SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 43 13,20 10,20 23,40 19,60
Nettoomsætning 229,20 75,10 73,10 148,20 81
Nettoresultat 31,10 9,40 7,50 16,90 14,20
Resultat før skat (EBT) 42,10 12,50 10 22,50 19,60
Bruttoresultat 132,40 42,70 41,40 83,70 48,70
Finansielle indtægter 2,70 1,10 0,50 1,60 1
Finansielle omkostninger 3,60 1,80 -0,70 2,50 1,10

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 85,90 65,90 66,90 65,90 85,90
Egenkapital (aktionærers andel) 85,90 65,90 66,90 65,90 85,90
Aktiekapital 5,50 5,40 5,60 5,40 5,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 101,20 69,50 115,80 69,50 101,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11,70 6,80 6,80 6,80 11,70
Immaterielle aktiver 44,70 11,30 11,90 11,30 44,70
Materielle aktiver 5,80 5,60 6,10 5,60 5,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 60,30 26,50 27,50 26,50 9,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 74,70 71,50 72,70 71,50 74,70
Likvide beholdninger 21,80 8,20 53,80 8,20 21,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 138,50 115,70 161,90 115,70 138,50
Aktiver i alt 198,70 142,20 189,50 142,20 198,70
Minoriteter (egenkapital)          
Passiver i alt (balancesum)   142,20 189,50 142,20 198,70
Finansielle aktiver   9,60 9,60 9,60  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 18,80 13,20 14 15,80 24,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 43 13,20 10,20 23,40 19,60
Nettoomsætning 229,20 75,10 73,10 148,20 81
Nettoresultat 31,10 9,40 7,50 16,90 14,20
Resultat før skat (EBT) 42,10 12,50 10 22,50 19,60
Bruttoresultat 132,40 42,70 41,40 83,70 48,70
Finansielle indtægter 2,70 1,10 0,50 1,60 1
Finansielle omkostninger 3,60 1,80 -0,70 2,50 1,10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.