Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 14.916 22.806 7.890 4.982 4.819
Bruttoresultat 11.116 16.942 5.826 3.602 3.638
EBIT 3.903 6.431 2.528 1.196 1.266
Resultat før skat (EBT) 4.044 6.582 2.538 1.220 1.347
Nettoresultat 3.154 5.045 1.891 951 1.044
Vareforbrug -3.800 -5.864 -2.064 -1.380 -1.181
Finansielle indtægter 395 553 138 91 189
Finansielle omkostninger -254 -382 -128 -67 -108
Aktionærers andel af resultat 3.154 5.045 1.891 951 1.044
Finansielle poster (netto) 141 171 10 24 81
Administrationsomkostninger -1.609 -2.289 -680 -490 -542
Distributionsomkostninger -5.604 -8.222 -2.618 -1.916 -1.830
EBITDA 4.608 7.421 2.813 1.445 1.496

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 5.267 6.419 6.419 5.267 6.260
Egenkapital (aktionærers andel) 5.267 6.419 6.419 5.267 6.260
Aktiekapital 110 110 110 110 110
Passiver i alt (balancesum) 19.530 19.244 19.244 19.530 17.584
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.308 5.492 5.492 8.308 4.386
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.955 7.333 7.333 5.955 6.938
Immaterielle aktiver 7.763 7.778 7.778 7.763 7.404
Materielle aktiver 2.563 2.634 2.634 2.563 2.480
Finansielle aktiver 1.470 1.373 1.373 1.470 1.266
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.796 11.785 11.785 11.796 11.150
Vare- og driftsbeholdninger 3.737 3.158 3.158 3.737 3.068
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.806 1.650 1.650 1.806 1.337
Likvide beholdninger 858 1.387 1.387 858 815
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.734 7.459 7.459 7.734 6.434
Aktiver i alt 19.530 19.244 19.244 19.530 17.584
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.263 12.825 12.825 14.263 11.324

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 26,20 28,20 32 24 26,30
Bruttomargin 74,50 74,30 73,80 72,30 75,50
EBITDA-margin 30,90 32,50 35,70 29 31,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   33,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   78      

Pengestrøm

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -1.717 -4.010 -2.293 -496 -634
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -1.851 -2.191 -340 -778 -696
Pengestrøm fra driften 3.465 6.624 3.159 1.329 1.431