Boliga Gruppen

(BOLIGA)
ISIN: DK0060074656

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
EBIT 5,60 6,30 -0,20 16
Nettoomsætning 32,60 50,30 63,20 61,80
Nettoresultat 6,40 22,80 -1 12
Resultat før skat (EBT) 6,20 6,30 -0,80 15,70
Bruttoresultat 29,70 47 56,20 53,50
Finansielle indtægter   0,20    
Finansielle omkostninger -0,70 -0,80 -0,70 -0,30

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
Egenkapital 133,90 150,20 166 94,50
Egenkapital (aktionærers andel) 133,90 150,20 166 94,50
Aktiekapital 22,20 18,90 22,20 20,30
Passiver i alt (balancesum) 196 199,10 208 110,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 59,20 47,30 39 14,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 2,90 1,50 3 1,50
Immaterielle aktiver 133,90 133,60 134,40 89,20
Materielle aktiver 0,10 0,20 135 0,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 145,30 145,10 143,50 90
Likvide beholdninger 2,10 1,90 3,30 11,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 50,70 54 64,50 20,80
Aktiver i alt 196 199,10 208 110,80
Minoriteter (egenkapital)        
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   5,30 7,60 8,40

Nøgletal - hovedtal

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
EBIT-margin 17,20 18,20 -0,30 25,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   132,50   85,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   15,20   12,70

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2015Y
EBIT 5,60 6,30 -0,20 16
Nettoomsætning 32,60 50,30 63,20 61,80
Nettoresultat 6,40 22,80 -1 12
Resultat før skat (EBT) 6,20 6,30 -0,80 15,70
Bruttoresultat 29,70 47 56,20 53,50
Finansielle indtægter   0,20    
Finansielle omkostninger -0,70 -0,80 -0,70 -0,30