Boliga Gruppen

(BOLIGA)
ISIN: DK0060074656

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2015Y
Nettoomsætning 24,10 50,30 63,20 61,80
Bruttoresultat 22,50 47 56,20 53,50
EBIT 0,50 6,30 -0,20 16
Resultat før skat (EBT) 1,90 6,30 -0,80 15,70
Nettoresultat 1,50 22,80 -1 12
Finansielle indtægter 0,10 0,20    
Finansielle omkostninger -0,10 -0,80 -0,70 -0,30

Balance

  2019H1 2018Y 2017Y 2015Y
Egenkapital 151,70 150,20 166 94,50
Egenkapital (aktionærers andel) 151,70 150,20 166 94,50
Aktiekapital 16,70 18,90 22,20 20,30
Passiver i alt (balancesum) 200,60 199,10 208 110,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 46,40 47,30 39 14,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2,50 1,50 3 1,50
Immaterielle aktiver 133,90 133,60 134,40 89,20
Materielle aktiver 2,50 0,20 135 0,20
Finansielle og andre aktiver 12,70      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 149,10 145,10 143,50 90
Likvide beholdninger 1,50 1,90 3,30 11,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 51,50 54 64,50 20,80
Aktiver i alt 200,60 199,10 208 110,80
Minoriteter (egenkapital)        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   5,30 7,60 8,40

Nøgletal - hovedtal

  2019H1 2018Y 2017Y 2015Y
EBIT-margin 5 18,20 -0,30 25,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   132,50   85,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   15,20   12,70

Resultatopgørelse

  2019H1 2018Y 2017Y 2015Y
Nettoomsætning 24,10 50,30 63,20 61,80
Bruttoresultat 22,50 47 56,20 53,50
EBIT 0,50 6,30 -0,20 16
Resultat før skat (EBT) 1,90 6,30 -0,80 15,70
Nettoresultat 1,50 22,80 -1 12
Finansielle indtægter 0,10 0,20    
Finansielle omkostninger -0,10 -0,80 -0,70 -0,30