Tivoli

(TIV)
ISIN: DK0060726743

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 741,80 285,50 121 403,40 473,60
EBIT 58,70 31,70 -63 -31,30 90
Resultat før skat (EBT) 51 29 -65,80 -36,80 87,80
Nettoresultat 39,80 22,60 -51,30 -28,70 68,50
Finansielle indtægter 0,90   0,10 0,30 0,60
Finansielle omkostninger -8,60   -2,90 -5,80 -2,80

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 869 798 797,80 798 869
Egenkapital (aktionærers andel) 869 798 797,80 798 869
Aktiekapital 57,20 57,20 57,20 57,20 57,20
Passiver i alt (balancesum) 1.487,10 1.467,20 1.468,30 1.467,20 1.487,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 222,80 268,20 263,80 268,20 222,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 395,30 401 406,70 401 395,30
Immaterielle aktiver 28,50 23,80 19,40 23,80 28,50
Materielle aktiver 1.366,80 1.344,80 1.333,90 1.344,80 1.366,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.395,30 1.368,60 1.353,30 1.368,60 1.395,30
Vare- og driftsbeholdninger 10,60 11,20 9,80 11,20 10,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 28,60 29 20,90 29 28,60
Likvide beholdninger 10,20 8,90 29,20 8,90 10,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 91,80 98,60 115 98,60 91,80
Aktiver i alt 1.487,10 1.467,20 1.468,30 1.467,20 1.487,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 7,90 11,10 -52,10 -7,80 12
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 741,80 285,50 121 403,40 473,60
EBIT 58,70 31,70 -63 -31,30 90
Resultat før skat (EBT) 51 29 -65,80 -36,80 87,80
Nettoresultat 39,80 22,60 -51,30 -28,70 68,50
Finansielle indtægter 0,90   0,10 0,30 0,60
Finansielle omkostninger -8,60   -2,90 -5,80 -2,80