Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Nettoomsætning 282,70 263,70 254,50 518,20 779,50
Bruttoresultat 157,10 140,90 133,70 274,60 419,20
EBIT 84 71,20 64,70 135,90 215,80
Resultat før skat (EBT) 78,60 66,30 60,40 126,70 205
Nettoresultat 60,50 51,10 46,50 97,60 155,80
Finansielle omkostninger -5,40        
EBITDA 100,30 87,20 80 167,20 260,70
Salgs- og markedsføringsomkostninger -36,20 -33,50 -32,40 -65,90 -100
Forsknings- og udviklingsomkostninger -19,10 -18,10 -19 -37,10 -51,60
Aktionærers andel af resultat 60,50 51,10 46,50 97,60 155,80
Finansielle poster (netto) -5,40 -4,90 -4,30 -9,20 -10,80
Særlige poster         -1,40
EBIT før særlige poster 84 71,20 64,70 135,90 217,20
Administrationsomkostninger -17,90 -18,50 -18 -36,50 -54
Produktionsomkostninger -125,60 -122,80 -120,80 -243,60 -360,30
Finansielle indtægter          

Balance

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
Egenkapital 809,50 747,90 702,90 747,90 798,70
Egenkapital (aktionærers andel) 809,50 747,90 702,90 747,90 798,70
Aktiekapital 177,10 177,10 177,20 177,10 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.848,20 1.809,90 1.796,70 1.809,90 1.791,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 297,70 288,90 345,50 288,90 232,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 741 773,10 748,30 773,10 760,20
Immaterielle aktiver 983,50 983,90 990,10 983,90 1.006,30
Materielle aktiver 444 428 422,20 428 392,90
Finansielle aktiver 9,30 7,30 8 7,30 8
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.436,80 1.419,20 1.420,40 1.419,20 1.407,20
Vare- og driftsbeholdninger 152,30 152,50 147,70 152,50 138,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 165,60 193,50 175,90 193,50 151,30
Likvide beholdninger 57,30 44,70 52,80 44,70 62,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 411,40 390,70 376,40 390,70 384,60
Aktiver i alt 1.848,20 1.809,90 1.796,70 1.809,90 1.791,80
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 1.038,70 1.062 1.093,80 1.062 993,10

Nøgletal - hovedtal

  2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M
EBIT-margin 29,70 27 25,40 27 27,70
EBITDA-margin 35,50   31,40   33,40
Bruttomargin 55,60 53,40 52,50 53 53,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   41,30 39,10 41,30  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -37,10 -37,80 -74,10 -150,50 -63,90
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -21,80 -45 -142,40 -176,50 -22,30
Pengestrøm fra driften 51,70 55,90 160,30 283,70 90,50