Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 121 623,20 942,70 302,80 244,90
EBIT -63 34,10 104,70 83,50 24,30
Resultat før skat (EBT) -65,80 31 100,50 82,40 23,20
Nettoresultat -51,30 24,20 78,50 64,30 18,10
Finansielle indtægter 0,10 0,50 0,50 0,30 0,10
Finansielle omkostninger -2,90 -3,60 -4,70 -1,40 -1,20

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 797,80 795 846,70 795 732,40
Egenkapital (aktionærers andel) 797,80 795 846,70 795 732,40
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.468,30 1.358,40 1.548,20 1.368,40 1.354,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 263,80 497 289 497 544,40
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 406,70 76,40 412,50 76,40 77,70
Immaterielle aktiver 19,40 5,70 17,80 5,70 5,80
Materielle aktiver 1.333,90 1.288,30 1.317,80 1.288,30 1.239,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.353,30 1.294 1.335,60 1.294 1.244,90
Vare- og driftsbeholdninger 9,80 8,40 8,70 8,40  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 20,90 30,80 37,70 30,80 37,50
Likvide beholdninger 29,20 2 130,30 2 25,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 115 74,40 212,60 74,40 109,60
Aktiver i alt 1.468,30 1.368,40 1.548,20 1.368,40 1.354,50
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -52,10 5,50 11 27,60 9,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     55   54,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     10    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 121 623,20 942,70 302,80 244,90
EBIT -63 34,10 104,70 83,50 24,30
Resultat før skat (EBT) -65,80 31 100,50 82,40 23,20
Nettoresultat -51,30 24,20 78,50 64,30 18,10
Finansielle indtægter 0,10 0,50 0,50 0,30 0,10
Finansielle omkostninger -2,90 -3,60 -4,70 -1,40 -1,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.