FirstFarms

(FFARMS)
ISIN: DK0060056166

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 49,90 35,40 85,30 134,80 190,70
Bruttoresultat 2,90 12,70 15,60 14,80 28,20
EBIT 3,10 8,90 12,10 9,30 17,10
Resultat før skat (EBT) -0,60 6,20 5,60 1,90 5
Nettoresultat 0,40 5,20 5,70 2,20 3,40
Finansielle indtægter     0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -3,80 -2,70 -6,50 -7,60 -12,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 337,80 319,60 337,80 313,50 315,10
Egenkapital (aktionærers andel) 337,80 319,60 337,80   315,10
Aktiekapital 55,40 51,40 55,40 51,40 51,40
Passiver i alt (balancesum) 785,90 634,50 785,90 642,70 616,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 187,80 127 187,80 166,30 43,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 260,30 187,80 260,30 162,90 187,20
Immaterielle aktiver 17,90 18,10 17,90 18,70 18,40
Materielle aktiver 530,90 411,30 530,90 412,60 414,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 590,70 473,20 590,70 473,90 475,20
Vare- og driftsbeholdninger 26,60 42,80 26,60 53,10 46
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18 7,10 18 9,90 9,50
Likvide beholdninger 5,50 3 5,50 1,30 6,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 195,20 159,30 195,20 168,70 141,40
Aktiver i alt 785,90 632,50 785,90 642,70 616,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 6,20 25,10 14,20 6,90 9
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         51
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -1,10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 49,90 35,40 85,30 134,80 190,70
Bruttoresultat 2,90 12,70 15,60 14,80 28,20
EBIT 3,10 8,90 12,10 9,30 17,10
Resultat før skat (EBT) -0,60 6,20 5,60 1,90 5
Nettoresultat 0,40 5,20 5,70 2,20 3,40
Finansielle indtægter     0,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -3,80 -2,70 -6,50 -7,60 -12,70