Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Nettoomsætning 855,20 283,70 269,40 553,20 302
Bruttoresultat 473,80 155 147,90 303 170,80
EBIT 239,90 78,20 70,30 148,60 91,30
Resultat før skat (EBT) 228,10 75,30 66,40 141,70 86,40
Nettoresultat 175,60 58 51,10 109,10 66,50
Salgs- og markedsføringsomkostninger -117,40 -38,10 -38,90 -77 -40,40
Aktionærers andel af resultat 175,60 57,90 51,10 109,10 66,50
Finansielle poster (netto) -11,80 -3 -3,90 -6,90 -4,90
Særlige poster -1,40 -0,50 -0,50 1 -0,40
EBIT før særlige poster 241,30 78,80 70,80 149,60 91,70
Administrationsomkostninger -57,50 -19,10 -19,40 -38,50 -19
Produktionsomkostninger -381,40 -128,70 -121,50 -250,20 -131,20
EBITDA 289 94,70 86,40 181,20 107,90
Forsknings- og udviklingsomkostninger -59,40 -20 -19,30 -39,30 -20,10
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 837 772,50 713,10 772,50 837
Egenkapital (aktionærers andel) 837 772,50 713,10 772,50 837
Aktiekapital 176,50 176,40 176,40 176,40 176,50
Passiver i alt (balancesum) 1.974,90 1.926,10 1.877,70 1.926,10 1.974,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 352,10 336,20 416,30 336,20 352,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 785,80 817,40 748,30 817,40 785,80
Immaterielle aktiver 997,20 994,60 996 994,60 997,20
Materielle aktiver 514,10 494,60 479,20 494,60 514,10
Finansielle aktiver 8,30 8,20 7,20 8,20 8,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.519,60 1.497,40 1.482,40 1.497,40 1.519,60
Vare- og driftsbeholdninger 171,40 166,20 159,50 166,20 171,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 182,80 208,30 152,20 208,30 182,80
Likvide beholdninger 68,30 54,20 48,90 54,20 68,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 455,30 428,70 395,30 428,70 455,30
Aktiver i alt 1.974,90 1.926,10 1.877,70 1.926,10 1.974,90
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.137,90 1.153,60 1.164,60 1.153,60 1.137,90

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin 28,10 27,60 26,10 26,90 30,20
Bruttomargin 55,40 54,60 54,90 54,80 56,60
EBITDA-margin 33,80 33,40 32,10 32,80 35,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          

Pengestrøm

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -48,10 -34,60 20 -14,60 -33,50
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -106,50 -30,10 -39,20 -69,30 -37,20
Pengestrøm fra driften 151,80 69,70 -3,10 66,60 85,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.