Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 14.916 22.806 4.982 4.819 5.115
Bruttoresultat 11.116 16.942 3.602 3.638 3.876
EBIT 3.903 6.431 1.196 1.266 1.441
Resultat før skat (EBT) 4.044 6.582 1.220 1.347 1.477
Nettoresultat 3.154 5.045 951 1.044 1.159
Vareforbrug -3.800 -5.864 -1.380 -1.181 -1.239
Finansielle indtægter 395 553 91 189 115
Finansielle omkostninger -254 -382 -67 -108 -79
Distributionsomkostninger -5.604 -8.222 -1.916 -1.830 -1.858
EBITDA 4.608 7.421 1.445 1.496 1.667
Aktionærers andel af resultat 3.154 5.045 951 1.044 1.159
Finansielle poster (netto) 141 171 24 81 36
Administrationsomkostninger -1.609 -2.289 -490 -542 -577

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 5.267 6.419 5.267 6.260 6.413
Egenkapital (aktionærers andel) 5.267 6.419 5.267 6.260 6.413
Aktiekapital 110 110 110 110 113
Passiver i alt (balancesum) 19.530 19.244 19.530 17.584 17.214
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.308 5.492 8.308 4.386 4.302
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.955 7.333 5.955 6.938 6.499
Immaterielle aktiver 7.763 7.778 7.763 7.404 7.003
Materielle aktiver 2.563 2.634 2.563 2.480 2.358
Finansielle aktiver 1.470 323 1.470 1.266 307
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.796 11.785 11.796 11.150 10.526
Vare- og driftsbeholdninger 3.737 3.158 3.737 3.068 2.810
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.806 1.650 1.806 1.337 1.850
Likvide beholdninger 858 1.387 858 815 723
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.734 7.459 7.734 6.434 6.688
Aktiver i alt 19.530 19.244 19.530 17.584 17.214
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.263 12.825 14.263 11.324 10.801

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 26,20 28,20 24 26,30 28,20
EBITDA-margin 30,90 32,50 29 31 32,60
Bruttomargin 74,50 74,30 72,30 75,50 75,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   33,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   78,60      

Pengestrøm

  2018Y 2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -4.010 -634 -1.221 -3.277 -448
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -2.191 -696 -1.073 -3.196 -391
Pengestrøm fra driften 6.624 1.431 2.136 6.606 793

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.