Brøndby IF B

(BIF)
ISIN: DK0010247956

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 60,20 32 92,20 147 39,10
EBIT 0,80 -9,30 -8,50 -24,60 -5,30
Resultat før skat (EBT) 0,60 -9,40 -8,70 -24,80 5,40
Nettoresultat 0,60 -9,40 -8,70 -24,80 5,40
Finansielle indtægter       0,40 -0,80
Finansielle omkostninger -0,20 -0,10 -0,30 -0,60 0,20

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q3
Egenkapital 119,90 119,30 199,90 128,60 139,90
Egenkapital (aktionærers andel) 119,90 119,30 199,90 128,60  
Aktiekapital 156,10 156,10 156,10 156,10 156,10
Passiver i alt (balancesum) 184,90 179,80 184,90 188,50 197,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 58 53,60 58 52,90 50,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 7 7 7 7 7
Immaterielle aktiver 37,20 38,10 37,20 42,60 46,90
Materielle aktiver 125,90 122,80 125,90 123,40 119,50
Finansielle aktiver 2,20   2,20 2,20  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 165,30 163,10 165,30 168,20 168,70
Vare- og driftsbeholdninger 3,60 4,10 3,60 3,20 4
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 14,90 10,50 14,90 13,10 16,80
Likvide beholdninger 0,70 0,80 0,70 3,20 6,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,60 16,70 19,60 20,30 28,50
Aktiver i alt 184,90 179,80 184,90 188,50 197,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q3
EBIT-margin 1,50 -33,10 -10,20 -17,50 -14,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 64,80   64,80 68,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -19,20  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning 60,20 32 92,20 147 39,10
EBIT 0,80 -9,30 -8,50 -24,60 -5,30
Resultat før skat (EBT) 0,60 -9,40 -8,70 -24,80 5,40
Nettoresultat 0,60 -9,40 -8,70 -24,80 5,40
Finansielle indtægter       0,40 -0,80
Finansielle omkostninger -0,20 -0,10 -0,30 -0,60 0,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.