Zealand Pharma

(ZEAL)
ISIN: DK0060257814

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -131,90 -82,50 -215,40 -136,30 -246,40
Nettoomsætning 15,10 10,80 24,90 128,50 139,80
Nettoresultat -127,20 -91,40 -219,50 -162,30 -272,30
Resultat før skat (EBT) -128,50 -92,80 -222,30 -166,40 -277,80
Finansielle indtægter 7,10 1,90 8,90 2,30 2,10
Finansielle omkostninger -3,70 12,10 -15,80 -32,30 -33,50
Bruttoresultat          

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 316,20 437,10 316,20 639 528,50
Egenkapital (aktionærers andel) 316,20 437,10 316,20 639 528,50
Aktiekapital 30,80 30,80 30,80 30,70 30,80
Passiver i alt (balancesum) 522,10 620,50 522,10 828,60 737,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 62,50 52,60 62,50 64,30 75,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 143,40 130,90 143,40 125,40 133
Materielle aktiver 14,10 14,10 14,10 12,70 14,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 33,90 33 33,90 16,80 35
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,90 10,80 8,90 10,40 21,60
Likvide beholdninger 387 487,20 387 774,60 588,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 488,30 587,50 488,30 811,80 703,20
Aktiver i alt 522,10 620,50 522,10 828,60 737,20
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT-margin -871,50 -763,90 -865,10 -176,30 -887,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   70,40   71,70  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT -131,90 -82,50 -215,40 -136,30 -246,40
Nettoomsætning 15,10 10,80 24,90 128,50 139,80
Nettoresultat -127,20 -91,40 -219,50 -162,30 -272,30
Resultat før skat (EBT) -128,50 -92,80 -222,30 -166,40 -277,80
Finansielle indtægter 7,10 1,90 8,90 2,30 2,10
Finansielle omkostninger -3,70 12,10 -15,80 -32,30 -33,50
Bruttoresultat