Atlantic Petroleum

(ATLA DKK)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -4,30 -60 -14,40 3,30 6,80
Nettoomsætning 6,60   -0,10 6,70  
Nettoresultat -9,60 -67,70 -16 1,10 5,40
Resultat før skat (EBT) -10,50 -68,10 -16,90 1,10 5,40
Bruttoresultat 6,60   -0,10 6,70  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -6,20   -2,50 -2,20  

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital -90,20 -150,30 -90,20 -75,30  
Egenkapital (aktionærers andel) -90,20 -150,30 -90,20 -75,30 -77,90
Aktiekapital 3,70 3,70 3,70 3,90 3,70
Passiver i alt (balancesum) -90,20 63,20 -90,20 -75,30 -77,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 116,90 155,40 116,90 105,70 123,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 112,10 58,10 112,10 117,70 108
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 60,80 0,20 60,80 60,80 62,60
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 86,40 6,30 86,40 94,70 98
Vare- og driftsbeholdninger          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 53,20 56,50 53,20 53,40 55,10
Likvide beholdninger -0,70 0,40 -0,70   54
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 52,50 56,90 52,50 53,40 55,20
Aktiver i alt 138,80 63,20 138,80 148,10 153,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) -237,80       -45,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 45       13,40
EBIT-margin   49,30   60,50 -388,90

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT -4,30 -60 -14,40 3,30 6,80
Nettoomsætning 6,60   -0,10 6,70  
Nettoresultat -9,60 -67,70 -16 1,10 5,40
Resultat før skat (EBT) -10,50 -68,10 -16,90 1,10 5,40
Bruttoresultat 6,60   -0,10 6,70  
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -6,20   -2,50 -2,20  

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.