NKT A/S

(NKT)
ISIN: DK0010287663

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT -4,30 -37,50 -3 4,30 -5,60
Nettoomsætning 1.170 1.501,60 381,80 424,70 363,50
Nettoresultat -6,10 -46,30 -2,80 1,70 -5
Resultat før skat (EBT) -10,50 -45,50 -5,60 2,80 -7,70
Finansielle indtægter   65,50      
Finansielle omkostninger   -73,50      

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 924,50 895,60 924,50 767,20 774,90
Egenkapital (aktionærers andel) 774,50 743,20 774,50 767,20 774,90
Aktiekapital 72,80 72,80 72,80 72,80  
Passiver i alt (balancesum) 1.938 1.859,20 1.938 1.926,40 1.923,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 570,70 580,50 570,70 613,10 560,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 442,80 383,10 442,80 546,10 588,10
Immaterielle aktiver 578,20 589,20 578,20 571,90 576,60
Materielle aktiver 651,20 645,20 651,20 656,20 673,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.294,20 1.264,10 1.294,20 1.285,90 1.306,10
Vare- og driftsbeholdninger 237,20 219,80 237,20 245,70 247,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 396,60 185,10 396,60 383 339,60
Likvide beholdninger 9,20 28,20 9,20 11,70 30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 643,80 595,10 643,80 640,50 617,20
Aktiver i alt 1.938 1.859,20 1.938 1.926,40 1.923,30
Minoriteter (egenkapital) 150 152,40 150    
Finansielle aktiver   29,70   57,80  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -0,40 -2,50 0,80 1 -1,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   48      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -6,10      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT -4,30 -37,50 -3 4,30 -5,60
Nettoomsætning 1.170 1.501,60 381,80 424,70 363,50
Nettoresultat -6,10 -46,30 -2,80 1,70 -5
Resultat før skat (EBT) -10,50 -45,50 -5,60 2,80 -7,70
Finansielle indtægter   65,50      
Finansielle omkostninger   -73,50