Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 58,70 131,10 72,40 90 31,70
Nettoomsætning 741,80 1.058,80 317 473,60 285,50
Nettoresultat 39,80 94,20 54,10 68,50 22,60
Resultat før skat (EBT) 51 120,60 69,60 87,80 29
Finansielle indtægter 0,90 1,10   0,60  
Finansielle omkostninger -8,60 -11,60   -2,80  

Balance

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 869 920,40 920,40 869 798
Egenkapital (aktionærers andel) 869 920,40 920,40 869 798
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.487,10 1.605 1.605 1.487,10 1.467,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 222,80 285,10 285,10 222,80 268,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 395,30 399,50 399,50 395,30 401
Immaterielle aktiver 28,50 43,50 43,50 28,50 23,80
Materielle aktiver 1.366,80 1.363,70 1.363,70 1.366,80 1.344,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.395,30 1.423,70 1.423,70 1.395,30 1.368,60
Vare- og driftsbeholdninger 10,60 12,30 12,30 10,60 11,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 28,60 41,60 41,60 28,60 29
Likvide beholdninger 10,20 92,30 92,30 10,20 8,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 91,80 181,30 181,30 91,80 98,60
Aktiver i alt 1.487,10 1.605 1.605 1.487,10 1.467,20
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 7,90 12 22,80 12 11,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   57      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   11      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q2
EBIT 58,70 131,10 72,40 90 31,70
Nettoomsætning 741,80 1.058,80 317 473,60 285,50
Nettoresultat 39,80 94,20 54,10 68,50 22,60
Resultat før skat (EBT) 51 120,60 69,60 87,80 29
Finansielle indtægter 0,90 1,10   0,60  
Finansielle omkostninger -8,60 -11,60   -2,80