Andersen & Martini B

(AM B)
ISIN: DK0010283597

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 8 14 14,90 12,90
Nettoomsætning 476,80 923,30 289,60 811,90
Nettoresultat 50,60 49,10 4,20 2
Resultat før skat (EBT) 61,30 63 5,30 2,90
Bruttoresultat 55,40 108,40 108,90 38,80
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10  
Finansielle omkostninger -5 -9,30 -11,40 0,80

Balance

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 140,20 94,60 89,50 85,40
Egenkapital (aktionærers andel) 136,10 90,50 85,50 81,40
Aktiekapital 23,80 23,80 23,80 23,80
Passiver i alt (balancesum) 472,80 420,80 443,70 255
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 242,30 239,80 272,20 78,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 90,40 86,40 82 95,90
Immaterielle aktiver 3,60 3,60 3,80 2,20
Materielle aktiver 169,70 169,30 181,30 186,10
Finansielle aktiver 1,70 1,70   49,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 175 174,60 186,60 237,70
Vare- og driftsbeholdninger 223,60 206,20 199,40 5,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 50,50 39,80 36,50 7,80
Likvide beholdninger 11,70 0,30 0,40 0,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 297,80 246,20 257,10 17,40
Aktiver i alt 472,80 420,80 443,70 255
Minoriteter (egenkapital) 4,10 4,10 4 4

Nøgletal - hovedtal

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 1,70 1,50 1,50 1,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   22,50 20,20 31,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   53,30 4,70 2,30

Resultatopgørelse

  2017H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT 8 14 14,90 12,90
Nettoomsætning 476,80 923,30 289,60 811,90
Nettoresultat 50,60 49,10 4,20 2
Resultat før skat (EBT) 61,30 63 5,30 2,90
Bruttoresultat 55,40 108,40 108,90 38,80
Finansielle indtægter 0,50 0,10 0,10  
Finansielle omkostninger -5 -9,30 -11,40 0,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.