Atlantic Petroleum

(B3W)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT -2,40 -6,30 -22,80 -2,20 -1,80
Nettoomsætning          
Nettoresultat -2,90 -5,10 -24 -1 -0,70
Resultat før skat (EBT) -2,30 -5,10 -32,70 -1 -0,70
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter 4,60 3,20 15,80 3,20 2,50
Finansielle omkostninger -4,40 -2 -5,90 -2 -1,50

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 78,10 -153,70 71,40 -153,70 -152
Egenkapital (aktionærers andel) 78,10 -153,70 71,40 -153,70 -152
Aktiekapital 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Passiver i alt (balancesum) 78,10 60,30 191,50 60,30 60,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 107,90 155,90 70,30 155,90 154,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 19,30 58,10 49,90 58,10 58,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Finansielle og andre aktiver   0,50      
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 165 6,40 153,80 6,40 6,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40,60 53,40 37,50 53,40 53,40
Likvide beholdninger   0,50 0,20 0,50 0,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 40,70 53,90 37,70 53,90 54
Aktiver i alt 205,70 60,30 191,50 60,30 60,30
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q2 2018H1 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,30     -237,80 -45,70
EBIT-margin         -388,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       45 13,40

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT -2,40 -6,30 -22,80 -2,20 -1,80
Nettoomsætning          
Nettoresultat -2,90 -5,10 -24 -1 -0,70
Resultat før skat (EBT) -2,30 -5,10 -32,70 -1 -0,70
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter 4,60 3,20 15,80 3,20 2,50
Finansielle omkostninger -4,40 -2 -5,90 -2 -1,50