Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Nettoomsætning 855,20 1.161,10 305,90 302 283,70
Bruttoresultat 473,80 650 176,20 170,80 155
EBIT 239,90 340,90 101 91,30 78,20
Resultat før skat (EBT) 228,10 324,80 96,70 86,40 75,30
Nettoresultat 175,60 250,20 74,60 66,50 58
Salgs- og markedsføringsomkostninger -117,40 -158,50 -41,10 -40,40 -38,10
Aktionærers andel af resultat 175,60 250,20 74,60 66,50 57,90
Finansielle poster (netto) -11,80 -16,10 -4,30 -4,90 -3
Særlige poster -1,40 -2,30 -0,90 -0,40 -0,50
EBIT før særlige poster 241,30 343,20 101,90 91,70 78,80
Administrationsomkostninger -57,50 -71,10 -13,60 -19 -19,10
Produktionsomkostninger -381,40 -511,10 -129,70 -131,20 -128,70
EBITDA før særlige poster 289 407,80 118,80 107,90 94,70
Forsknings- og udviklingsomkostninger -59,40 -79,40 -20 -20,10 -20
Finansielle indtægter   36,50      
Finansielle omkostninger   -52,60      

Balance

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Egenkapital 837 797,20 797,20 837 772,50
Egenkapital (aktionærers andel) 837 797,20 797,20 837 772,50
Aktiekapital 176,50 176,80 176,80 176,50 176,40
Passiver i alt (balancesum) 1.974,90 2.057,80 2.057,80 1.974,90 1.926,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 352,10 360,90 360,90 352,10 336,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 785,80 899,70 899,70 785,80 817,40
Immaterielle aktiver 997,20 998,40 998,40 997,20 994,60
Materielle aktiver 514,10 577,80 577,80 514,10 494,60
Finansielle og andre aktiver 8,30 7,60 7,60 8,30 8,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.519,60 1.583,80 1.583,80 1.519,60 1.497,40
Vare- og driftsbeholdninger 171,40 160 160 171,40 166,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 182,80 192,70 192,70 182,80 208,30
Likvide beholdninger 68,30 87,40 87,40 68,30 54,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 455,30 474 474 455,30 428,70
Aktiver i alt 1.974,90 2.057,80 2.057,80 1.974,90 1.926,10
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.137,90 1.260,60 1.260,60 1.137,90 1.153,60

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
EBIT-margin 28,10 29,40 33 30,20 27,60
Bruttomargin 55,40 56 57,60 56,60 54,60
EBITDA-margin f.s.p. 33,80 35,10 38,80 35,70 33,40
Organisk vækst 9 7 2 8 8
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   38,70      

Pengestrøm

  20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -48,10 -205,50 -33,50 -34,60 20
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -106,50 -81,60 -37,20 -30,10 -39,20
Pengestrøm fra driften 151,80 298,60 85,20 69,70 -3,10