MT Højgaard Holding

(MTHH)
ISIN: DK0010255975

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019H1 2018Y
EBIT -4,30 6,30 -7,30 -10,50 5,70
Nettoomsætning 3.382,60 1.652,10 1.730,50 1.730,50 57,50
Nettoresultat 116,70 0,50 120,70 116,20 -300,30
Resultat før skat (EBT) 118,10 -0,10 123,10 118,30 -299,90
Bruttoresultat 176,10 77,40 98,80 98,80 12,10
Finansielle indtægter         13,80
Finansielle omkostninger         -1,10

Balance

  20199M 2019Q3 2019H1 2018Y 2017Y
Egenkapital 575 575 582,10 190,40 427,60
Egenkapital (aktionærers andel) 563,90 563,90 572,70 190,40 427,60
Passiver i alt (balancesum) 4.596 4.596 4.548,50 218,60 482,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.831,70 2.831,70 2.749,90 1,20 12,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.189,30 1.189,30 1.216,50 27 42,50
Immaterielle aktiver 580,10 580,10 603,10    
Materielle aktiver 1.047,70 1.047,70 1.038,60    
Finansielle og andre aktiver 328 328 132,80 206,90  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.955,80 1.955,80 1.925 206,90 462,50
Vare- og driftsbeholdninger 474,90 474,90 506,60   1,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.436,90 1.436,90 1.400,10   5,40
Likvide beholdninger 119,20 119,20 134,90 1,40 5,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.640,20 2.640,20 2.623,50 11,70 19,90
Aktiver i alt 4.596 4.596 4.548,50 218,60 482,40
Minoriteter (egenkapital) 11,10 11,10 9,40    
Aktiekapital       84,10 84,10

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019H1 2018Y
EBIT-margin -0,10 0,40 -0,40 -0,60 9,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         87,10
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -97

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019H1 2018Y
EBIT -4,30 6,30 -7,30 -10,50 5,70
Nettoomsætning 3.382,60 1.652,10 1.730,50 1.730,50 57,50
Nettoresultat 116,70 0,50 120,70 116,20 -300,30
Resultat før skat (EBT) 118,10 -0,10 123,10 118,30 -299,90
Bruttoresultat 176,10 77,40 98,80 98,80 12,10
Finansielle indtægter         13,80
Finansielle omkostninger         -1,10