Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 82.099 27.407 26.930 54.337 27.762
Bruttoresultat 69.135 23.055 22.733 45.788 23.347
EBIT 36.465 12.204 12.448 24.652 11.813
Resultat før skat (EBT) 37.245 12.498 13.609 26.107 11.138
Nettoresultat 30.131 10.343 10.751 21.094 9.037
Finansielle indtægter 2.159 1.039 1.198 2.237 -78
Finansielle omkostninger -1.379 -745 -38 -782 -597
Forsknings- og udviklingsomkostninger -10.261 -3.296 -3.321 -6.617 -3.644
Aktionærers andel af resultat 30.131 10.343 10.751 20.194 9.037
Finansielle poster (netto) 780 294 1.161 1.455 -675
Administrationsomkostninger -2.647 -851 -864 -1.715 -932
Salgs- og distributionsomkostninger -20.669 -7.090 -6.451 -13.451 -7.128
Produktionsomkostninger -12.964 -4.352 -4.197 -8.549 -4.415

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 47.512 49.081 44.238 49.081 47.512
Egenkapital (aktionærers andel) 47.512 49.081 44.238 49.081 47.512
Aktiekapital 490 490 500 490 490
Passiver i alt (balancesum) 101.895 103.248 93.558 103.248 101.895
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 49.425 49.179 44.168 49.179 49.425
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 4.958 4.988 5.152 4.988 4.958
Immaterielle aktiver 4.610 4.197 4.035 4.197 4.610
Materielle aktiver 39.555 37.971 36.134 37.971 39.555
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 47.760 45.746 43.643 45.746 47.760
Vare- og driftsbeholdninger 15.922 16.134 15.867 16.134 15.922
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 18.534 18.973 16.342 18.973 18.534
Likvide beholdninger 16.401 18.393 10.513 18.393 16.401
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 54.135 57.502 49.915 57.502 54.135
Aktiver i alt 101.895 103.248 93.558 103.248 101.895
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 54.383 54.167 49.230 54.167 54.383
Finansielle aktiver     1.030    

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 44,40 44,50 46,20 45,40 42,60
Bruttomargin 84,20 84,10 84,40 84,30 84,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     47,30    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     24,30    

Pengestrøm

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -19.560 -35.689 -38.887 -30.101
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.117 -6.571 -6.790 -6.098
Pengestrøm fra driften 25.585 41.168 48.314 38.287