FirstFarms

(FFARMS)
ISIN: DK0060056166

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 168,40 49,90 35,40 85,30 82,10
Bruttoresultat 28 2,90 12,70 15,60 11,50
EBIT 21 3,10 8,90 12,10 8
Resultat før skat (EBT) 11 -0,60 6,20 5,60 4,30
Nettoresultat 9,90 0,40 5,20 5,70 3,20
Finansielle indtægter 0,20     0,10 0,10
Finansielle omkostninger -10,20 -3,80 -2,70 -6,50 -3,70

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 369,90 337,80 319,60 337,80 369,90
Egenkapital (aktionærers andel) 369,90 337,80 319,60 337,80 369,90
Aktiekapital 61,60 55,40 51,40 55,40 61,60
Passiver i alt (balancesum) 809,90 785,90 634,50 785,90 809,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 168 187,80 127 187,80 168
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 272,10 260,30 187,80 260,30 272,10
Immaterielle aktiver 17,60 17,90 18,10 17,90 17,60
Materielle aktiver 537,10 530,90 411,30 530,90 537,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 595,80 590,70 473,20 590,70 595,80
Vare- og driftsbeholdninger 88,80 26,60 42,80 26,60 88,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 15,70 18 7,10 18 15,70
Likvide beholdninger 5 5,50 3 5,50 5
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 214,10 195,20 159,30 195,20 214,10
Aktiver i alt 809,90 785,90 632,50 785,90 809,90
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 12,50 6,20 25,10 14,20 9,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 168,40 49,90 35,40 85,30 82,10
Bruttoresultat 28 2,90 12,70 15,60 11,50
EBIT 21 3,10 8,90 12,10 8
Resultat før skat (EBT) 11 -0,60 6,20 5,60 4,30
Nettoresultat 9,90 0,40 5,20 5,70 3,20
Finansielle indtægter 0,20     0,10 0,10
Finansielle omkostninger -10,20 -3,80 -2,70 -6,50 -3,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.