Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 4.868,90 3.167,50 1.686,10 1.828,30 1.354
Bruttoresultat 2.555,30 1.630,50 912,70 963,40 679,20
EBIT 861,60 1.068,60 359,20 351,30 151,10
Resultat før skat (EBT) 853,40 966,40 355,30 355,30 142,80
Nettoresultat 668 830,70 278 279,70 110,40
Finansielle indtægter 0,80 7,40 0,20 0,60  
Finansielle omkostninger -24,10 -24,70 -8,70 -8,60 -6,80

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50 2.935,10
Egenkapital (aktionærers andel) 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50  
Aktiekapital 105,40 105,40 105,40 105,40  
Passiver i alt (balancesum) 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405 6.294,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.079,80 2.333,60 2.079,80 2.319,80 1.870,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.249,90 1.630,70 1.249,90 1.448,60 1.488,40
Immaterielle aktiver 2.867,60 2.862,10 2.867,60 2.871,90 2.879
Materielle aktiver 2.238,20 2.121,60 2.238,20 2.143,10 2.117,60
Finansielle aktiver 9,60 137,60 9,60 133,50 141
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.115,40 5.121,10 5.115,40 5.148,40 5.137,60
Vare- og driftsbeholdninger 366,60 335,30 366,60 395,30 406,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 596,30 587,40 596,30   669,30
Likvide beholdninger 10,60 684,60 10,60 15 30,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.014,30 1.657,30 1.014,30 1.256,60 1.156,80
Aktiver i alt 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405 6.294,40
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 17,70 16,70 21,30 19,20 11,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 45,70 41,50 45,70    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   29,50      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Nettoomsætning 4.868,90 3.167,50 1.686,10 1.828,30 1.354
Bruttoresultat 2.555,30 1.630,50 912,70 963,40 679,20
EBIT 861,60 1.068,60 359,20 351,30 151,10
Resultat før skat (EBT) 853,40 966,40 355,30 355,30 142,80
Nettoresultat 668 830,70 278 279,70 110,40
Finansielle indtægter 0,80 7,40 0,20 0,60  
Finansielle omkostninger -24,10 -24,70 -8,70 -8,60 -6,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.