DFDS

(DFDS)
ISIN: DK0060655629

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 1.425,20 1.741 736,50 502,20 183
Nettoomsætning 10.830,40 14.327,80 3.922,20 3.688,20 3.220,10
Nettoresultat 1.322,10 1.618 686,90 485 150,10
Resultat før skat (EBT) 1.373,70 1.686,30 708,30 498,40 166,90
Finansielle indtægter 19,30 27 1,50 13,20 4,60
Finansielle omkostninger -70,70 -81,70 -29,70 -20,40 -20,70

Balance

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
Egenkapital 6.455,40 6.613,70 6.466,40 6.289,50 6.065,40
Egenkapital (aktionærers andel) 6.434,80 6.564,60 6.434,80 6.241,40 6.017,30
Aktiekapital 1.140 1.140 1.140 1.140 1.200
Passiver i alt (balancesum) 13.237,80 13.308,40 13.237,80 12.940,60 12.829,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 2.990,10 3.050,20 2.990,10 3.870,70 4.532,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 3.781,30 3.644,50 3.781,30 2.780,40 2.231,30
Immaterielle aktiver 828,70 834 828,70 827,30 830,30
Materielle aktiver 9.134,40 9.058 9.134,40 9.141,80 9.254,20
Finansielle aktiver 245,80 242,10 245,80    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 10.208,90 10.134,10 10.208,90 10.225,50 10.266
Vare- og driftsbeholdninger 134,90 155,80 134,90 125,20 128,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 1.785,90 1.890,80 1.785,90 1.837 1.804,50
Likvide beholdninger 829,50 1.033,20 829,50 458 279
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 3.028,90 3.174,30 3.028,90 2.715,10 2.563,20
Aktiver i alt 13.237,80 13.308,40 13.237,80 12.940,60 12.829,20
Minoriteter (egenkapital) 31,60 49 31,60 48,10 48,10

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT-margin 13,20 12,20 18,90 13,60 5,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 4,90 49,70 4,90 48,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   24,50      

Resultatopgørelse

  20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2 2017Q1
EBIT 1.425,20 1.741 736,50 502,20 183
Nettoomsætning 10.830,40 14.327,80 3.922,20 3.688,20 3.220,10
Nettoresultat 1.322,10 1.618 686,90 485 150,10
Resultat før skat (EBT) 1.373,70 1.686,30 708,30 498,40 166,90
Finansielle indtægter 19,30 27 1,50 13,20 4,60
Finansielle omkostninger -70,70 -81,70 -29,70 -20,40 -20,70

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.