Blue Vision

(BLVIS A)
ISIN: DK0060700359

Resultatopgørelse

  2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3 2015Q2
EBIT -0,50 -1,60 -3,10 -0,70 -0,50
Resultat før skat (EBT) -0,40 -1,70 -3,70 -0,80 -0,50
Nettoresultat -0,40 -1,70 -3,70 -0,80 -0,50
Finansielle indtægter 0,30 0,20 0,60 0,20  
Finansielle omkostninger -0,20 -0,30 -1,30 -0,30  
Nettoomsætning          
Bruttoresultat          

Balance

  2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3 2015Q2
Egenkapital 99,20 101,20 99,50 101,20 102
Egenkapital (aktionærers andel) 94,50 95,70 99,50 95,70 96,50
Aktiekapital 108,70 108,70 108,70 108,70 108,70
Passiver i alt (balancesum) 125,90 126,60 126,30 126,60 124
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,80 9 9,80 9 4,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,90 16,40 16,90 16,40 17,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 123,60 123,30 123,60 123,30 123,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,60   0,60   0,80
Likvide beholdninger 0,20 1,20 0,40 1,20  
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2,30 3,30 2,70 3,30 0,80
Aktiver i alt 125,90 126,60 126,30 126,60 124
Minoriteter (egenkapital) 4,60 5,50 4,60 5,50 5,50
Materielle aktiver     23,90    
Finansielle aktiver     1,70    

Nøgletal - hovedtal

  2015Y 2014Y 2013Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 75,20 79 -42
EBIT-margin     3

Resultatopgørelse

  2016Q1 20159M 2015Y 2015Q3 2015Q2
EBIT -0,50 -1,60 -3,10 -0,70 -0,50
Resultat før skat (EBT) -0,40 -1,70 -3,70 -0,80 -0,50
Nettoresultat -0,40 -1,70 -3,70 -0,80 -0,50
Finansielle indtægter 0,30 0,20 0,60 0,20  
Finansielle omkostninger -0,20 -0,30 -1,30 -0,30  
Nettoomsætning          
Bruttoresultat