Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Nettoomsætning 83.704 28.638 28.452 57.090 26.614
Bruttoresultat 70.772 24.229 24.201 48.430 22.342
EBIT 38.920 13.386 13.490 26.876 12.044
Resultat før skat (EBT) 38.109 12.643 13.004 25.647 12.462
Nettoresultat 29.877 9.951 10.156 20.107 9.770
Finansielle indtægter 1.071 421 258 679 392
Finansielle omkostninger -1.882 -1.164 -744 -1.908 -26
Forsknings- og udviklingsomkostninger -10.031 -3.414 -3.289 -6.703 -3.328
Aktionærers andel af resultat 29.877 9.951 10.156 20.107 9.770
Finansielle poster (netto) -811 -743 -486 -1.229 418
Administrationsomkostninger -2.666 -857 -913 -1.770 -896
Salgs- og distributionsomkostninger -20.045 -6.761 -6.787 -13.548 -6.497
Produktionsomkostninger -12.932 -4.409 -4.251 -8.660 -4.272

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 46.946 48.436 40.301 48.436 46.946
Egenkapital (aktionærers andel) 46.946 48.436 40.301 48.436 46.946
Aktiekapital 500 500 510 500 500
Passiver i alt (balancesum) 97.891 97.825 94.213 97.825 97.891
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 45.127 43.824 48.903 43.824 45.127
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.818 5.565 5.009 5.565 5.818
Immaterielle aktiver 2.615 2.647 2.771 2.647 2.615
Materielle aktiver 33.128 31.888 31.096 31.888 33.128
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 40.797 38.851 38.565 38.851 40.797
Vare- og driftsbeholdninger 15.230 15.028 15.044 15.028 15.230
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 17.199 17.366 17.012 17.366 17.199
Likvide beholdninger 19.134 21.327 16.763 21.327 19.134
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 57.094 58.974 55.648 58.974 57.094
Aktiver i alt 97.891 97.825 94.213 97.825 97.891
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 50.945 49.389 53.912 49.389 50.945
Finansielle aktiver   4.316 4.698 4.316  

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 46,50 46,70 47,40 47,10 45,30
Bruttomargin 84,60 84,60 85,10 84,80 83,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Pengestrøm

  2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -13.725 -19.453 -38.887 -30.101 -26.533
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -692 -1.417 -6.790 -6.098 -2.064
Pengestrøm fra driften 12.098 22.215 48.314 38.287 31.692

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.