Bavarian Nordic

(BAVA)
ISIN: DK0015998017

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -172,90 531,20 353,20 432 102,30
Nettoomsætning 11,30 1.329,20 1.370,20 734,80 397,30
Nettoresultat -182,40 365,90 181,30 325,70 46,30
Resultat før skat (EBT) -181,70 493,90 302,30 441,70 58,50
Bruttoresultat -7,80 1.053,30 1.079,50 635,50 270,20
Finansielle indtægter 5,60 50,30 56,40 28,40 7,70
Finansielle omkostninger -14,40 87,70 -107,30 18,70 51,60

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
Egenkapital 2.333,10 2.637,40 2.506,30 2.637,40 2.122,60
Egenkapital (aktionærers andel) 2.333,10 2.637,40 2.506,30 2.637,40 2.122,60
Aktiekapital 322,50 319,80 322,50 319,80 314,70
Passiver i alt (balancesum) 3.029,80 2.916,20 3.152,70 278,80 3.068,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 297,50 250,70 246,60 250,70 892
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 399,20 28,10 399,80 28,10 53,60
Immaterielle aktiver 30,40 29,90 33 29,80 49,90
Materielle aktiver 369,60 309,90 348 309,90 314,70
Finansielle aktiver 1,30 1,50 1,20 1,50 1,50
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 401,40 341,20 382,20 341,20 508,20
Vare- og driftsbeholdninger 113,40 96,70 111,80 96,70 152,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12 40 19,40 40 4,40
Likvide beholdninger 150,30 459,20 2.583,70 459,20 358,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 2.628,40 2.575 2.770,50 2.575 2.560
Aktiver i alt 3.029,80 2.916,20 3.152,70 2.916,20 3.068,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT-margin -1.530,10 40 25,80 58,80 25,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     79,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q3 2017Q2
EBIT -172,90 531,20 353,20 432 102,30
Nettoomsætning 11,30 1.329,20 1.370,20 734,80 397,30
Nettoresultat -182,40 365,90 181,30 325,70 46,30
Resultat før skat (EBT) -181,70 493,90 302,30 441,70 58,50
Bruttoresultat -7,80 1.053,30 1.079,50 635,50 270,20
Finansielle indtægter 5,60 50,30 56,40 28,40 7,70
Finansielle omkostninger -14,40 87,70 -107,30 18,70 51,60

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.