Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 269,40 1.097,40 296,50 282,70 263,70
Bruttoresultat 147,90 600,60 169 157,10 140,90
EBIT 70,30 320,20 100,30 84 71,20
Resultat før skat (EBT) 66,40 296,10 90,80 78,60 66,30
Nettoresultat 51,10 228,20 70,10 60,50 51,10
EBITDA 86,40 384 116,40 100,30 87,20
Salgs- og markedsføringsomkostninger -38,90 -139,30 -37 -36,20 -33,50
Forsknings- og udviklingsomkostninger -19,30 -73,40 -17,20 -19,10 -18,10
Aktionærers andel af resultat 51,10 228,20 70,10 60,50 51,10
Finansielle poster (netto) -3,90 -24,10 -9,50 -5,40 -4,90
Særlige poster -0,50        
EBIT før særlige poster 70,80 320,20 100,30 84 71,20
Administrationsomkostninger -19,40 -70,40 -16 -17,90 -18,50
Produktionsomkostninger -121,50 -496,80 -127,60 -125,60 -122,80
Finansielle indtægter   37,40      
Finansielle omkostninger   -61,50      

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 713,10 771,60 771,60 809,50 747,90
Egenkapital (aktionærers andel) 713,10 771,60 771,60 809,50 747,90
Aktiekapital 176,40 176,80 176,80 177,10 177,10
Passiver i alt (balancesum) 1.877,70 1.861,10 1.861,10 1.848,20 1.809,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 416,30 343,50 343,50 297,70 288,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 748,30 746 746 741 773,10
Immaterielle aktiver 996 980,90 980,90 983,50 983,90
Materielle aktiver 479,20 461,50 461,50 444 428
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.482,40 1.449,80 1.449,80 1.436,80 1.419,20
Vare- og driftsbeholdninger 159,50 146,90 146,90 152,30 152,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 152,20 160,80 160,80 165,60 193,50
Likvide beholdninger 48,90 69,10 69,10 57,30 44,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 395,30 411,30 411,30 411,40 390,70
Aktiver i alt 1.877,70 1.861,10 1.861,10 1.848,20 1.809,90
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.164,60 1.089,50 1.089,50 1.038,70 1.062
Finansielle aktiver   7,40 7,40 9,30 7,30

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 26,10 29,20 33,80 29,70 27
EBITDA-margin 32,10 35 39,30 35,50 33,10
Bruttomargin 54,90 54,70 57 55,60 53,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   41,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   29,60      

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -195,60 -106 -51,80 -37,10 -0,70
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -107 -34,40 -27,60 -21,80 -23,20
Pengestrøm fra driften 302,40 154,50 92 51,70 4,20