Agat Ejendomme

(AGAT)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Nettoomsætning 706,20 160,20 464,50 81,50 546
Bruttoresultat 1,10 20,70 -16,90 -2,70 -19,60
EBIT   20 -17,10 -2,90 -20
Resultat før skat (EBT) -21,10 13,50 -28,70 -5,90 -34,60
Nettoresultat -25 9,50 -25,60 -8,90 -34,50
Finansielle indtægter 14,50 2,30 3,30 8,90 12,20
Finansielle omkostninger -37 -10,20 -14,90 -11,90 -26,80

Balance

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Egenkapital 894,60 894,60 887 912,80 887
Egenkapital (aktionærers andel) 894,60 894,60 887 912,80 887
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.107,50 2.107,50 2.247,10 2.195,40 2.247,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.212,90 1.212,90 1.360,10 1.282,60 1.360,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser)          
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 16,60 16,60 16,80 17,20 16,80
Finansielle aktiver 539,60 539,60 540,60 512,50 540,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 556,20 556,20 557,40 529,70 557,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 26,30 26,30 222,70 7,70 222,70
Likvide beholdninger 4,70 4,70 4,30 9 4,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.551,30 1.551,30 1.689,70 1.665,70 1.689,70
Aktiver i alt 2.107,50 2.107,50 2.247,10 2.195,40 2.247,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Y
EBIT-margin 12,50 -3,70 -3,60 -3,70 -16,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         37
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -18,60

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Nettoomsætning 706,20 160,20 464,50 81,50 546
Bruttoresultat 1,10 20,70 -16,90 -2,70 -19,60
EBIT   20 -17,10 -2,90 -20
Resultat før skat (EBT) -21,10 13,50 -28,70 -5,90 -34,60
Nettoresultat -25 9,50 -25,60 -8,90 -34,50
Finansielle indtægter 14,50 2,30 3,30 8,90 12,20
Finansielle omkostninger -37 -10,20 -14,90 -11,90 -26,80