Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 18.593 19.808 38.401 43.906 59.504
EBIT 1.617 4.137 5.754 5.265 16.235
Resultat før skat (EBT) 1.101 3.830 4.931 4.695 15.044
Nettoresultat 857 3.040 3.897 10.770 20.199
Skat -225 -798 -1.023 -766 -1.765
Resultat ved virksomhedssalg -16 -10 -26 -125 -139
Resultat i associerede virksomheder mm. 4 -2 2 -52 -10
Nedskrivninger (netto)         -545
Afskrivninger -1.462 -1.382 -2.844 -4.222 -5.739
Finansielle indtægter 73 1.353 1.426 2.550 4.253
Finansielle omkostninger -577 -1.648 -2.225 -2.943 -5.295
EBITDA 3.079 5.519 8.598 9.487 22.519
Aktionærers andel af resultat 564 3.049 3.613 10.770 19.493
Finansielle poster (netto) -504 -234 -799 -393 -1.042

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 69.744 70.823 69.744 64.203 71.837
Egenkapital (aktionærers andel) 52.884 53.861 52.884 47.050 54.791
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.202
Passiver i alt (balancesum) 149.149 147.739 149.149 126.190 146.521
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 36.233 32.244 36.233 20.577 29.657
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42.542 44.035 42.542 40.875 44.397
Hybridkapital 13.239 13.239 13.239 13.248 13.239
Immaterielle aktiver 603 605 603 707 689
Materielle aktiver 80.468 79.061 80.468 77.974 75.845
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 86.665 84.346 86.665 81.954 81.871
Vare- og driftsbeholdninger 14.364 15.477 14.364 3.719 3.853
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.013 9.429 7.013 6.554 9.170
Likvide beholdninger 2.832 3.754 2.832 3.308 4.203
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 59.814 60.738 59.814 41.630 62.008
Aktiver i alt 149.149 147.439 149.149 126.190 146.521
Minoriteter (egenkapital) 3.621 3.723 3.621 3.905 3.807
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 78.775 76.279 78.775 61.452 74.054
Finansielle aktiver       3.273  

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin 8,70 20,90 15 43 27,30
EBIT-margin (justeret) 8,70   15   27,30
EBITDA-margin 16,60 27,90 22,40 26 37,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   36,50      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   5,60      

Pengestrøm

  2017Q4 2017Q2 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.805 10 -1.060 -12.799
Pengestrøm fra driften 3.078 -1.848 11.272 13.571
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   -463 -12.289 -1.895