Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 14.916 4.819 5.115 9.934 4.982
Bruttoresultat 11.116 3.638 3.876 7.514 3.602
EBIT 3.903 1.266 1.441 2.707 1.196
Resultat før skat (EBT) 4.044 1.347 1.477 2.824 1.220
Nettoresultat 3.154 1.044 1.159 2.203 951
Vareforbrug -3.800 -1.181 -1.239 -2.420 -1.380
Finansielle indtægter 395 189 115 304 91
Finansielle omkostninger -254 -108 -79 -187 -67
Distributionsomkostninger -5.604 -1.830 -1.858 -3.688 -1.916
EBITDA 4.608 1.496   3.163 1.445
Aktionærers andel af resultat 3.154 1.044 1.159 2.203 951
Finansielle poster (netto) 141 81 36 117 24
Administrationsomkostninger -1.609 -542 -577 -1.119 -490

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 5.267 6.260 6.413 6.260 5.267
Egenkapital (aktionærers andel) 5.267 6.260 6.413 6.260 5.267
Aktiekapital 110 110 113 110 110
Passiver i alt (balancesum) 19.530 17.584 17.214 17.584 19.530
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 8.308 4.386 4.302 4.386 8.308
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.955 6.938 6.499 6.938 5.955
Immaterielle aktiver 7.763 7.404 7.003 7.404 7.763
Materielle aktiver 2.563 2.480 2.358 2.480 2.563
Finansielle aktiver 1.470 1.266 307 1.266 1.470
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 11.796 11.150 10.526 11.150 11.796
Vare- og driftsbeholdninger 3.737 3.068 2.810 3.068 3.737
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.806 1.337 1.850 1.337 1.806
Likvide beholdninger 858 815 723 815 858
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.734 6.434 6.688 6.434 7.734
Aktiver i alt 19.530 17.584 17.214 17.584 19.530
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 14.263 11.324 10.801 11.324 14.263

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 26,20 26,30 28,20 27,20 24
EBITDA-margin 30,90 31 32,60 31,80 29
Bruttomargin 74,50 75,50 75,80 75,60 72,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -634 -1.221 -3.277 -448 -5.103
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -696 -1.073 -3.196 -391 -1.423
Pengestrøm fra driften 1.431 2.136 6.606 793 6.531

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.