Agat Ejendomme

(AGAT)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  2020Q1 20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2
Nettoomsætning 49,10 706,20 753,20 160,20 464,50
Bruttoresultat 22,50 1,10 -71,60 20,70 -16,90
EBIT 10,20   -122,80 20 -17,10
Resultat før skat (EBT) -0,30 -21,10 -148,60 13,50 -28,70
Nettoresultat -0,80 -25 -156,30 9,50 -25,60
Finansielle indtægter 1,40 14,50 24,90 2,30 3,30
Finansielle omkostninger -12,10 -37 -52,70 -10,20 -14,90

Balance

  2020Q1 20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2
Egenkapital 752,70 894,60 755,10 894,60 887
Egenkapital (aktionærers andel) 752,70 894,60 755,10 894,60 887
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 2.010,50 2.107,50 2.038,20 2.107,50 2.247,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 773,20 1.212,90 803,10 1.212,90 1.360,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 484,60   480    
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 11,90 16,60 578,30 16,60 16,80
Finansielle aktiver 441,40 539,60 507,30 539,60 540,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.078,50 556,20 1.085,60 556,20 557,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 26,50 26,30 30,10 26,30 222,70
Likvide beholdninger 2,90 4,70 5,80 4,70 4,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 932 1.551,30 952,60 1.551,30 1.689,70
Aktiver i alt 2.010,50 2.107,50 2.038,20 2.107,50 2.247,10
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2020Q1 2019Y 2019Q3 2019Q2 2019Q1
EBIT-margin 20,80 -16,30 12,50 -3,70 -3,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   37      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -18,60      

Resultatopgørelse

  2020Q1 20199M 2019Y 2019Q3 2019Q2
Nettoomsætning 49,10 706,20 753,20 160,20 464,50
Bruttoresultat 22,50 1,10 -71,60 20,70 -16,90
EBIT 10,20   -122,80 20 -17,10
Resultat før skat (EBT) -0,30 -21,10 -148,60 13,50 -28,70
Nettoresultat -0,80 -25 -156,30 9,50 -25,60
Finansielle indtægter 1,40 14,50 24,90 2,30 3,30
Finansielle omkostninger -12,10 -37 -52,70 -10,20 -14,90

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.