Jyske Bank

(JYSK)
ISIN: DK0010307958

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Aktionærers andel af resultat 1.999 2.373 578 780 579
Kursreguleringer 456 367 132 69 278
Nedskrivninger på udlån -439 -468 -104 -27 308
Netto rente- og gebyrindtægter 5.657 7.570 1.860 1.866 1.931
Netto renteindtægter 4.309 5.716 1.417 1.467 1.425
Nettoresultat 1.999 2.500 578 811 610
Resultat før skat (EBT) 2.544 3.140 762 1.019 763
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -3.642 -5.415 -1.241 -1.279 -1.393
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.694 2.325 560 399 623

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 34.332 34.604 32.514
Egenkapital (aktionærers andel) 31.786 32.023 31.038
Aktiekapital 849 892 950
Passiver i alt (balancesum) 599.947 597.440 586.703
Indlån 148.701 160.023 154.648
Udlån 462.797 447.673 422.445

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,50 7,60 4,40    
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 24,10 16,40 16,60 16,70 23,60
Solvensprocent (kapitalprocent) 29,50 20 20,30 20,40 28,60
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)   18 18,30 18,40 18,20

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Aktionærers andel af resultat 1.999 2.373 578 780 579
Kursreguleringer 456 367 132 69 278
Nedskrivninger på udlån -439 -468 -104 -27 308
Netto rente- og gebyrindtægter 5.657 7.570 1.860 1.866 1.931
Netto renteindtægter 4.309 5.716 1.417 1.467 1.425
Nettoresultat 1.999 2.500 578 811 610
Resultat før skat (EBT) 2.544 3.140 762 1.019 763
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -3.642 -5.415 -1.241 -1.279 -1.393
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.694 2.325 560 399 623