MT Højgaard Holding

(MTHH)
ISIN: DK0010255975

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q1 20169M
Nettoomsætning 57,50 28,10 59,80 1.694 56,50
Bruttoresultat 12,10 6,60 14,70 91,60  
EBIT 5,70 3,40   -22,40  
Resultat før skat (EBT) -299,90 -49,20 -38,10 -26 -15,20
Nettoresultat -300,30 -49,80 -39,80 -19 -16,60
Finansielle indtægter 13,80        
Finansielle omkostninger -1,10   -1,20    

Balance

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q1 20169M
Egenkapital 190,40 377,20 427,60 946 450,40
Egenkapital (aktionærers andel) 190,40 377,20 427,60 918,90  
Aktiekapital 84,10   84,10    
Passiver i alt (balancesum) 218,60 434,20 482,40 3.725,30  
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1,20 14,50 12,30 2.553,90  
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 27 42,50 42,50 225,40  
Finansielle og andre aktiver 206,90        
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 206,90 409,80 462,50 1.150,30  
Vare- og driftsbeholdninger   2,80 1,70 640,90  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   14,20 5,40 1.365,20  
Likvide beholdninger 1,40 7,40 5,60 169  
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 11,70 24,40 19,90 2.575  
Aktiver i alt 218,60 434,20 482,40 3.725,30  
Minoriteter (egenkapital)       27,10  
Immaterielle aktiver       180,60  
Materielle aktiver       610  

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q1 2016Y
EBIT-margin 9,90 12,10   -1,30 13,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 87,10   88,60   89,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -97   5   -9

Resultatopgørelse

  2018Y 2018H1 2017Y 2017Q1 20169M
Nettoomsætning 57,50 28,10 59,80 1.694 56,50
Bruttoresultat 12,10 6,60 14,70 91,60  
EBIT 5,70 3,40   -22,40  
Resultat før skat (EBT) -299,90 -49,20 -38,10 -26 -15,20
Nettoresultat -300,30 -49,80 -39,80 -19 -16,60
Finansielle indtægter 13,80        
Finansielle omkostninger -1,10   -1,20