Zealand Pharma

(ZEAL)
ISIN: DK0060257814

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -136,30 -135,80 -272,10 790,10 652,40
Nettoomsætning 19,90   19,90 24,90 38
Nettoresultat -137,10 -127,50 -264,60 704,30 581,30
Resultat før skat (EBT) -138,50 -128,80 -267,30 758 625,10
Finansielle indtægter 2,80 7,50 10,30 10,10 10
Finansielle omkostninger -4,90 -0,60 -5,50 -42,20 -37,30

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 966,80 1.084,30 966,80 1.240,80 1.116,30
Egenkapital (aktionærers andel) 966,80 1.084,30 966,80 1.240,80 1.116,30
Aktiekapital 31,80 31,70 31,80 30,80 30,80
Passiver i alt (balancesum) 1.229,40 1.350,50 1.229,40 1.523,10 1.229,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 262,60 266,20 262,60 282,30 113,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 52,80 56,70 52,80 27,80 51
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)       13 3,30
Likvide beholdninger 840,80 962,90 840,80 1.478,60 860,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.176,60 1.293,90 1.176,60 1.495,30 1.178,80
Aktiver i alt 1.229,40 1.350,50 1.229,40 1.523,10 1.229,80
Minoriteter (egenkapital)          
Materielle aktiver   12,90   13,30 15,50

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q2
EBIT-margin -684,90 -1.367,40 3.173,10 1.716,80 -871,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       90,80  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -136,30 -135,80 -272,10 790,10 652,40
Nettoomsætning 19,90   19,90 24,90 38
Nettoresultat -137,10 -127,50 -264,60 704,30 581,30
Resultat før skat (EBT) -138,50 -128,80 -267,30 758 625,10
Finansielle indtægter 2,80 7,50 10,30 10,10 10
Finansielle omkostninger -4,90 -0,60 -5,50 -42,20 -37,30