Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 531,20 102,30 -3,10 99,20 432
Nettoomsætning 1.329,20 397,30 197,70 595 734,80
Nettoresultat 365,90 46,30 -6,10 40,20 325,70
Resultat før skat (EBT) 493,90 58,50 -6,30 52,20 441,70
Bruttoresultat 1.053,30 270,20 147,60 417,80 635,50
Finansielle indtægter 50,30 7,70 14,20 21,90 28,40
Finansielle omkostninger 87,70 51,60 -17,30 68,90 18,70

Balance

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
Egenkapital 2.637,40 2.122,60 2.039,80 2.122,60 2.637,40
Egenkapital (aktionærers andel) 2.637,40 2.122,60   2.122,60 2.637,40
Aktiekapital 319,80 314,70 314,20 314,70 319,80
Passiver i alt (balancesum) 2.916,20 3.068,20 2.881,60 3.068,20 278,80
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 250,70 892 787,70 892 250,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 28,10 53,60 54,10 53,60 28,10
Immaterielle aktiver 29,90 49,90 71,80 49,90 29,80
Materielle aktiver 309,90 314,70 319,30 314,70 309,90
Finansielle aktiver 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 341,20 508,20 534,50 508,20 341,20
Vare- og driftsbeholdninger 96,70 152,60 186,80 152,60 96,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 40 4,40 13,10 4,40 40
Likvide beholdninger 459,20 358,10 2.056,40 358,10 459,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.575 2.560 2.347 2.560 2.575
Aktiver i alt 2.916,20 3.068,20 2.881,60 3.068,20 2.916,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT-margin 40 25,80 -1,60 16,90 58,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20179M 2017Q2 2017Q1 2017H1 2017Q3
EBIT 531,20 102,30 -3,10 99,20 432
Nettoomsætning 1.329,20 397,30 197,70 595 734,80
Nettoresultat 365,90 46,30 -6,10 40,20 325,70
Resultat før skat (EBT) 493,90 58,50 -6,30 52,20 441,70
Bruttoresultat 1.053,30 270,20 147,60 417,80 635,50
Finansielle indtægter 50,30 7,70 14,20 21,90 28,40
Finansielle omkostninger 87,70 51,60 -17,30 68,90 18,70