Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1
Nettoomsætning 32 147 39,10 27,40 67,80
EBIT -9,30 -24,60 -5,30 -2,20 -8,10
Resultat før skat (EBT) -9,40 -24,80 5,40 -2,40 -8,10
Nettoresultat -9,40 -24,80 5,40 -2,40 -8,10
Finansielle indtægter   0,40 -0,80   0,40
Finansielle omkostninger -0,10 -0,60 0,20 -0,20 -0,30

Balance

  2018Q1 2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1
Egenkapital 119,30 128,60 139,90 127,40 121,70
Egenkapital (aktionærers andel) 119,30 128,60      
Aktiekapital 156,10 156,10 156,10 141,90 141,90
Passiver i alt (balancesum) 179,80 188,50 197,20 174,40 170,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 53,60 52,90 50,30 39,90 41,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7 7 7 7 7
Immaterielle aktiver 38,10 42,60 46,90 23,90 21,90
Materielle aktiver 122,80 123,40 119,50 109,30 110,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 163,10 168,20 168,70 145,60 136,40
Vare- og driftsbeholdninger 4,10 3,20 4 3,70 3,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 10,50 13,10 16,80   19
Likvide beholdninger 0,80 3,20 6,50 7,80 9,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 16,70 20,30 28,50 28,70 34
Aktiver i alt 179,80 188,50 197,20 174,40 170,40
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   2,20      

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1
EBIT-margin -33,10 -17,50 -14,70 -8 -12
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   68,20      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -19,20      

Resultatopgørelse

  2018Q1 2017Y 2017Q3 2017Q1 2017H1
Nettoomsætning 32 147 39,10 27,40 67,80
EBIT -9,30 -24,60 -5,30 -2,20 -8,10
Resultat før skat (EBT) -9,40 -24,80 5,40 -2,40 -8,10
Nettoresultat -9,40 -24,80 5,40 -2,40 -8,10
Finansielle indtægter   0,40 -0,80   0,40
Finansielle omkostninger -0,10 -0,60 0,20 -0,20 -0,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.