Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT -73,30 58,70 131,10 72,40 90
Nettoomsætning 110 741,80 1.058,80 317 338,40
Nettoresultat -59,50 39,80 94,20 54,10 68,50
Resultat før skat (EBT) -76,30 51 120,60 69,60 87,80
Finansielle indtægter 0,20 0,90 1,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -3,20 -8,60 -11,60 -3 -2,80

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 852,10 869 920,40 920,40 869
Egenkapital (aktionærers andel) 852,10 869 920,40 920,40 869
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.580,30 1.487,10 1.605 1.605 1.487,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 334,50 222,80 285,10 285,10 222,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 393,70 395,30 399,50 399,50 395,30
Immaterielle aktiver 28,70 28,50 43,50 43,50 28,50
Materielle aktiver 1.438,90 1.366,80 1.363,70 1.363,70 1.366,80
Finansielle aktiver 16,50   16,50 16,50  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.484,10 1.395,30 1.423,70 1.423,70 1.395,30
Vare- og driftsbeholdninger 11,60 10,60 12,30 12,30 10,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 21,20 28,60 41,60 41,60 28,60
Likvide beholdninger 22 10,20 92,30 92,30 10,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 96,20 91,80 181,30 181,30 91,80
Aktiver i alt 1.580,30 1.487,10 1.605 1.605 1.487,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin -66,60 7,90 12 22,80 26,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     57    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     11    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT -73,30 58,70 131,10 72,40 90
Nettoomsætning 110 741,80 1.058,80 317 338,40
Nettoresultat -59,50 39,80 94,20 54,10 68,50
Resultat før skat (EBT) -76,30 51 120,60 69,60 87,80
Finansielle indtægter 0,20 0,90 1,10 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -3,20 -8,60 -11,60 -3 -2,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.