Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 13.912 4.693 4.804 9.497 4.415
Bruttoresultat 9.870 3.503 3.620 7.123 2.747
EBIT 1.526 764 960 1.724 -198
Resultat før skat (EBT) 1.553 679 1.028 1.707 -154
Nettoresultat 1.204 526 797 1.323 -119
Finansielle indtægter 281 22 132 153 128
Finansielle omkostninger -254 -107 -63 -170 -83
Aktionærers andel af resultat 1.204 526 797 1.323 -119
Finansielle poster (netto) 27 -85 69 -17 45
Administrationsomkostninger -1.973 -668 -621 -1.289 -684
EBITDA 3.285 1.290 1.474 2.765 520
Distributionsomkostninger -6.372 -2.071 -2.039 -4.110 -2.261
Vareforbrug -4.042 -1.190 -1.184 -2.374 -1.668

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 4.237 5.528 5.469 5.528 4.237
Egenkapital (aktionærers andel) 4.237 5.528 5.469 5.528 4.237
Aktiekapital 100 100 110 100 100
Passiver i alt (balancesum) 21.968 21.533 22.408 21.533 21.968
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 10.159 8.851 7.475 8.851 10.159
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.571 7.154 9.465 7.154 7.571
Immaterielle aktiver 7.488 7.560 7.642 7.560 7.488
Materielle aktiver 6.866 6.929 7.088 6.929 6.866
Finansielle og andre aktiver 1.347 1.282 1.343 1.282 1.347
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 15.700 15.771 16.073 15.771 15.700
Vare- og driftsbeholdninger 2.835 2.609 3.116 2.609 2.835
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.256 1.124 1.269 1.124 1.256
Likvide beholdninger 866 890 819 890 866
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.268 5.763 6.336 5.763 6.268
Aktiver i alt 21.968 21.533 22.408 21.533 21.968
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 17.730 16.005 16.939 16.005 17.730

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 11 16,30 20 18,20 -4,50
Bruttomargin 71 74,60 75,30 75 62,20
EBITDA-margin 23,60 27,50 30,70 29,10 11,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.428 -1.293 -1.075 -2.369 -1.059
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -686 -172 -335 -506 -179
Pengestrøm fra driften 3.571 1.540 823 2.362 1.209