Agat Ejendomme

(AGAT)
ISIN: DK0010258995

Resultatopgørelse

  2020Q2 2020Q1 2020H1 20199M 2019Y
Nettoomsætning 33 49,10 82,10 706,20 753,20
Bruttoresultat 9,90 22,50 32,40 1,10 -71,60
EBIT -15,60 10,20 -5,40   -122,80
Resultat før skat (EBT) -25,20 -0,30 -25,50 -21,10 -148,60
Nettoresultat -32,60 -0,80 -33,40 -25 -156,30
Finansielle indtægter 2,40 1,40 3,80 14,50 24,90
Finansielle omkostninger -12,10 -12,10 -24,20 -37 -52,70

Balance

  2020Q2 2020Q1 2020H1 20199M 2019Y
Egenkapital 717,30 752,70 717,30 894,60 755,10
Egenkapital (aktionærers andel) 717,30 752,70 717,30 894,60 755,10
Aktiekapital 98,20 98,20 98,20 98,20 98,20
Passiver i alt (balancesum) 1.988,50 2.010,50 1.988,50 2.107,50 2.038,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 787,70 773,20 787,70 1.212,90 803,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 483,50 484,60 483,50   480
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 585,50 11,90 585,50 16,60 578,30
Finansielle og andre aktiver 500,90 441,40 500,90 539,60 507,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.086,40 1.078,50 1.086,40 556,20 1.085,60
Vare- og driftsbeholdninger 708,90   708,90    
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 28,70 26,50 28,70 26,30 30,10
Likvide beholdninger 5,30 2,90 5,30 4,70 5,80
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 902,10 932 902,10 1.551,30 952,60
Aktiver i alt 1.988,50 2.010,50 1.988,50 2.107,50 2.038,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2020Q2 2020Q1 2020H1 2019Y 2019Q3
EBIT-margin -47,30 20,80 -6,60 -16,30 12,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       37  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -18,60  

Resultatopgørelse

  2020Q2 2020Q1 2020H1 20199M 2019Y
Nettoomsætning 33 49,10 82,10 706,20 753,20
Bruttoresultat 9,90 22,50 32,40 1,10 -71,60
EBIT -15,60 10,20 -5,40   -122,80
Resultat før skat (EBT) -25,20 -0,30 -25,50 -21,10 -148,60
Nettoresultat -32,60 -0,80 -33,40 -25 -156,30
Finansielle indtægter 2,40 1,40 3,80 14,50 24,90
Finansielle omkostninger -12,10 -12,10 -24,20 -37 -52,70