Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 4.804 14.916 22.806 7.890 4.982
Bruttoresultat 3.620 11.116 16.942 5.826 3.602
EBIT 960 3.903 6.431 2.528 1.196
Resultat før skat (EBT) 1.028 4.044 6.582 2.538 1.220
Nettoresultat 797 3.154 5.045 1.891 951
Vareforbrug -1.184 -3.800 -5.864 -2.064 -1.380
Finansielle indtægter 132 395 553 138 91
Finansielle omkostninger -63 -254 -382 -128 -67
Distributionsomkostninger -2.039 -5.604 -8.222 -2.618 -1.916
Aktionærers andel af resultat 797 3.154 5.045 1.891 951
Finansielle poster (netto) 69 141 171 10 24
Administrationsomkostninger -621 -1.609 -2.289 -680 -490
EBITDA 1.474 4.608 7.421 2.813 1.445

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 5.469 5.267 6.419 6.419 5.267
Egenkapital (aktionærers andel) 5.469 5.267 6.419 6.419 5.267
Aktiekapital 110 110 110 110 110
Passiver i alt (balancesum) 22.408 19.530 19.244 19.244 19.530
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 7.475 8.308 5.492 5.492 8.308
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.465 5.955 7.333 7.333 5.955
Immaterielle aktiver 7.642 7.763 7.778 7.778 7.763
Materielle aktiver 7.088 2.563 2.634 2.634 2.563
Finansielle aktiver 1.343 1.470 1.373 1.373 1.470
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 16.073 11.796 11.785 11.785 11.796
Vare- og driftsbeholdninger 3.116 3.737 3.158 3.158 3.737
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.269 1.806 1.650 1.650 1.806
Likvide beholdninger 819 858 1.387 1.387 858
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.336 7.734 7.459 7.459 7.734
Aktiver i alt 22.408 19.530 19.244 19.244 19.530
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 16.939 14.263 12.825 12.825 14.263

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 20 26,20 28,20 32 24
EBITDA-margin 30,70 30,90 32,50 35,70 29
Bruttomargin 75,30 74,50 74,30 73,80 72,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     33,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     78    

Pengestrøm

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.717 -4.010 -2.293 -496 -634
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.851 -2.191 -340 -778 -696
Pengestrøm fra driften 3.465 6.624 3.159 1.329 1.431

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.