TK Development

(TKDV)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT -2,90 -339,40 21,10 7,90 29
Nettoomsætning 81,50 785,90 124,50 60 184,50
Nettoresultat -8,90 -379 8 -0,90 7,10
Resultat før skat (EBT) -5,90 -373,70 13,90 0,10 14
Bruttoresultat -2,70 -268,40 6,90 21 27,90
Finansielle indtægter 8,90 9,60 3,20 2,30 5,50
Finansielle omkostninger -11,90 -44,60 -10,60 -10,30 -20,90

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q2 2018Q1 2018H1
Egenkapital 912,80 922,80 1.304,10 1.296,80 1.304,10
Egenkapital (aktionærers andel) 912,80 922,80 1.304,10   1.304,10
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.195,40 2.271,10 2.902 2.893,90 2.902
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.282,60 1.347,10 1.583,50 1.582,50 1.583,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)   1 14,40 14,60 14,40
Materielle aktiver 4 3,60 1,80 1,30 1,80
Finansielle aktiver 458,50 432,10 509,20 492,80 509,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 529,70 523,70 632,60 621 632,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,70 99,70 11,90 18,80 11,90
Likvide beholdninger 9 4,80 10,70 3,20 10,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.665,70 1.747,40 2.269,40 2.272,80 2.269,40
Aktiver i alt 2.195,40 2.271,10 2.902 2.893,90 2.902
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger   1.516,50      
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT-margin -3,60 -43,20 16,90 13,20 15,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   40,60 44,90   44,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -34,20     1,10

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q2 2018Q1 2018H1
EBIT -2,90 -339,40 21,10 7,90 29
Nettoomsætning 81,50 785,90 124,50 60 184,50
Nettoresultat -8,90 -379 8 -0,90 7,10
Resultat før skat (EBT) -5,90 -373,70 13,90 0,10 14
Bruttoresultat -2,70 -268,40 6,90 21 27,90
Finansielle indtægter 8,90 9,60 3,20 2,30 5,50
Finansielle omkostninger -11,90 -44,60 -10,60 -10,30 -20,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.