NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 424,70 363,50 788,20 1.090,60 1.479,30
EBIT 4,30 -5,60 -1,30 19,90 17,30
Resultat før skat (EBT) 2,80 -7,70 -4,90 8,50 2,60
Nettoresultat 1,70 -5 -3,30 62,70 928,80
Finansielle indtægter         43,20
Finansielle omkostninger         -57,90

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 767,20 774,90 767,20 993,30 816,30
Egenkapital (aktionærers andel) 767,20 774,90 767,20 993,30 816,30
Aktiekapital 72,80   72,80 2.785,50 72,80
Passiver i alt (balancesum) 1.926,40 1.923,30 1.926,40 2.785,50 1.904,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 613,10 560,30 613,10 909,40 614,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 546,10 588,10 546,10 882,80 473,70
Immaterielle aktiver 571,90 576,60 571,90 594,60 597,40
Materielle aktiver 656,20 673,20 656,20 709,10 696,90
Finansielle aktiver 57,80   57,80   51,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.285,90 1.306,10 1.285,90 1.335,80 1.348,20
Vare- og driftsbeholdninger 245,70 247,40 245,70 219,60 226,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 383 339,60 383 332,10 267,30
Likvide beholdninger 11,70 30 11,70 37,30 44,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 640,50 617,20 640,50 1.429,70 556,40
Aktiver i alt 1.926,40 1.923,30 1.926,40   1.904,60
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 1 -1,50 -0,20 19,90 1,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         42,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         7,50

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 424,70 363,50 788,20 1.090,60 1.479,30
EBIT 4,30 -5,60 -1,30 19,90 17,30
Resultat før skat (EBT) 2,80 -7,70 -4,90 8,50 2,60
Nettoresultat 1,70 -5 -3,30 62,70 928,80
Finansielle indtægter         43,20
Finansielle omkostninger         -57,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.