TK Development

(TKDV)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q2
EBIT -17,10 -2,90 -20 -339,40 21,10
Nettoomsætning 464,50 81,50 546 785,90 124,50
Nettoresultat -25,60 -8,90 -34,50 -379 8
Resultat før skat (EBT) -28,70 -5,90 -34,60 -373,70 13,90
Bruttoresultat -16,90 -2,70 -19,60 -268,40 6,90
Finansielle indtægter 3,30 8,90 12,20 9,60 3,20
Finansielle omkostninger -14,90 -11,90 -26,80 -44,60 -10,60

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q2
Egenkapital 887 912,80 887 922,80 1.304,10
Egenkapital (aktionærers andel) 887 912,80 887 922,80 1.304,10
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.247,10 2.195,40 2.247,10 2.271,10 2.902
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.360,10 1.282,60 1.360,10 1.347,10 1.583,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)       1 14,40
Materielle aktiver 3,60 4 3,60 3,60 1,80
Finansielle aktiver 479,60 458,50 479,60 432,10 509,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 557,40 529,70 557,40 523,70 632,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 222,70 7,70 222,70 99,70 11,90
Likvide beholdninger 4,30 9 4,30 4,80 10,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.689,70 1.665,70 1.689,70 1.747,40 2.269,40
Aktiver i alt 2.247,10 2.195,40 2.247,10 2.271,10 2.902
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger       1.516,50  
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q2
EBIT-margin -3,70 -3,60 -3,70 -43,20 16,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       40,60 44,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -34,20  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q2
EBIT -17,10 -2,90 -20 -339,40 21,10
Nettoomsætning 464,50 81,50 546 785,90 124,50
Nettoresultat -25,60 -8,90 -34,50 -379 8
Resultat før skat (EBT) -28,70 -5,90 -34,60 -373,70 13,90
Bruttoresultat -16,90 -2,70 -19,60 -268,40 6,90
Finansielle indtægter 3,30 8,90 12,20 9,60 3,20
Finansielle omkostninger -14,90 -11,90 -26,80 -44,60 -10,60