SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 89,90 229,20 343,40 114,20 81
Bruttoresultat 54,80 132,40 210,90 78,50 48,70
EBIT 23,30 43 88,90 45,90 19,60
Resultat før skat (EBT) 21,40 42,10 87,70 45,60 19,60
Nettoresultat 16,30 31,10 66,50 35,40 14,20
Finansielle indtægter 0,90 2,70 3,40   1
Finansielle omkostninger -2,60 3,60 4,70   1,10
EBITDA 24,50   92,90 47,10  
Forsknings- og udviklingsomkostninger 16,90 -47,10 64,80 17,70 -15,30
Aktionærers andel af resultat 16,30 31,10 66,50 35,40 14,20
Finansielle poster (netto) -1,70 6,30 -1,20 -0,30 2,10
Administrationsomkostninger 5,30 -15 20,20 5,20 -4,50
Salgs- og distributionsomkostninger 9,40 -27,40 37,20 5,20 -9,30
Produktionsomkostninger 35,10 -96,80 132,50 35,70 -32,40

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 102,20 85,90 116,60 116,60 85,90
Egenkapital (aktionærers andel) 102,20 85,90 116,60 116,60 85,90
Aktiekapital 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50
Passiver i alt (balancesum) 242,90   230,60 230,60 198,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 120,40 101,20 97,50 97,50 101,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 20,30 11,70 16,50 16,50 11,70
Immaterielle aktiver 43,80 44,70 44,30 44,30 44,70
Materielle aktiver 5 5,80 5,50 5,50 5,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 57 60,30 55,80 55,80 9,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 92,90 74,70 86,10 86,10 74,70
Likvide beholdninger 27,60 21,80 31,40 31,40 21,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 185,90 138,50 174,90 174,90 138,50
Aktiver i alt 242,90 198,70 230,60 230,60 198,70
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 140,60 198,70 114 114 112,80
Finansielle aktiver     6 6  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 25,90 18,80 25,90 40,20 24,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 42,10   50,60 50,60  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 51,60   64,50 138,90  
EBITDA-margin 27,30   27,10 41,20  
Bruttomargin 61 57,80 61,40 68,70 60,10

Pengestrøm

  2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -72,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -4,30
Pengestrøm fra driften 65,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.