Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 254,50 779,50 1.062 283 278,40
Bruttoresultat 133,70 419,20 578,10 158,90 150,90
EBIT 64,70 215,80 305,70 89,90 81,20
Resultat før skat (EBT) 60,40 205 290,90 85,90 76,20
Nettoresultat 46,50 155,80 224 68,20 57,90
EBITDA 80 260,70 368,10 107,30 96,50
Salgs- og markedsføringsomkostninger -32,40 -100 -134,20   -34,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -19 -51,60 -71,40   -17,40
Aktionærers andel af resultat 46,50 155,80 224 68,20 57,90
Finansielle poster (netto) -4,30 -10,80 -14,80 -4 -5
Særlige poster   -1,40 -1,40   -0,40
EBIT før særlige poster 64,70 217,20 307,10 89,90 81,60
Administrationsomkostninger -18 -54 -70,90   -17,50
Produktionsomkostninger -120,80 -360,30 -484,40   -127,50
Finansielle indtægter     24,50    
Finansielle omkostninger     -39,30    

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 702,90 798,70 768,50 768,50 798,70
Egenkapital (aktionærers andel) 702,90 798,70 768,50 768,50 798,70
Aktiekapital 177,20 177,20 177,30 177,30 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.796,70 1.791,80 1.802,10 1.802,10 1.791,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 345,50 232,90 264,20 264,20 232,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 748,30 760,20 769,40 769,40 760,20
Immaterielle aktiver 990,10 1.006,30 995,10 995,10 1.006,30
Materielle aktiver 422,20 392,90 411,20 411,20 392,90
Finansielle aktiver 8 8 8,20 8,20 8
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.420,40 1.407,20 1.414,50 1.414,50 1.407,20
Vare- og driftsbeholdninger 147,70 138,10 135,20 135,20 138,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 175,90 151,30 150 150 151,30
Likvide beholdninger 52,80 62,20 73 73 62,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 376,40 384,60 387,60 387,60 384,60
Aktiver i alt 1.796,70 1.791,80 1.802,10 1.802,10 1.791,80
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.093,80 993,10 1.033,60 1.033,60 993,10

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 25,40 27,70 28,80 31,80 29,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 39,10   42,60    
EBITDA-margin 31,40 33,40 34,60 37,90 34,70
Bruttomargin 52,50 53,80 54,40 56,10 54,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     20,30    

Pengestrøm

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -74,10 -150,50 -63,90 -44,50 34,30
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -142,40 -176,50 -22,30 -24,70 -95,40
Pengestrøm fra driften 160,30 283,70 90,50 67,40 2,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.