Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 15.178 4.825 5.159 9.984 5.194
Bruttoresultat 11.201 3.567 3.781 7.348 3.853
EBIT 4.966 1.450 1.716 3.166 1.800
Resultat før skat (EBT) 4.838 1.387 1.722 3.109 1.729
Nettoresultat 3.822 1.095 1.361 2.456 1.366
Finansielle indtægter 85 37 31 68 17
Finansielle omkostninger -213 -100 -25 -125 -88
Distributionsomkostninger -4.615 -1.537 -1.531 -3.068 -1.547
EBITDA 5.455 1.611 1.879 3.490 1.965
Aktionærers andel af resultat 3.822 1.095 1.361 2.456 1.366
Finansielle poster (netto) -128 -63 6 57 -71
Administrationsomkostninger -1.620 -580 -534 -1.114 -506
Vareforbrug   -1.258 -1.378 -2.636  

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 5.896 6.242 7.010 6.242 5.896
Egenkapital (aktionærers andel) 5.898 6.242 7.010 6.242 5.896
Aktiekapital 113 113 117 113 113
Passiver i alt (balancesum) 17.551 15.136 15.286 15.136 17.551
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.313 3.985 4.351 3.985 4.313
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7.342 4.909 3.925 4.909 7.342
Immaterielle aktiver 6.877 5.994 5.967 5.994 6.877
Materielle aktiver 2.089 1.893 1.862 1.893 2.089
Finansielle aktiver 288 1.178 1.196 1.178 288
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.203 9.065 9.025 9.065 10.203
Vare- og driftsbeholdninger 3.232 3.021 2.905 3.021 3.232
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.268 1.232 1.500 1.232 2.268
Likvide beholdninger 642 571 646 571 642
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 7.348 6.071 6.261 6.071 7.348
Aktiver i alt 17.551 15.136 15.286 15.136 17.551
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 11.655 8.894 8.276 8.894 11.655
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 32,70 30,10 33,30 31,70 34,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 33,60       33,60
EBITDA-margin 35,90 33,40 36,40 35 37,80
Bruttomargin 73,80 73,90 73,30 73,60 74,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y 2016Q4
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -448 -1.135 -1.583 -5.103 -2.385
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -391 -521 -912 -1.423 -326
Pengestrøm fra driften 793 1.399 2.192 6.531 3.162

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.