Atlantic Petroleum

(ATLA DKK)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -1,60 -2,40 -4 -6,30 -22,80
Nettoomsætning          
Nettoresultat -14,50 -2,90 -17,40 -5,10 -24
Resultat før skat (EBT) -18,80 -2,30 -21,10 -5,10 -32,70
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter -4,60 4,60   3,20 15,80
Finansielle omkostninger -12,70 -4,40 -17,10 -2 -5,90

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 54 78,10 54 -153,70 71,40
Egenkapital (aktionærers andel) 54 78,10 54 -153,70 71,40
Aktiekapital 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Passiver i alt (balancesum) 177 78,10 177 60,30 191,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 107,80 107,90 107,80 155,90 70,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 15,20 19,30 15,20 58,10 49,90
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Finansielle og andre aktiver 139,60   139,60 0,50  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 139,70 165 139,70 6,40 153,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 37,90 40,60 37,90 53,40 37,50
Likvide beholdninger -0,50   -0,50 0,50 0,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 37,30 40,70 37,30 53,90 37,70
Aktiver i alt 177 205,70 177 60,30 191,50
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2018Q2 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 37,30   -237,80 -45,70
EBIT-margin       -388,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     45 13,40

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT -1,60 -2,40 -4 -6,30 -22,80
Nettoomsætning          
Nettoresultat -14,50 -2,90 -17,40 -5,10 -24
Resultat før skat (EBT) -18,80 -2,30 -21,10 -5,10 -32,70
Bruttoresultat          
Finansielle indtægter -4,60 4,60   3,20 15,80
Finansielle omkostninger -12,70 -4,40 -17,10 -2 -5,90