Spar Nord Bank

(SPNO)
ISIN: DK0060036564

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoresultat 311 798,90 989 223,80 258,30
Resultat før skat (EBT) 367 1.016,50 1.251 296,70 322
Beholdningsresultat          

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 8.975 8.627,10 7.887
Egenkapital (aktionærers andel) 8.114 7.764,70 7.474,70
Aktiekapital 1.230 1.255,30 1.255,30
Passiver i alt (balancesum) 80.367 78.473,50 76.357,20

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q1 2016Y 2016Q4 2015Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 24,10 17,60 10,70 1,90 14,60

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoresultat 311 798,90 989 223,80 258,30
Resultat før skat (EBT) 367 1.016,50 1.251 296,70 322
Beholdningsresultat