Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 27.407 26.930 54.337 83.704 111.696
Bruttoresultat 23.055 22.733 45.788 70.772 94.064
EBIT 12.204 12.448 24.652 38.920 48.967
Resultat før skat (EBT) 12.498 13.609 26.107 38.109 48.680
Nettoresultat 10.343 10.751 21.094 29.877 38.130
Finansielle indtægter 1.039 1.198 2.237 1.071 1.246
Finansielle omkostninger -745 -38 -782 -1.882 -1.533
Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.296 -3.321 -6.617 -10.031 -14.014
Aktionærers andel af resultat 10.343 10.751 20.194 29.877 38.130
Finansielle poster (netto) 294 1.161 1.455 -811 -287
Administrationsomkostninger -851 -864 -1.715 -2.666 -3.784
Salgs- og distributionsomkostninger -7.090 -6.451 -13.451 -20.045 -28.340
Produktionsomkostninger -4.352 -4.197 -8.549 -12.932 -17.632

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 49.081 44.238 49.081 46.946 49.815
Egenkapital (aktionærers andel) 49.081 44.238 49.081 46.946 49.815
Aktiekapital 490 500 490 500 500
Passiver i alt (balancesum) 103.248 93.558 103.248 97.891 102.355
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 49.179 44.168 49.179 45.127 47.056
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.988 5.152 4.988 5.818 5.484
Immaterielle aktiver 4.197 4.035 4.197 2.615 3.325
Materielle aktiver 37.971 36.134 37.971 33.128 35.247
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 45.746 43.643 45.746 40.797 42.275
Vare- og driftsbeholdninger 16.134 15.867 16.134 15.230 15.373
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18.973 16.342 18.973 17.199 2.428
Likvide beholdninger 18.393 10.513 18.393 19.134 18.852
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 57.502 49.915 57.502 57.094 60.080
Aktiver i alt 103.248 93.558 103.248 97.891 102.355
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 54.167 49.230 54.167 50.945 52.540
Finansielle aktiver   1.030     978

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 44,50 46,20 45,40 46,50 43,80
Bruttomargin 84,10 84,40 84,30 84,60 84,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   47,30     48,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24,30     76,50

Pengestrøm

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -19.560 -35.689 -38.887 -30.101
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.117 -6.571 -6.790 -6.098
Pengestrøm fra driften 25.585 41.168 48.314 38.287