DFDS

(DFDS)
ISIN: DK0060655629

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 216 1.425,20 1.741 736,50 502,20
Nettoomsætning 3.485 10.830,40 14.327,80 3.922,20 3.688,20
Nettoresultat 156,80 1.322,10 1.618 686,90 485
Resultat før skat (EBT) 177,50 1.373,70 1.686,30 708,30 498,40
Finansielle indtægter 7,90 19,30 27 1,50 13,20
Finansielle omkostninger -19,70 -70,70 -81,70 -29,70 -20,40

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 6.399,30 6.455,40 6.613,70 6.466,40 6.289,50
Egenkapital (aktionærers andel) 6.350,70 6.434,80 6.564,60 6.434,80 6.241,40
Aktiekapital 1.140 1.140 1.140 1.140 1.140
Passiver i alt (balancesum) 13.164,40 13.237,80 13.308,40 13.237,80 12.940,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 3.074,60 2.990,10 3.050,20 2.990,10 3.870,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.690,50 3.781,30 3.644,50 3.781,30 2.780,40
Immaterielle aktiver 859,40 828,70 834 828,70 827,30
Materielle aktiver 9.061,90 9.134,40 9.058 9.134,40 9.141,80
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.188,30 10.208,90 10.134,10 10.208,90 10.225,50
Vare- og driftsbeholdninger 148,90 134,90 155,80 134,90 125,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.896,20 1.785,90 1.890,80 1.785,90 1.837
Likvide beholdninger 591,10 829,50 1.033,20 829,50 458
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.976,10 3.028,90 3.174,30 3.028,90 2.715,10
Aktiver i alt 13.164,40 13.237,80 13.308,40 13.237,80 12.940,60
Minoriteter (egenkapital) 48,60 31,60 49 31,60 48,10
Finansielle aktiver   245,80 242,10 245,80  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin 14,30 13,20 12,20 18,90 13,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   4,90 49,70 4,90 48,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     24,50    

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT 216 1.425,20 1.741 736,50 502,20
Nettoomsætning 3.485 10.830,40 14.327,80 3.922,20 3.688,20
Nettoresultat 156,80 1.322,10 1.618 686,90 485
Resultat før skat (EBT) 177,50 1.373,70 1.686,30 708,30 498,40
Finansielle indtægter 7,90 19,30 27 1,50 13,20
Finansielle omkostninger -19,70 -70,70 -81,70 -29,70 -20,40

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.