Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
EBIT -104,30 -354,50 -172,90 531,20 353,20
Nettoomsætning 126,80 500,60 11,30 1.329,20 1.370,20
Nettoresultat -99,60 -361,90 -182,40 365,90 181,30
Resultat før skat (EBT) -98,90 -356,60 -181,70 493,90 302,30
Bruttoresultat 49,30 245,50 -7,80 1.053,30 1.079,50
Finansielle indtægter 9,50 35 5,60 50,30 56,40
Finansielle omkostninger -4,10 37,10 -14,40 87,70 -107,30

Balance

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
Egenkapital 2.087,20 2.180,60 2.333,10 2.637,40 2.506,30
Egenkapital (aktionærers andel) 2.087,20 2.180,60 2.333,10 2.637,40 2.506,30
Aktiekapital 323,10 323,10 322,50 319,80 322,50
Passiver i alt (balancesum) 2.761,80 3.060,90 3.029,80 2.916,20 3.152,70
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 222,50 482,70 297,50 250,70 246,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 452,20 397,60 399,20 28,10 399,80
Immaterielle aktiver 29,90 32,50 30,40 29,90 33
Materielle aktiver 652,60 518,80 369,60 309,90 348
Finansielle aktiver 1,30 1,40 1,30 1,50 1,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 683,80 552,70 401,40 341,20 382,20
Vare- og driftsbeholdninger 74,30 78,70 113,40 96,70 111,80
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 20,10 31,20 12 40 19,40
Likvide beholdninger 1.927 2.317,20 150,30 459,20 2.583,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.078 2.508,20 2.628,40 2.575 2.770,50
Aktiver i alt 2.761,80 3.060,90 3.029,80 2.916,20 3.152,70
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
EBIT-margin -82,30 -70,80 -1.530,60 40 25,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   71,20     79,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -15,40     8

Resultatopgørelse

  2019Q1 2018Y 2018Q1 20179M 2017Y
EBIT -104,30 -354,50 -172,90 531,20 353,20
Nettoomsætning 126,80 500,60 11,30 1.329,20 1.370,20
Nettoresultat -99,60 -361,90 -182,40 365,90 181,30
Resultat før skat (EBT) -98,90 -356,60 -181,70 493,90 302,30
Bruttoresultat 49,30 245,50 -7,80 1.053,30 1.079,50
Finansielle indtægter 9,50 35 5,60 50,30 56,40
Finansielle omkostninger -4,10 37,10 -14,40 87,70 -107,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.