NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 294,30 1.170 1.501,60 381,80 424,70
EBIT -22,60 -4,30 -37,50 -3 4,30
Resultat før skat (EBT) -24,70 -10,50 -45,50 -5,60 2,80
Nettoresultat -19 -6,10 -46,30 -2,80 1,70
Finansielle indtægter     65,50    
Finansielle omkostninger     -73,50    

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 868,20 924,50 895,60 924,50 767,20
Egenkapital (aktionærers andel) 713,80 774,50 743,20 774,50 767,20
Aktiekapital 72,80 72,80 72,80 72,80 72,80
Passiver i alt (balancesum) 1.867,80 1.938 1.859,20 1.938 1.926,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 551,90 570,70 580,50 570,70 613,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 447,70 442,80 383,10 442,80 546,10
Immaterielle aktiver 584 578,20 589,20 578,20 571,90
Materielle aktiver 625,50 651,20 645,20 651,20 656,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.282 1.294,20 1.264,10 1.294,20 1.285,90
Vare- og driftsbeholdninger 234,90 237,20 219,80 237,20 245,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 343,40 396,60 185,10 396,60 383
Likvide beholdninger 7,40 9,20 28,20 9,20 11,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 585,80 643,80 595,10 643,80 640,50
Aktiver i alt 1.867,80 1.938 1.859,20 1.938 1.926,40
Minoriteter (egenkapital) 154,40 150 152,40 150  
Finansielle aktiver     29,70   57,80

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin -7,70 -0,40 -2,50 0,80 1
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     48    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -6,10    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Nettoomsætning 294,30 1.170 1.501,60 381,80 424,70
EBIT -22,60 -4,30 -37,50 -3 4,30
Resultat før skat (EBT) -24,70 -10,50 -45,50 -5,60 2,80
Nettoresultat -19 -6,10 -46,30 -2,80 1,70
Finansielle indtægter     65,50    
Finansielle omkostninger     -73,50    

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.