NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT -4,30 4,30 -5,60 -1,30 -3
Nettoomsætning 1.170 424,70 363,50 788,20 381,80
Nettoresultat -6,10 1,70 -5 -3,30 -2,80
Resultat før skat (EBT) -10,50 2,80 -7,70 -4,90 -5,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger          

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 924,50 767,20 774,90 767,20 924,50
Egenkapital (aktionærers andel) 774,50 767,20 774,90 767,20 774,50
Aktiekapital 72,80 72,80   72,80 72,80
Passiver i alt (balancesum) 1.938 1.926,40 1.923,30 1.926,40 1.938
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 570,70 613,10 560,30 613,10 570,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 442,80 546,10 588,10 546,10 442,80
Immaterielle aktiver 578,20 571,90 576,60 571,90 578,20
Materielle aktiver 651,20 656,20 673,20 656,20 651,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.294,20 1.285,90 1.306,10 1.285,90 1.294,20
Vare- og driftsbeholdninger 237,20 245,70 247,40 245,70 237,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 396,60 383 339,60 383 396,60
Likvide beholdninger 9,20 11,70 30 11,70 9,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 643,80 640,50 617,20 640,50 643,80
Aktiver i alt 1.938 1.926,40 1.923,30 1.926,40 1.938
Minoriteter (egenkapital) 150       150
Finansielle aktiver   57,80   57,80  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin -0,40 1 -1,50 -0,20 0,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT -4,30 4,30 -5,60 -1,30 -3
Nettoomsætning 1.170 424,70 363,50 788,20 381,80
Nettoresultat -6,10 1,70 -5 -3,30 -2,80
Resultat før skat (EBT) -10,50 2,80 -7,70 -4,90 -5,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger