FirstFarms

(FFARMS)
ISIN: DK0060056166

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 168,40 248,90 82,10 49,90 35,40
Bruttoresultat 28 36,70 11,50 2,90 12,70
EBIT 21 25,90 8 3,10 8,90
Resultat før skat (EBT) 11 11,50 4,30 -0,60 6,20
Nettoresultat 9,90 8,10 3,20 0,40 5,20
Finansielle indtægter 0,20 0,50 0,10    
Finansielle omkostninger -10,20 -14,80 -3,70 -3,80 -2,70

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 369,90 370,10 369,90 337,80 319,60
Egenkapital (aktionærers andel) 369,90 370,10 369,90 337,80 319,60
Aktiekapital 61,60 61,60 61,60 55,40 51,40
Passiver i alt (balancesum) 809,90 774,50 809,90 785,90 634,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 168 114,50 168 187,80 127
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 272,10 289,90 272,10 260,30 187,80
Immaterielle aktiver 17,60 17,30 17,60 17,90 18,10
Materielle aktiver 537,10 536,90 537,10 530,90 411,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 595,80 596,50 595,80 590,70 473,20
Vare- og driftsbeholdninger 88,80 60,70 88,80 26,60 42,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 15,70 22,60 15,70 18 7,10
Likvide beholdninger 5 3,60 5 5,50 3
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 214,10 178 214,10 195,20 159,30
Aktiver i alt 809,90 774,50 809,90 785,90 632,50
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 12,50 10,40 9,70 6,20 25,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   48      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   2,40      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 168,40 248,90 82,10 49,90 35,40
Bruttoresultat 28 36,70 11,50 2,90 12,70
EBIT 21 25,90 8 3,10 8,90
Resultat før skat (EBT) 11 11,50 4,30 -0,60 6,20
Nettoresultat 9,90 8,10 3,20 0,40 5,20
Finansielle indtægter 0,20 0,50 0,10    
Finansielle omkostninger -10,20 -14,80 -3,70 -3,80 -2,70