Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 39,10 27,40 67,80 100,60 134,60
EBIT -5,30 -2,20 -8,10 -17 -23,50
Resultat før skat (EBT) 5,40 -2,40 -8,10 -11,70 -31,90
Nettoresultat 5,40 -2,40 -8,10 -11,70 -31,90
Finansielle indtægter -0,80   0,40 0,10 2,50
Finansielle omkostninger 0,20 -0,20 -0,30 3,10 -10,80

Balance

  2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 139,90 127,40 121,70 52,70 129,80
Aktiekapital 156,10 141,90 141,90 51 182,60
Passiver i alt (balancesum) 197,20 174,40 170,40 165,30 182,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 50,30 39,90 41,70 68,90 52,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7 7 7 43,60  
Immaterielle aktiver 46,90 23,90 21,90 26,50 21,20
Materielle aktiver 119,50 109,30 110,10 93,20 97,70
Finansielle aktiver         12,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 168,70 145,60 136,40 131,60 131,30
Vare- og driftsbeholdninger 4 3,70 3,60   3,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 16,80   19 26,20 4,80
Likvide beholdninger 6,50 7,80 9,20 2,20 36,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 28,50 28,70 34 33,60 51,30
Aktiver i alt 197,20 174,40 170,40 165,30 182,60
Egenkapital (aktionærers andel)         129,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin -14,70 -8 -12 -17 -17,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         71,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -30,30

Resultatopgørelse

  2017Q3 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 39,10 27,40 67,80 100,60 134,60
EBIT -5,30 -2,20 -8,10 -17 -23,50
Resultat før skat (EBT) 5,40 -2,40 -8,10 -11,70 -31,90
Nettoresultat 5,40 -2,40 -8,10 -11,70 -31,90
Finansielle indtægter -0,80   0,40 0,10 2,50
Finansielle omkostninger 0,20 -0,20 -0,30 3,10 -10,80