Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 34,10 24,30 -73,70 -49,40 83,50
Nettoomsætning 623,20 244,90 75,50 320,40 302,80
Nettoresultat 24,20 18,10 -58,20 -40,10 64,30
Resultat før skat (EBT) 31 23,20 -74,60 -51,40 82,40
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -3,60 -1,20 -1 -2,20 -1,40

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 795 732,40 730,40 732,40 795
Egenkapital (aktionærers andel) 795 732,40   732,40 795
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.358,40 1.354,50 1.278,20 1.354,50 1.368,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 497 544,40 468,80 544,40 497
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 76,40 77,70 79 77,70 76,40
Immaterielle aktiver 5,70 5,80 6,60 5,80 5,70
Materielle aktiver 1.288,30 1.239,10 1.188,40 1.239,10 1.288,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.294 1.244,90 1.195 1.244,90 1.294
Vare- og driftsbeholdninger 8,40   8,80   8,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 30,80 37,50 16,90 37,50 30,80
Likvide beholdninger 2 25,80 12 25,80 2
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 74,40 109,60 83,20 109,60 74,40
Aktiver i alt 1.368,40 1.354,50 1.278,20 1.354,50 1.368,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 5,50 9,90 -97,60 -15,40 27,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   54,10   54,10  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 34,10 24,30 -73,70 -49,40 83,50
Nettoomsætning 623,20 244,90 75,50 320,40 302,80
Nettoresultat 24,20 18,10 -58,20 -40,10 64,30
Resultat før skat (EBT) 31 23,20 -74,60 -51,40 82,40
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10 0,20 0,30
Finansielle omkostninger -3,60 -1,20 -1 -2,20 -1,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.