Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q1
Nettoomsætning 101,40 126,80 228,20 500,60 11,30
Bruttoresultat 51,60 49,30 100,80 245,50 -7,80
EBIT -97 -104,30 -201,30 -354,50 -172,90
Resultat før skat (EBT) -101,30 -98,90 -200,20 -356,60 -181,70
Nettoresultat -102,10 -99,60 -201,70 -361,90 -182,40
Finansielle indtægter 4,10 9,50 9,60 35 5,60
Finansielle omkostninger -8,40 -4,10 -8,50 -37,10 -14,40

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q1
Egenkapital 1.986,60 2.087,20 1.986,60 2.180,60 2.333,10
Egenkapital (aktionærers andel) 1.986,60 2.087,20 1.986,60 2.180,60 2.333,10
Aktiekapital 323,20 323,10 323,20 323,10 322,50
Passiver i alt (balancesum) 2.672 2.761,80 2.672 3.060,90 3.029,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 237 222,50 237 482,70 297,50
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 448,50 452,20 448,50 397,60 399,20
Immaterielle aktiver 28 29,90 28 32,50 30,40
Materielle aktiver 763,50 652,60 763,50 518,80 369,60
Finansielle og andre aktiver 1,30 1,30 1,30 1,40 1,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 792,80 683,80 792,80 552,70 401,40
Vare- og driftsbeholdninger 97,20 74,30 97,20 78,70 113,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 82,20 20,10 82,20 31,20 12
Likvide beholdninger 1.637,70 1.927 1.637,70 2.317,20 150,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.879,20 2.078 1.879,20 2.508,20 2.628,40
Aktiver i alt 2.672 2.761,80 2.672 3.060,90 3.029,80
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q1
EBIT-margin -95,70 -82,30 -88,20 -70,80 -1.530,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       71,20  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -15,40  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 2018Y 2018Q1
Nettoomsætning 101,40 126,80 228,20 500,60 11,30
Bruttoresultat 51,60 49,30 100,80 245,50 -7,80
EBIT -97 -104,30 -201,30 -354,50 -172,90
Resultat før skat (EBT) -101,30 -98,90 -200,20 -356,60 -181,70
Nettoresultat -102,10 -99,60 -201,70 -361,90 -182,40
Finansielle indtægter 4,10 9,50 9,60 35 5,60
Finansielle omkostninger -8,40 -4,10 -8,50 -37,10 -14,40