Prime Office

(PRIMOF)
ISIN: DK0060137594

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 41,10 40,60 81,70 122,60 163,60
Bruttoresultat 28,80 28,20 57 90,90 113,20
EBIT 25,80 24,30 50,10 72,90 98,30
Resultat før skat (EBT) 64 16,60 80,60 47,90 149,10
Nettoresultat 57,20 14,30 71,50 40,70 128,90
Finansielle indtægter       3  
Finansielle omkostninger -7 -7,70 -14,80 -25,10 -32,80

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 1.009,10 983,20 1.009,10 897,90 978,20
Egenkapital (aktionærers andel) 1.009,10 559,60 1.009,10 510 558,50
Aktiekapital 174,70 174,70 174,70 174,70 174,70
Passiver i alt (balancesum) 2.590,60 2.551 2.590,60 2.479,40 2.542,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 110 95,40 110 74,50 93,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.471,40 1.472,50 1.471,40 1.507 1.470,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 2.564,50 2.515,80 2.564,50   2.513,20
Finansielle og andre aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 2.564,50 2.515,80 2.564,50 2.418,90 2.513,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 0,60 0,30 0,60 1,10 1,70
Likvide beholdninger 22,80 32,10 22,80 43,60 24,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 26,10 35,20 26,10 60,50 28,50
Aktiver i alt 2.590,60 2.551 2.590,60 2.479,40 2.542,10
Minoriteter (egenkapital)   423,60   -387,90 419,70
Vare- og driftsbeholdninger         0,30

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 62,80 59,90 61,30 59,50 60,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         22
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         14,90

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 41,10 40,60 81,70 122,60 163,60
Bruttoresultat 28,80 28,20 57 90,90 113,20
EBIT 25,80 24,30 50,10 72,90 98,30
Resultat før skat (EBT) 64 16,60 80,60 47,90 149,10
Nettoresultat 57,20 14,30 71,50 40,70 128,90
Finansielle indtægter       3  
Finansielle omkostninger -7 -7,70 -14,80 -25,10 -32,80