Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 1.097,40 296,50 282,70 263,70 254,50
Bruttoresultat 600,60 169 157,10 140,90 133,70
EBIT 320,20 100,30 84 71,20 64,70
Resultat før skat (EBT) 296,10 90,80 78,60 66,30 60,40
Nettoresultat 228,20 70,10 60,50 51,10 46,50
Finansielle indtægter 37,40        
Finansielle omkostninger -61,50        
EBITDA 384 116,40 100,30 87,20 80
Salgs- og markedsføringsomkostninger -139,30 -37 -36,20 -33,50 -32,40
Forsknings- og udviklingsomkostninger -73,40 -17,20 -19,10 -18,10 -19
Aktionærers andel af resultat 228,20 70,10 60,50 51,10 46,50
Finansielle poster (netto) -24,10 -9,50 -5,40 -4,90 -4,30
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 320,20 100,30 84 71,20 64,70
Administrationsomkostninger -70,40 -16 -17,90 -18,50 -18
Produktionsomkostninger -496,80 -127,60 -125,60 -122,80 -120,80

Balance

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 771,60 771,60 809,50 747,90 702,90
Egenkapital (aktionærers andel) 771,60 771,60 809,50 747,90 702,90
Aktiekapital 176,80 176,80 177,10 177,10 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.861,10 1.861,10 1.848,20 1.809,90 1.796,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 343,50 343,50 297,70 288,90 345,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 746 746 741 773,10 748,30
Immaterielle aktiver 980,90 980,90 983,50 983,90 990,10
Materielle aktiver 461,50 461,50 444 428 422,20
Finansielle aktiver 7,40 7,40 9,30 7,30 8
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.449,80 1.449,80 1.436,80 1.419,20 1.420,40
Vare- og driftsbeholdninger 146,90 146,90 152,30 152,50 147,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 160,80 160,80 165,60 193,50 175,90
Likvide beholdninger 69,10 69,10 57,30 44,70 52,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,30 411,30 411,40 390,70 376,40
Aktiver i alt 1.861,10 1.861,10 1.848,20 1.809,90 1.796,70
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.089,50 1.089,50 1.038,70 1.062 1.093,80

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 29,20 33,80 29,70 27 25,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 41,50       39,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 29,60        
EBITDA-margin 35 39,30 35,50 33,10 31,40
Bruttomargin 54,70 57 55,60 53,40 52,50

Pengestrøm

  2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -195,60 -106 -51,80 -37,10 -0,70
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -107 -34,40 -27,60 -21,80 -23,20
Pengestrøm fra driften 302,40 154,50 92 51,70 4,20