TK Development

(TKDV)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT   20 -17,10 -2,90 -20
Nettoomsætning 706,20 160,20 464,50 81,50 546
Nettoresultat -25 9,50 -25,60 -8,90 -34,50
Resultat før skat (EBT) -21,10 13,50 -28,70 -5,90 -34,60
Bruttoresultat 1,10 20,70 -16,90 -2,70 -19,60
Finansielle indtægter 14,50 2,30 3,30 8,90 12,20
Finansielle omkostninger -37 -10,20 -14,90 -11,90 -26,80

Balance

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Egenkapital 894,60 894,60 887 912,80 887
Egenkapital (aktionærers andel) 894,60 894,60 887 912,80 887
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.107,50 2.107,50 2.247,10 2.195,40 2.247,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.212,90 1.212,90 1.360,10 1.282,60 1.360,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Materielle aktiver 3,40 3,40 3,60 4 3,60
Finansielle aktiver 482,90 482,90 479,60 458,50 479,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 556,20 556,20 557,40 529,70 557,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 26,30 26,30 222,70 7,70 222,70
Likvide beholdninger 4,70 4,70 4,30 9 4,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.551,30 1.551,30 1.689,70 1.665,70 1.689,70
Aktiver i alt 2.107,50 2.107,50 2.247,10 2.195,40 2.247,10
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger          
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M
EBIT-margin 12,50 -3,70 -3,60 -3,70 -152,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT   20 -17,10 -2,90 -20
Nettoomsætning 706,20 160,20 464,50 81,50 546
Nettoresultat -25 9,50 -25,60 -8,90 -34,50
Resultat før skat (EBT) -21,10 13,50 -28,70 -5,90 -34,60
Bruttoresultat 1,10 20,70 -16,90 -2,70 -19,60
Finansielle indtægter 14,50 2,30 3,30 8,90 12,20
Finansielle omkostninger -37 -10,20 -14,90 -11,90 -26,80

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.