Blue Vision

(BLVIS A)
ISIN: DK0060700359

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q1 20159M
EBIT -1,20 -2,10 -1,80 -0,50 -1,60
Nettoresultat 0,40 -4,10 -2 -0,40 -1,70
Resultat før skat (EBT) 0,40 -4,10 -2 -0,40 -1,70
Finansielle indtægter 1,70 0,90 1,10 0,30 0,20
Finansielle omkostninger -0,10 -2,90 -1,40 -0,20 -0,30
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q1 20159M
Egenkapital 103,90 103,30 96,80 99,20 101,20
Egenkapital (aktionærers andel) 102 100,90 93,10 94,50 95,70
Aktiekapital 119,10 119,10 108,70 108,70 108,70
Passiver i alt (balancesum) 126,60 124,90 125,80 125,90 126,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 22,70 21,60 29 9,80 9
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)       16,90 16,40
Likvide beholdninger       0,20 1,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 126,60 0,50 125,80 2,30 3,30
Aktiver i alt 126,60 124,90 125,80 125,90 126,60
Minoriteter (egenkapital) 1,90 2,30 3,60 4,60 5,50
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver          
Finansielle og andre aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver)       123,60 123,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)       0,60  

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 80,80 74,40 75,20

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2016Q1 20159M
EBIT -1,20 -2,10 -1,80 -0,50 -1,60
Nettoresultat 0,40 -4,10 -2 -0,40 -1,70
Resultat før skat (EBT) 0,40 -4,10 -2 -0,40 -1,70
Finansielle indtægter 1,70 0,90 1,10 0,30 0,20
Finansielle omkostninger -0,10 -2,90 -1,40 -0,20 -0,30
Nettoomsætning          
Bruttoresultat