DFDS

(DFDS)
ISIN: DK0060655629

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 1.425,20 502,20 183 691,10 736,50
Nettoomsætning 10.830,40 3.688,20 3.220,10 6.908,30 3.922,20
Nettoresultat 1.322,10 485 150,10 635,10 686,90
Resultat før skat (EBT) 1.373,70 498,40 166,90 665,40 708,30
Finansielle indtægter 19,30 13,20 4,60 17,80 1,50
Finansielle omkostninger -70,70 -20,40 -20,70 -41 -29,70

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 6.455,40 6.289,50 6.065,40 6.289,50 6.466,40
Egenkapital (aktionærers andel) 6.434,80 6.241,40 6.017,30 6.241,40 6.434,80
Aktiekapital 1.140 1.140 1.200 1.140 1.140
Passiver i alt (balancesum) 13.237,80 12.940,60 12.829,20 12.940,60 13.237,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.990,10 3.870,70 4.532,50 3.870,70 2.990,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.781,30 2.780,40 2.231,30 2.790,40 3.781,30
Immaterielle aktiver 828,70 827,30 830,30 827,30 828,70
Materielle aktiver 9.134,40 9.141,80 9.254,20 9.141,80 9.134,40
Finansielle aktiver 245,80       245,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.208,90 10.225,50 10.266 10.225,50 10.208,90
Vare- og driftsbeholdninger 134,90 125,20 128,30 125,20 134,90
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.785,90 1.837 1.804,50 1.837 1.785,90
Likvide beholdninger 829,50 458 279 458 829,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.028,90 2.715,10 2.563,20 2.715,10 3.028,90
Aktiver i alt 13.237,80 12.940,60 12.829,20 2.715,10 13.237,80
Minoriteter (egenkapital) 31,60 48,10 48,10 48,10 31,60

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 13,20 13,60 5,70 10 18,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 4,90 48,20   48,20 4,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 1.425,20 502,20 183 691,10 736,50
Nettoomsætning 10.830,40 3.688,20 3.220,10 6.908,30 3.922,20
Nettoresultat 1.322,10 485 150,10 635,10 686,90
Resultat før skat (EBT) 1.373,70 498,40 166,90 665,40 708,30
Finansielle indtægter 19,30 13,20 4,60 17,80 1,50
Finansielle omkostninger -70,70 -20,40 -20,70 -41 -29,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.