Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -297,80 -97 -104,30 -201,30 -96,50
Nettoomsætning 372,30 101,40 126,80 228,20 144,10
Nettoresultat -300,90 -102,10 -99,60 -201,70 -99,20
Resultat før skat (EBT) -297,90 -101,30 -98,90 -200,20 -97,70
Bruttoresultat 152,20 51,60 49,30 100,80 51,30
Finansielle indtægter 18,70 4,10 9,50 9,60 9,20
Finansielle omkostninger -18,70 -8,40 -4,10 -8,50 -10,40

Balance

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
Egenkapital 1.892,10 1.986,60 2.087,20 1.986,60 1.892,10
Egenkapital (aktionærers andel) 1.892,10 1.986,60 2.087,20 1.986,60 1.892,10
Aktiekapital 323,90 323,20 323,10 323,20 323,90
Passiver i alt (balancesum) 2.563,20 2.672 2.761,80 2.672 2.563,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 226,30 237 222,50 237 226,30
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 444,80 448,50 452,20 448,50 444,80
Immaterielle aktiver 26,20 28 29,90 28 26,20
Materielle aktiver 854,60 763,50 652,60 763,50 854,60
Finansielle og andre aktiver 1,40 1,30 1,30 1,30 1,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 882,10 792,80 683,80 792,80 882,10
Vare- og driftsbeholdninger 78,40 97,20 74,30 97,20 78,40
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 42,10 82,20 20,10 82,20 42,10
Likvide beholdninger 104,60 1.637,70 1.927 1.637,70 104,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.681,10 1.879,20 2.078 1.879,20 1.681,10
Aktiver i alt 2.563,20 2.672 2.761,80 2.672 2.563,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT-margin -80 -95,70 -82,30 -88,20 -67
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -297,80 -97 -104,30 -201,30 -96,50
Nettoomsætning 372,30 101,40 126,80 228,20 144,10
Nettoresultat -300,90 -102,10 -99,60 -201,70 -99,20
Resultat før skat (EBT) -297,90 -101,30 -98,90 -200,20 -97,70
Bruttoresultat 152,20 51,60 49,30 100,80 51,30
Finansielle indtægter 18,70 4,10 9,50 9,60 9,20
Finansielle omkostninger -18,70 -8,40 -4,10 -8,50 -10,40