Andersen & Martini B

(AM B)
ISIN: DK0010283597

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 435,70 923,30 989,60 811,90
Bruttoresultat 47,70 108,30 108,90 38,80
EBIT 5 14 14,90 12,90
Resultat før skat (EBT) 0,20 63 5,30 2,90
Nettoresultat 0,20 49,10 4,20 2,10
Finansielle indtægter   0,10 0,10  
Finansielle omkostninger -4,90 -9,30 -11,40 -10

Balance

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 91 94,60 89,50 85,40
Egenkapital (aktionærers andel) 91 90,50 85,50 81,40
Aktiekapital 23,80 23,80 23,80 23,80
Passiver i alt (balancesum) 401,30 420,80 443,70 255
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 206,70 239,80 272,20 78,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 103,60 86,40 82 95,90
Immaterielle aktiver 3,80 3,60 3,80 2,20
Materielle aktiver 160,40 169,30 181,30 186,10
Finansielle aktiver 2,30 1,70   49,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 166,60 174,60 186,60 237,70
Vare- og driftsbeholdninger 180,50 206,20 199,40 5,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40,40 39,80 36,50 7,80
Likvide beholdninger 1,70 0,30 0,40 0,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 234,80 246,20 257,10 17,40
Aktiver i alt 401,30 420,80 443,70 255
Minoriteter (egenkapital)   4,10 4 4

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT-margin 1,20 1,50 1,50 1,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   22,50 20,20 31,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   53,30 4,70 2,30

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Nettoomsætning 435,70 923,30 989,60 811,90
Bruttoresultat 47,70 108,30 108,90 38,80
EBIT 5 14 14,90 12,90
Resultat før skat (EBT) 0,20 63 5,30 2,90
Nettoresultat 0,20 49,10 4,20 2,10
Finansielle indtægter   0,10 0,10  
Finansielle omkostninger -4,90 -9,30 -11,40 -10

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.