Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q1 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 14.916 4.982 5.115 22.781 5.194
Bruttoresultat 11.116 3.602 3.876 16.966 3.853
EBIT 3.903 1.196 1.441 7.784 1.800
Resultat før skat (EBT) 4.044 1.220 1.477 7.667 1.729
Nettoresultat 3.154 951 1.159 5.768 1.366
Vareforbrug -3.800 -1.380 -1.239 -5.815  
Finansielle indtægter 395 91 115 198 17
Finansielle omkostninger -254 -67 -79 -315 -88
Distributionsomkostninger -5.604 -1.916 -1.858 -7.045 -1.547
EBITDA 4.608 1.445   8.505 1.965
Aktionærers andel af resultat 3.154 951 1.159 5.768 1.366
Finansielle poster (netto) 141 24 36 -117 -71
Administrationsomkostninger -1.609 -490 -577 -2.137 -506

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q1 2017Y 2017Q3
Egenkapital 5.267 5.267 6.413 6.514 5.896
Egenkapital (aktionærers andel) 5.267 5.267 6.413 6.514 5.896
Aktiekapital 110 110 113 113 113
Passiver i alt (balancesum) 19.530 19.530 17.214 17.240 17.551
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.308 8.308 4.302 4.311 4.313
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.955 5.955 6.499 6.415 7.342
Immaterielle aktiver 7.763 7.763 7.003 6.999 6.877
Materielle aktiver 2.563 2.563 2.358 2.324 2.089
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.796 11.796 10.526 10.496 10.203
Vare- og driftsbeholdninger 3.737 3.737 2.810 2.729 3.232
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.806 1.806 1.850 1.954 2.268
Likvide beholdninger 858 858 723 993 642
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.734 7.734 6.688 6.744 7.348
Aktiver i alt 19.530 19.530 17.214 17.240 17.551
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.263 14.263 10.801 10.726 11.655
Finansielle aktiver     307 289 288

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q1 2017Y 2017Q3
EBIT-margin 26,20 24 28,20 34,20 34,70
EBITDA-margin 30,90 29 32,60 37,30 37,80
Bruttomargin 74,50 72,30 75,80 74,50 74,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       37,80 33,60
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.277 -448 -1.135 -1.583 -5.103
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -3.196 -391 -521 -912 -1.423
Pengestrøm fra driften 6.606 793 1.399 2.192 6.531