Jyske Bank

(JYSK)
ISIN: DK0010307958

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Aktionærers andel af resultat 1.999 780 579 1.359 578
Kursreguleringer 456 69 278 -106 132
Nedskrivninger på udlån -439 -27 308 -335 -104
Netto rente- og gebyrindtægter 5.657 1.866 1.931 3.797 1.860
Netto renteindtægter 4.309 1.467 1.425 2.892 1.417
Nettoresultat 1.999 811 610 1.421 578
Resultat før skat (EBT) 2.544 1.019 763 1.782 762
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -3.642 -1.279 -1.393 -2.672 -1.241
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.694 399 623 905 560

Balance

  2017Y 2016Y 2015Y
Egenkapital 34.604 32.514 30.040
Egenkapital (aktionærers andel) 32.023 31.038 30.040
Aktiekapital 892 950 950
Passiver i alt (balancesum) 597.440 586.703 543.399
Indlån 160 154,60 144.920
Udlån 466,40 422,40 396.176

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 13,50       4,40
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 24,10 16,70 23,60 16,70 16,60
Solvensprocent (kapitalprocent) 29,50 20,40 28,60 20,40 20,30
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital)   18,40 18,20 18,40 18,30

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Aktionærers andel af resultat 1.999 780 579 1.359 578
Kursreguleringer 456 69 278 -106 132
Nedskrivninger på udlån -439 -27 308 -335 -104
Netto rente- og gebyrindtægter 5.657 1.866 1.931 3.797 1.860
Netto renteindtægter 4.309 1.467 1.425 2.892 1.417
Nettoresultat 1.999 811 610 1.421 578
Resultat før skat (EBT) 2.544 1.019 763 1.782 762
Driftsudgifter og driftsafskrivninger -3.642 -1.279 -1.393 -2.672 -1.241
Netto gebyr- og provisionsindtægter 1.694 399 623 905 560

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.