Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 4.868,90 1.828,30 1.354 3.182,80 1.686,10
Bruttoresultat 2.555,30 963,40 679,20 1.642,60 912,70
EBIT 861,60 351,30 151,10 502,50 359,20
Resultat før skat (EBT) 853,40 355,30 142,80 498,10 355,30
Nettoresultat 668 279,70 110,40 390 278
Finansielle indtægter 0,80 0,60   0,60 0,20
Finansielle omkostninger -24,10 -8,60 -6,80 -15,40 -8,70

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 2.799,90 2.636,50 2.935,10 2.636,50 2.799,90
Egenkapital (aktionærers andel) 2.799,90 2.636,50   2.636,50 2.799,90
Aktiekapital 105,40 105,40   105,40 105,40
Passiver i alt (balancesum) 6.129,60 6.405 6.294,40 6.405 6.129,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.079,80 2.319,80 1.870,90 2.319,80 2.079,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.249,90 1.448,60 1.488,40 1.448,60 1.249,90
Immaterielle aktiver 2.867,60 2.871,90 2.879 2.871,90 2.867,60
Materielle aktiver 2.238,20 2.143,10 2.117,60 2.143,10 2.238,20
Finansielle aktiver 9,60 133,50 141 133,50 9,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.115,40 5.148,40 5.137,60 5.148,40 5.115,40
Vare- og driftsbeholdninger 366,60 395,30 406,20 395,30 366,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 596,30   669,30   596,30
Likvide beholdninger 10,60 15 30,50 15 10,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.014,30 1.256,60 1.156,80 1.256,60 1.014,30
Aktiver i alt 6.129,60 6.405 6.294,40 6.405 6.129,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 17,70 19,20 11,20 15,80 21,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 45,70       45,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 4.868,90 1.828,30 1.354 3.182,80 1.686,10
Bruttoresultat 2.555,30 963,40 679,20 1.642,60 912,70
EBIT 861,60 351,30 151,10 502,50 359,20
Resultat før skat (EBT) 853,40 355,30 142,80 498,10 355,30
Nettoresultat 668 279,70 110,40 390 278
Finansielle indtægter 0,80 0,60   0,60 0,20
Finansielle omkostninger -24,10 -8,60 -6,80 -15,40 -8,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.