Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Nettoomsætning 283,70 269,40 553,20 1.097,40 296,50
Bruttoresultat 155 147,90 303 600,60 169
EBIT 78,20 70,30 148,60 320,20 100,30
Resultat før skat (EBT) 75,30 66,40 141,70 296,10 90,80
Nettoresultat 58 51,10 109,10 228,20 70,10
Salgs- og markedsføringsomkostninger -38,10 -38,90 -77 -139,30 -37
Aktionærers andel af resultat 57,90 51,10 109,10 228,20 70,10
Finansielle poster (netto) -3 -3,90 -6,90 -24,10 -9,50
Særlige poster -0,50 -0,50 1    
EBIT før særlige poster 78,80 70,80 149,60 320,20 100,30
Administrationsomkostninger -19,10 -19,40 -38,50 -70,40 -16
EBITDA 94,70 86,40 181,20 384 116,40
Produktionsomkostninger -128,70 -121,50 -250,20 -496,80 -127,60
Forsknings- og udviklingsomkostninger -20 -19,30 -39,30 -73,40 -17,20
Finansielle indtægter       37,40  
Finansielle omkostninger       -61,50  

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
Egenkapital 772,50 713,10 772,50 771,60 771,60
Egenkapital (aktionærers andel) 772,50 713,10 772,50 771,60 771,60
Aktiekapital 176,40 176,40 176,40 176,80 176,80
Passiver i alt (balancesum) 1.926,10 1.877,70 1.926,10 1.861,10 1.861,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 336,20 416,30 336,20 343,50 343,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 817,40 748,30 817,40 746 746
Immaterielle aktiver 994,60 996 994,60 980,90 980,90
Materielle aktiver 494,60 479,20 494,60 461,50 461,50
Finansielle aktiver 8,20 7,20 8,20 7,40 7,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.497,40 1.482,40 1.497,40 1.449,80 1.449,80
Vare- og driftsbeholdninger 166,20 159,50 166,20 146,90 146,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 208,30 152,20 208,30 160,80 160,80
Likvide beholdninger 54,20 48,90 54,20 69,10 69,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 428,70 395,30 428,70 411,30 411,30
Aktiver i alt 1.926,10 1.877,70 1.926,10 1.861,10 1.861,10
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.153,60 1.164,60 1.153,60 1.089,50 1.089,50

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q4
EBIT-margin 27,60 26,10 26,90 29,20 33,80
EBITDA-margin 33,40 32,10 32,80 35 39,30
Bruttomargin 54,60 54,90 54,80 54,70 57
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       41,50  

Pengestrøm

  2019Q1 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet 20 -195,60 -106 -51,80 -37,10
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -39,20 -107 -34,40 -27,60 -21,80
Pengestrøm fra driften -3,10 302,40 154,50 92 51,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.