Atlantic Petroleum

(ATLA DKK)
ISIN: FO000A0DN9X4

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning     6,60   -0,10
Bruttoresultat     6,60   -0,10
EBIT -1,80 -4,10 -4,30 -60 -14,40
Resultat før skat (EBT) -0,70 -3,40 -10,50 -68,10 -16,90
Nettoresultat -0,70 -3,40 -9,60 -67,70 -16
Finansielle indtægter 2,50 2,50      
Finansielle omkostninger -1,50 -1,90 -6,20   -2,50

Balance

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Egenkapital -152 -152 -90,20 -150,30 -90,20
Egenkapital (aktionærers andel) -152 -152 -90,20 -150,30 -90,20
Aktiekapital 3,70 3,70 3,70 3,70 3,70
Passiver i alt (balancesum) -152 -152 -90,20 63,20 -90,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 154,20 154,20 116,90 155,40 116,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 58,10 58,10 112,10 58,10 112,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 0,10 0,10 60,80 0,20 60,80
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6,40 6,40 86,40 6,30 86,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 53,40 53,40 53,20 56,50 53,20
Likvide beholdninger 0,60 0,60 -0,70 0,40 -0,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 54 54 52,50 56,90 52,50
Aktiver i alt 60,30 60,30 138,80 63,20 138,80
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin       49,30  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     -237,80    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     45    

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 20179M 2017Y 2017Q3
Nettoomsætning     6,60   -0,10
Bruttoresultat     6,60   -0,10
EBIT -1,80 -4,10 -4,30 -60 -14,40
Resultat før skat (EBT) -0,70 -3,40 -10,50 -68,10 -16,90
Nettoresultat -0,70 -3,40 -9,60 -67,70 -16
Finansielle indtægter 2,50 2,50      
Finansielle omkostninger -1,50 -1,90 -6,20   -2,50