Atlantic Petroleum

(ATLA DKK)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT -6,30 -2,20 -1,80 -2,30 -4,10
Nettoomsætning          
Nettoresultat -5,10 -1 -0,70 -2,70 -3,40
Resultat før skat (EBT) -5,10 -1 -0,70 -2,70 -3,40
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter 3,20 3,20 2,50   2,50
Finansielle omkostninger -2 -2 -1,50 -0,40 -1,90

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital -153,70 -153,70 -152 -150,80 -152
Egenkapital (aktionærers andel) -153,70 -153,70 -152 -150,80 -152
Aktiekapital 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Passiver i alt (balancesum) 60,30 60,30 60,30 61 60,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 155,90 155,90 154,20 100,90 154,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 58,10 58,10 58,10 110,80 58,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,20 0,10
Finansielle aktiver 0,50     6,10  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6,40 6,40 6,40 6,30 6,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 53,40 53,40 53,40   53,40
Likvide beholdninger 0,50 0,50 0,60 0,80 0,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 53,90 53,90 54 54,70 54
Aktiver i alt 60,30 60,30 60,30 61 60,30
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018H1 2018Y 2017Y 2017Q2
EBIT-margin         49,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     37,30 -237,80  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       45  

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT -6,30 -2,20 -1,80 -2,30 -4,10
Nettoomsætning          
Nettoresultat -5,10 -1 -0,70 -2,70 -3,40
Resultat før skat (EBT) -5,10 -1 -0,70 -2,70 -3,40
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter 3,20 3,20 2,50   2,50
Finansielle omkostninger -2 -2 -1,50 -0,40 -1,90