SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 83 89,90 172,80 229,20 343,40
Bruttoresultat 46,20 54,80 101 132,40 210,90
EBIT 14 23,30 37,40 43 88,90
Resultat før skat (EBT) 15,20 21,40 36,80 42,10 87,70
Nettoresultat 11,20 16,30 27,50 31,10 66,50
Finansielle indtægter 2,40 0,90 3,20 2,70 3,40
Finansielle omkostninger -1,20 -2,60 -3,80 3,60 4,70
EBITDA 15,20 24,50 39,60   92,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -17,70 16,90 -34,50 -47,10 64,80
Aktionærers andel af resultat 11,20 16,30 27,50 31,10 66,50
Finansielle poster (netto) 1,20 -1,70 -0,40 6,30 -1,20
Administrationsomkostninger 5,10 5,30 -10,40 -15 20,20
Salgs- og distributionsomkostninger -9,50 9,40 -18,90 -27,40 37,20
Produktionsomkostninger -36,80 35,10 -71,80 -96,80 132,50

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 116,30 102,20 116,30 85,90 116,60
Egenkapital (aktionærers andel) 116,30 102,20 116,30 85,90 116,60
Aktiekapital 5,40 5,50 5,40 5,50 5,50
Passiver i alt (balancesum) 240,70 242,90 240,70   230,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 104,90 120,40 104,90 101,20 97,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19,60 20,30 19,60 11,70 16,50
Immaterielle aktiver 43,10 43,80 43,10 44,70 44,30
Materielle aktiver 5,20 5 5,20 5,80 5,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 56,80 57 56,80 60,30 55,80
Likvide beholdninger 42,80 27,60 42,80 21,80 31,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 183,90 185,90 183,90 138,50 174,90
Aktiver i alt 240,70 242,90 240,70 198,70 230,60
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 124,40 140,60 124,40 198,70 114
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   92,90   74,70 86,10
Finansielle aktiver         6

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 16,90 25,90 21,60 18,80 25,90
EBITDA-margin 18,30 27,30 22,90   27,10
Bruttomargin 55,70 61 58,50 57,80 61,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   42,10     50,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   51,60     64,50

Pengestrøm

  2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -72,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -4,30
Pengestrøm fra driften 65,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.