SP Group

(SPG)
ISIN: DK0061027356

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 1.510 506,20 529,60 1.035,80 474,20
Bruttoresultat 482,60   168   150,40
EBIT 141,40 46,40 55,10 101,50 39,90
Resultat før skat (EBT) 138,30 45,60 54,60 100,10 38,20
Nettoresultat 111,40 37,70 43,10 80,80 30,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 655,20 666,60 656,40 666,60 665,20
Egenkapital (aktionærers andel) 655,20       665,20
Passiver i alt (balancesum) 1.922,20 1.948,40 1.837 1.948,40 1.922,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 716 648,30 611,90 648,30 716
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 541,10 633,50 568,60 633,50 541,10
Immaterielle aktiver 277,50 279 256,30 279 277,50
Materielle aktiver 879,90 881 839,70 881 879,90
Finansielle og andre aktiver 4,40 4,40 2,80 4,40 4,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.161,70 1.164,30 1.101,60 1.164,30 1.161,70
Vare- og driftsbeholdninger 414,60 404,20 371,10 404,20 414,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 285   297,80   285
Likvide beholdninger 60,90 66,80 66,50 66,80 60,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 760,50 784,10 735,40 784,10 760,50
Aktiver i alt 1.922,20 1.948,40 1.837 1.948,40 1.922,20
Aktiekapital          
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 9,40 46,40 10,40 101,50 8,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 1.510 506,20 529,60 1.035,80 474,20
Bruttoresultat 482,60   168   150,40
EBIT 141,40 46,40 55,10 101,50 39,90
Resultat før skat (EBT) 138,30 45,60 54,60 100,10 38,20
Nettoresultat 111,40 37,70 43,10 80,80 30,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger