Royal Unibrew

(RBREW)
ISIN: DK0060634707

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 1.451,80 4.868,90 3.167,50 1.686,10 1.828,30
Bruttoresultat 738,40 2.555,30 1.630,50 912,70 963,40
EBIT 193,60 861,60 1.068,60 359,20 351,30
Resultat før skat (EBT) 181,20 853,40 966,40 355,30 355,30
Nettoresultat 142,20 668 830,70 278 279,70
Finansielle indtægter 0,30 0,80 7,40 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -9,80 -24,10 -24,70 -8,70 -8,60

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 2.790,80 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50
Egenkapital (aktionærers andel) 2.790,80 2.799,90 2.814,20 2.799,90 2.636,50
Passiver i alt (balancesum) 7.247,40 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.375,90 2.079,80 2.333,60 2.079,80 2.319,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2.180,70 1.249,90 1.630,70 1.249,90 1.448,60
Immaterielle aktiver 3.404,90 2.867,60 2.862,10 2.867,60 2.871,90
Materielle aktiver 2.378,20 2.238,20 2.121,60 2.238,20 2.143,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 5.909,40 5.115,40 5.121,10 5.115,40 5.148,40
Vare- og driftsbeholdninger 437 366,60 335,30 366,60 395,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 854,20 596,30 587,40 596,30  
Likvide beholdninger 72,60 10,60 684,60 10,60 15
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.438 1.014,30 1.657,30 1.014,30 1.256,60
Aktiver i alt 7.347,40 6.129,60 6.778,40 6.129,60 6.405
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital   105,40 105,40 105,40 105,40
Finansielle aktiver   9,60 137,60 9,60 133,50

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 13,30 17,70 16,70 21,30 19,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   45,70 41,50 45,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     29,50    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Nettoomsætning 1.451,80 4.868,90 3.167,50 1.686,10 1.828,30
Bruttoresultat 738,40 2.555,30 1.630,50 912,70 963,40
EBIT 193,60 861,60 1.068,60 359,20 351,30
Resultat før skat (EBT) 181,20 853,40 966,40 355,30 355,30
Nettoresultat 142,20 668 830,70 278 279,70
Finansielle indtægter 0,30 0,80 7,40 0,20 0,60
Finansielle omkostninger -9,80 -24,10 -24,70 -8,70 -8,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.