Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 26,90 0,80 -9,30 -8,50 35,40
Nettoomsætning 141,50 60,20 32 92,20 49,30
Nettoresultat 26,50 0,60 -9,40 -8,70 35,20
Resultat før skat (EBT) 26,50 0,60 -9,40 -8,70 35,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -0,50 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 155,10 119,90 119,30 199,90 155,10
Egenkapital (aktionærers andel) 155,10 119,90 119,30 199,90 155,10
Aktiekapital 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10
Passiver i alt (balancesum) 276,10 184,90 179,80 184,90 276,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 121 58 53,60 58 121
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)   7 7 7  
Immaterielle aktiver 77,60 37,20 38,10 37,20 77,60
Materielle aktiver 141,50 125,90 122,80 125,90 141,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 222,80 165,30 163,10 165,30 222,80
Vare- og driftsbeholdninger 4,80 3,60 4,10 3,60 4,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 46,60 14,90 10,50 14,90 46,60
Likvide beholdninger 0,80 0,70 0,80 0,70 0,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 53,20 19,60 16,70 19,60 53,20
Aktiver i alt 276,10 184,90 179,80 184,90 276,10
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver   2,20   2,20  

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 19 1,50 -33,10 -10,20 71,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   64,80   64,80  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT 26,90 0,80 -9,30 -8,50 35,40
Nettoomsætning 141,50 60,20 32 92,20 49,30
Nettoresultat 26,50 0,60 -9,40 -8,70 35,20
Resultat før skat (EBT) 26,50 0,60 -9,40 -8,70 35,20
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -0,50 -0,20 -0,10 -0,30 -0,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.