SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 253,50 83 89,90 172,80 80,70
Bruttoresultat 147,30 46,20 54,80 101 46,30
EBIT 52,50 14 23,30 37,40 15,10
Resultat før skat (EBT) 52,70 15,20 21,40 36,80 15,90
Nettoresultat 39,30 11,20 16,30 27,50 11,80
Finansielle indtægter 4,40 2,40 0,90 3,20 1,20
Finansielle omkostninger 4,20 -1,20 -2,60 -3,80 0,40
EBITDA 55,90 15,20 24,50 39,60 16,30
Forsknings- og udviklingsomkostninger 50,70 -17,70 16,90 -34,50 16,10
Aktionærers andel af resultat 39,30 11,20 16,30 27,50 11,80
Finansielle poster (netto) 8,60 1,20 -1,70 -0,40 1,60
Administrationsomkostninger 15,80 5,10 5,30 -10,40 5,50
Salgs- og distributionsomkostninger 28,60 -9,50 9,40 -18,90 9,70
Produktionsomkostninger 106,20 -36,80 35,10 -71,80 34,40

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 130 116,30 102,20 116,30 130
Egenkapital (aktionærers andel) 130 116,30 102,20 116,30 130
Aktiekapital 5,40 5,40 5,50 5,40 5,40
Passiver i alt (balancesum) 234,40 240,70 242,90 240,70 234,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 87,70 104,90 120,40 104,90 87,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 16,70 19,60 20,30 19,60 16,70
Immaterielle aktiver 42,50 43,10 43,80 43,10 42,50
Materielle aktiver 4,90 5,20 5 5,20 4,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5,90 56,80 57 56,80 5,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 70,30   92,90   70,30
Likvide beholdninger 41,30 42,80 27,60 42,80 41,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 181,20 183,90 185,90 183,90 53,20
Aktiver i alt 234,40 240,70 242,90 240,70 234,40
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 104,40 124,40 140,60 124,40 104,40
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 20,70 16,90 25,90 21,60 18,70
EBITDA-margin 22,10 18,30 27,30 22,90 20,20
Bruttomargin 58,10 55,70 61 58,50 57,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     42,10    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     51,60    

Pengestrøm

  2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -72,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -4,30
Pengestrøm fra driften 65,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.