Pandora

(PNDORA)
ISIN: DK0060252690

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 5.115 15.178 22.781 5.194 4.825
Bruttoresultat 3.876 11.201 16.966 3.853 3.567
EBIT 1.441 4.966 7.784 1.800 1.450
Resultat før skat (EBT) 1.477 4.838 7.667 1.729 1.387
Nettoresultat 1.159 3.822 5.768 1.366 1.095
Vareforbrug -1.239   -5.815   -1.258
Finansielle indtægter 115 85 198 17 37
Finansielle omkostninger -79 -213 -315 -88 -100
Distributionsomkostninger -1.858 -4.615 -7.045 -1.547 -1.537
Aktionærers andel af resultat 1.159 3.822 5.768 1.366 1.095
Finansielle poster (netto) 36 -128 -117 -71 -63
Administrationsomkostninger -577 -1.620 -2.137 -506 -580
EBITDA   5.455 8.505 1.965 1.611

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 6.413 5.896 6.514 5.896 6.242
Egenkapital (aktionærers andel) 6.413 5.898 6.514 5.896 6.242
Aktiekapital 113 113 113 113 113
Passiver i alt (balancesum) 17.214 17.551 17.240 17.551 15.136
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.302 4.313 4.311 4.313 3.985
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 6.499 7.342 6.415 7.342 4.909
Immaterielle aktiver 7.003 6.877 6.999 6.877 5.994
Materielle aktiver 2.358 2.089 2.324 2.089 1.893
Finansielle aktiver 307 288 289 288 1.178
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.526 10.203 10.496 10.203 9.065
Vare- og driftsbeholdninger 2.810 3.232 2.729 3.232 3.021
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.850 2.268 1.954 2.268 1.232
Likvide beholdninger 723 642 993 642 571
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.688 7.348 6.744 7.348 6.071
Aktiver i alt 17.214 17.551 17.240 17.551 15.136
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 10.801 11.655 10.726 11.655 8.894

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 28,20 32,70 34,20 34,70 30,10
EBITDA-margin 32,60 35,90 37,30 37,80 33,40
Bruttomargin 75,80 73,80 74,50 74,20 73,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   33,60 37,80 33,60  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.277 -448 -1.135 -1.583 -5.103
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -3.196 -391 -521 -912 -1.423
Pengestrøm fra driften 6.606 793 1.399 2.192 6.531