DFDS

(DFDS)
ISIN: DK0060655629

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 11.761,90 3.894,20 3.485 7.379,10 4.382,80
EBIT 1.409,90 469,80 216 749 750,90
Resultat før skat (EBT) 1.233,60 431 177,50 608,50 625,10
Nettoresultat 1.165,90 407,10 156,80 563,90 602
Finansielle indtægter 4,80 1,10 7,90 2 2,80
Finansielle omkostninger -181,10 -39,80 -19,70 -52,60 -128,50

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 8.583,10 7.934,80 6.399,30 7.934,80 8.583,10
Egenkapital (aktionærers andel) 8.516,10 7.868,30 6.350,70 7.868,30 8.516,10
Aktiekapital 1.172,60 1.172,60 1.140 1.172,60 1.172,60
Passiver i alt (balancesum) 21.804,60 21.454,50 13.164,40 21.454,50 21.804,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 4.163,30 4.434 3.074,60 4.434 4.163,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 9.058,10 9.085,70 3.690,50 9.085,70 9.058,10
Immaterielle aktiver 4.063,80 4.093 859,40 4.093 4.063,80
Materielle aktiver 12.905,10 12.842,50 9.061,90 12.842,50 12.905,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 17.342,70 17.300,30 10.188,30 17.300,30 17.342,70
Vare- og driftsbeholdninger 201,10 205,30 148,90 205,30 201,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.185,70 2.256,90 1.896,20 2.256,90 2.185,70
Likvide beholdninger 1.585,30 1.185 591,10 1.185 1.585,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 4.461,90 4.154,10 2.976,10 4.154,10 4.461,90
Aktiver i alt 21.804,60 21.454,50 13.164,40 21.454,40 21.804,60
Minoriteter (egenkapital) 67,10 66,50 48,60 66,50 67,10
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 12 12 14,30 10,20 17,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 11.761,90 3.894,20 3.485 7.379,10 4.382,80
EBIT 1.409,90 469,80 216 749 750,90
Resultat før skat (EBT) 1.233,60 431 177,50 608,50 625,10
Nettoresultat 1.165,90 407,10 156,80 563,90 602
Finansielle indtægter 4,80 1,10 7,90 2 2,80
Finansielle omkostninger -181,10 -39,80 -19,70 -52,60 -128,50