Højgaard Holding B

(HOEJ B)
ISIN: DK0010255975

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 59,80 1.694 33,70 56,50 76
Bruttoresultat 14,70 91,60 8,30   15,90
Resultat før skat (EBT) -38,10 -26 -2,20 -15,20 1,40
Nettoresultat -39,80 -19 -3,20 -16,60 -0,50
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,20       -1,90
EBIT   -22,40 5,20   10,20

Balance

  2017Y 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 427,60 946 465,90 450,40 468,30
Egenkapital (aktionærers andel) 427,60 918,90 465,90    
Aktiekapital 84,10   84,10   84,10
Passiver i alt (balancesum) 482,40 3.725,30 520,80   523,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 12,30 2.553,90 12,40   12,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42,50 225,40 42,50   42,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 462,50 1.150,30 502,90   508,90
Vare- og driftsbeholdninger 1,70 640,90 2,70   4,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 5,40 1.365,20 10,30   6,90
Likvide beholdninger 5,60 169 4,90   2,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,90 2.575 17,90   14,20
Aktiver i alt 482,40 3.725,30 520,80   523,10
Minoriteter (egenkapital)   27,10      
Immaterielle aktiver   180,60      
Materielle aktiver   610      

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q1 2017H1 2016Y 2015Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 88,60   89,50 89,50 89
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5     -9 25
EBIT-margin   -1,30 15,40 13,40 8,50

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q1 2017H1 20169M 2016Y
Nettoomsætning 59,80 1.694 33,70 56,50 76
Bruttoresultat 14,70 91,60 8,30   15,90
Resultat før skat (EBT) -38,10 -26 -2,20 -15,20 1,40
Nettoresultat -39,80 -19 -3,20 -16,60 -0,50
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,20       -1,90
EBIT   -22,40 5,20   10,20