Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 126,80 500,60 11,30 1.329,20 1.370,20
Bruttoresultat 49,30 245,50 -7,80 1.053,30 1.079,50
EBIT -104,30 -354,50 -172,90 531,20 353,20
Resultat før skat (EBT) -98,90 -356,60 -181,70 493,90 302,30
Nettoresultat -99,60 -361,90 -182,40 365,90 181,30
Finansielle indtægter 9,50 35 5,60 50,30 56,40
Finansielle omkostninger -4,10 37,10 -14,40 87,70 -107,30

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.087,20 2.180,60 2.333,10 2.637,40 2.506,30
Egenkapital (aktionærers andel) 2.087,20 2.180,60 2.333,10 2.637,40 2.506,30
Aktiekapital 323,10 323,10 322,50 319,80 322,50
Passiver i alt (balancesum) 2.761,80 3.060,90 3.029,80 2.916,20 3.152,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 222,50 482,70 297,50 250,70 246,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 452,20 397,60 399,20 28,10 399,80
Immaterielle aktiver 29,90 32,50 30,40 29,90 33
Materielle aktiver 652,60 518,80 369,60 309,90 348
Finansielle og andre aktiver 1,30 1,40 1,30 1,50 1,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 683,80 552,70 401,40 341,20 382,20
Vare- og driftsbeholdninger 74,30 78,70 113,40 96,70 111,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 20,10 31,20 12 40 19,40
Likvide beholdninger 1.927 2.317,20 150,30 459,20 2.583,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.078 2.508,20 2.628,40 2.575 2.770,50
Aktiver i alt 2.761,80 3.060,90 3.029,80 2.916,20 3.152,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
EBIT-margin -82,30 -70,80 -1.530,60 40 25,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   71,20     79,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -15,40     8

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 126,80 500,60 11,30 1.329,20 1.370,20
Bruttoresultat 49,30 245,50 -7,80 1.053,30 1.079,50
EBIT -104,30 -354,50 -172,90 531,20 353,20
Resultat før skat (EBT) -98,90 -356,60 -181,70 493,90 302,30
Nettoresultat -99,60 -361,90 -182,40 365,90 181,30
Finansielle indtægter 9,50 35 5,60 50,30 56,40
Finansielle omkostninger -4,10 37,10 -14,40 87,70 -107,30