SimCorp

(SIM)
ISIN: DK0060495240

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 229,20 343,40 114,20 81 75,10
Bruttoresultat 132,40 210,90 78,50 48,70 42,70
EBIT 43 88,90 45,90 19,60 13,20
Resultat før skat (EBT) 42,10 87,70 45,60 19,60 12,50
Nettoresultat 31,10 66,50 35,40 14,20 9,40
Finansielle indtægter 2,70 3,40   1 1,10
Finansielle omkostninger 3,60 4,70   1,10 1,80

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 85,90 116,60 116,60 85,90 65,90
Egenkapital (aktionærers andel) 85,90 116,60 116,60 85,90 65,90
Aktiekapital 5,50 5,50 5,50 5,50 5,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 101,20 97,50 97,50 101,20 69,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 11,70 16,50 16,50 11,70 6,80
Immaterielle aktiver 44,70 44,30 44,30 44,70 11,30
Materielle aktiver 5,80 5,50 5,50 5,80 5,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 60,30 55,80 55,80 9,80 26,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 74,70 86,10 86,10 74,70 71,50
Likvide beholdninger 21,80 31,40 31,40 21,80 8,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 138,50 174,90 174,90 138,50 115,70
Aktiver i alt 198,70 230,60 230,60 198,70 142,20
Minoriteter (egenkapital)          
Passiver i alt (balancesum)   230,60 230,60 198,70 142,20
Finansielle aktiver   6 6   9,60

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 18,80 25,90 40,20 24,20 13,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   50,60 50,60    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   64,50 138,90    

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 229,20 343,40 114,20 81 75,10
Bruttoresultat 132,40 210,90 78,50 48,70 42,70
EBIT 43 88,90 45,90 19,60 13,20
Resultat før skat (EBT) 42,10 87,70 45,60 19,60 12,50
Nettoresultat 31,10 66,50 35,40 14,20 9,40
Finansielle indtægter 2,70 3,40   1 1,10
Finansielle omkostninger 3,60 4,70   1,10 1,80