TK Development

(TKDV)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT 21,10 7,90 29 51,80 -5,20
Nettoomsætning 124,50 60 184,50 401,50 191,40
Nettoresultat 8 -0,90 7,10 7,10 -6,10
Resultat før skat (EBT) 13,90 0,10 14 13,80 -5,20
Bruttoresultat 6,90 21 27,90 83,10 25,40
Finansielle indtægter 3,20 2,30 5,50 9,90 4,30
Finansielle omkostninger -10,60 -10,30 -20,90 -48,40 -13,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
Egenkapital 1.304,10 1.296,80 1.304,10 1.293,70 1.273,90
Egenkapital (aktionærers andel) 1.304,10   1.304,10 1.293,70  
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.902 2.893,90 2.902 2.852,90 2.925,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.583,50 1.582,50 1.583,50 1.544,50 1.602,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 14,40 14,60 14,40 14,70 49,20
Materielle aktiver 1,80 1,30 1,80 1,30 0,90
Finansielle aktiver 509,20 492,80 509,20 481,30 459,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 632,60 621 632,60 611,10 594,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 11,90 18,80 11,90 48,60 81,90
Likvide beholdninger 10,70 3,20 10,70 10,50 4,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.269,40 2.272,80 2.269,40 2.241,80 2.331,10
Aktiver i alt 2.902 2.893,90 2.902 2.852,90 2.925,60
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT-margin 16,90 13,20 15,70 12,90 -2,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 44,90   44,90 45,30  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     1,10 0,60  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 2017Y 2017Q2
EBIT 21,10 7,90 29 51,80 -5,20
Nettoomsætning 124,50 60 184,50 401,50 191,40
Nettoresultat 8 -0,90 7,10 7,10 -6,10
Resultat før skat (EBT) 13,90 0,10 14 13,80 -5,20
Bruttoresultat 6,90 21 27,90 83,10 25,40
Finansielle indtægter 3,20 2,30 5,50 9,90 4,30
Finansielle omkostninger -10,60 -10,30 -20,90 -48,40 -13,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.