Novo Nordisk B

(NOVO B)
ISIN: DK0060534915

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 26.930 83.704 111.696 27.992 26.614
Bruttoresultat 22.733 70.772 94.064 23.292 22.342
EBIT 12.448 38.920 48.967 10.047 12.044
Resultat før skat (EBT) 13.609 38.109 48.680 10.571 12.462
Nettoresultat 10.751 29.877 38.130 8.253 9.770
Finansielle indtægter 1.198 1.071 1.246 175 392
Finansielle omkostninger -38 -1.882 -1.533 -345 -26
Forsknings- og udviklingsomkostninger -3.321 -10.031 -14.014 -3.983 -3.328
Aktionærers andel af resultat 10.751 29.877 38.130 8.253 9.770
Finansielle poster (netto) 1.161 -811 -287 524 418
Administrationsomkostninger -864 -2.666 -3.784 -1.118 -896
Salgs- og distributionsomkostninger -6.451 -20.045 -28.340 -8.295 -6.497
Produktionsomkostninger -4.197 -12.932 -17.632   -4.272

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 44.238 46.946 49.815 49.815 46.946
Egenkapital (aktionærers andel) 44.238 46.946 49.815 49.815 46.946
Aktiekapital 500 500 500 500 500
Passiver i alt (balancesum) 93.558 97.891 102.355 102.355 97.891
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 44.168 45.127 47.056 47.056 45.127
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 5.152 5.818 5.484 5.484 5.818
Immaterielle aktiver 4.035 2.615 3.325 3.325 2.615
Materielle aktiver 36.134 33.128 35.247 35.247 33.128
Finansielle aktiver 1.030   978 978  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 43.643 40.797 42.275 42.275 40.797
Vare- og driftsbeholdninger 15.867 15.230 15.373 15.373 15.230
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16.342 17.199 2.428 2.428 17.199
Likvide beholdninger 10.513 19.134 18.852 18.852 19.134
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 49.915 57.094 60.080 60.080 57.094
Aktiver i alt 93.558 97.891 102.355 102.355 97.891
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 49.230 50.945 52.540 52.540 50.945

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 115,80 46,50 43,80 35,90 45,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 47,30   48,70 48,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 24,30   76,50    
Bruttomargin 84,40 84,60 84,20 83,20 83,90

Pengestrøm

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -35.689 -13.725 -19.453 -38.887 -30.101
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -6.571 -692 -1.417 -6.790 -6.098
Pengestrøm fra driften 41.168 12.098 22.215 48.314 38.287

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.