DFDS

(DFDS)
ISIN: DK0060655629

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 3.894,20 3.485 7.379,10 10.830,40 14.327,80
EBIT 469,80 216 749 1.425,20 1.741
Resultat før skat (EBT) 431 177,50 608,50 1.373,70 1.686,30
Nettoresultat 407,10 156,80 563,90 1.322,10 1.618
Finansielle indtægter 1,10 7,90 2 19,30 27
Finansielle omkostninger -39,80 -19,70 -52,60 -70,70 -81,70

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 7.934,80 6.399,30 7.934,80 6.455,40 6.613,70
Egenkapital (aktionærers andel) 7.868,30 6.350,70 7.868,30 6.434,80 6.564,60
Aktiekapital 1.172,60 1.140 1.172,60 1.140 1.140
Passiver i alt (balancesum) 21.454,50 13.164,40 21.454,50 13.237,80 13.308,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.434 3.074,60 4.434 2.990,10 3.050,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.085,70 3.690,50 9.085,70 3.781,30 3.644,50
Immaterielle aktiver 4.093 859,40 4.093 828,70 834
Materielle aktiver 12.842,50 9.061,90 12.842,50 9.134,40 9.058
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 17.300,30 10.188,30 17.300,30 10.208,90 10.134,10
Vare- og driftsbeholdninger 205,30 148,90 205,30 134,90 155,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.256,90 1.896,20 2.256,90 1.785,90 1.890,80
Likvide beholdninger 1.185 591,10 1.185 829,50 1.033,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.154,10 2.976,10 4.154,10 3.028,90 3.174,30
Aktiver i alt 21.454,50 13.164,40 21.454,40 13.237,80 13.308,40
Minoriteter (egenkapital) 66,50 48,60 66,50 31,60 49
Finansielle aktiver       245,80 242,10

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 12 14,30 10,20 13,20 12,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       4,90 49,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         24,50

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 3.894,20 3.485 7.379,10 10.830,40 14.327,80
EBIT 469,80 216 749 1.425,20 1.741
Resultat før skat (EBT) 431 177,50 608,50 1.373,70 1.686,30
Nettoresultat 407,10 156,80 563,90 1.322,10 1.618
Finansielle indtægter 1,10 7,90 2 19,30 27
Finansielle omkostninger -39,80 -19,70 -52,60 -70,70 -81,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.