Jyske Bank

(JYSK)
ISIN: DK0010307958

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Aktionærers andel af resultat 780 579 1.359 2.363 3.051
Kursreguleringer 69 278 -106 857 786
Nedskrivninger på udlån -27 308 -335 -87 -179
Netto rente- og gebyrindtægter 1.866 1.931 3.797 5.919 8.242
Netto renteindtægter 1.467 1.425 2.892 4.618 6.288
Nettoresultat 811 610 1.421 2.363 3.143
Resultat før skat (EBT) 1.019 763 1.782 3.025 4.002
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.279 -1.393 -2.672 3.943 6.027
Netto gebyr- og provisionsindtægter 399 623 905 1.631 1.954

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 34.604 32.514 30.040
Egenkapital (aktionærers andel) 32.023 31.038 30.040
Aktiekapital 892 950 950
Passiver i alt (balancesum) 597.440 586.703 543.399
Indlån 160 154,60 144.920
Udlån 466,40 422,40 396.176

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,70 23,60 16,70   16,40
Solvensprocent (kapitalprocent) 20,40 28,60 20,40 19,80 10,20
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 18,40 18,20 18,40   19,80
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         9,50

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Aktionærers andel af resultat 780 579 1.359 2.363 3.051
Kursreguleringer 69 278 -106 857 786
Nedskrivninger på udlån -27 308 -335 -87 -179
Netto rente- og gebyrindtægter 1.866 1.931 3.797 5.919 8.242
Netto renteindtægter 1.467 1.425 2.892 4.618 6.288
Nettoresultat 811 610 1.421 2.363 3.143
Resultat før skat (EBT) 1.019 763 1.782 3.025 4.002
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -1.279 -1.393 -2.672 3.943 6.027
Netto gebyr- og provisionsindtægter 399 623 905 1.631 1.954