Chr. Hansen Holding

(CHR)
ISIN: DK0060227585

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 779,50 1.062 283 278,40 259,40
Bruttoresultat 419,20 578,10 158,90 150,90 139,30
EBIT 215,80 305,70 89,90 81,20 70
Resultat før skat (EBT) 205 290,90 85,90 76,20 67
Nettoresultat 155,80 224 68,20 57,90 50,90
EBITDA 260,70 368,10 107,30 96,50 84,70
Salgs- og markedsføringsomkostninger -100 -134,20   -34,90 -33
Forsknings- og udviklingsomkostninger -51,60 -71,40   -17,40 -17,20
Aktionærers andel af resultat 155,80 224 68,20 57,90 50,90
Finansielle poster (netto) -10,80 -14,80 -4 -5 -3
Særlige poster -1,40 -1,40   -0,40 -0,10
EBIT før særlige poster 217,20 307,10 89,90 81,60 70,10
Administrationsomkostninger -54 -70,90   -17,50 -19,30
Produktionsomkostninger -360,30 -484,40   -127,50 -120,10
Finansielle indtægter   24,50      
Finansielle omkostninger   -39,30      

Balance

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 798,70 768,50 768,50 798,70 762
Egenkapital (aktionærers andel) 798,70 768,50 768,50 798,70 762
Aktiekapital 177,20 177,30 177,30 177,20 177,20
Passiver i alt (balancesum) 1.791,80 1.802,10 1.802,10 1.791,80 1.797
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 232,90 264,20 264,20 232,90 222,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 760,20 769,40 769,40 760,20 812,80
Immaterielle aktiver 1.006,30 995,10 995,10 1.006,30 1.019
Materielle aktiver 392,90 411,20 411,20 392,90 386,10
Finansielle aktiver 8 8,20 8,20 8 7,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.407,20 1.414,50 1.414,50 1.407,20 1.413
Vare- og driftsbeholdninger 138,10 135,20 135,20 138,10 136,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 151,30 150 150 151,30 153,30
Likvide beholdninger 62,20 73 73 62,20 60,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 384,60 387,60 387,60 384,60 384
Aktiver i alt 1.791,80 1.802,10 1.802,10 1.791,80 1.797
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 993,10 1.033,60 1.033,60 993,10 1.035

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 27,70 28,80 31,80 29,20 27
EBITDA-margin 33,40 34,60 37,90 34,70 32,70
Bruttomargin 53,80 54,40 56,10 54,20 53,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   42,60      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   20,30      

Pengestrøm

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -74,10 -150,50 -63,90 -44,50 34,30
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -142,40 -176,50 -22,30 -24,70 -95,40
Pengestrøm fra driften 160,30 283,70 90,50 67,40 2,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.