Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 285,50 121 403,40 623,20 942,70
EBIT 31,70 -63 -31,30 34,10 104,70
Resultat før skat (EBT) 29 -65,80 -36,80 31 100,50
Nettoresultat 22,60 -51,30 -28,70 24,20 78,50
Finansielle indtægter   0,10 0,30 0,50 0,50
Finansielle omkostninger   -2,90 -5,80 -3,60 -4,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 798 797,80 798 795 846,70
Egenkapital (aktionærers andel) 798 797,80 798 795 846,70
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.467,20 1.468,30 1.467,20 1.358,40 1.548,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 268,20 263,80 268,20 497 289
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 401 406,70 401 76,40 412,50
Immaterielle aktiver 23,80 19,40 23,80 5,70 17,80
Materielle aktiver 1.344,80 1.333,90 1.344,80 1.288,30 1.317,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.368,60 1.353,30 1.368,60 1.294 1.335,60
Vare- og driftsbeholdninger 11,20 9,80 11,20 8,40 8,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 29 20,90 29 30,80 37,70
Likvide beholdninger 8,90 29,20 8,90 2 130,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 98,60 115 98,60 74,40 212,60
Aktiver i alt 1.467,20 1.468,30 1.467,20 1.368,40 1.548,20
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 11,10 -52,10 -7,80 5,50 11
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         55
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 285,50 121 403,40 623,20 942,70
EBIT 31,70 -63 -31,30 34,10 104,70
Resultat før skat (EBT) 29 -65,80 -36,80 31 100,50
Nettoresultat 22,60 -51,30 -28,70 24,20 78,50
Finansielle indtægter   0,10 0,30 0,50 0,50
Finansielle omkostninger   -2,90 -5,80 -3,60 -4,70