Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Nettoomsætning 53.419 18.593 19.808 38.401 15.018
EBIT 5.466 1.617 4.137 5.754 788
Resultat før skat (EBT) 5.466 1.101 3.830 4.931 535
Nettoresultat 4.326 857 3.040 3.897 405
Resultat i associerede virksomheder mm. 4 4 -2 2 2
Skat -1.140 -225 -798 -1.023 -117
Resultat ved virksomhedssalg 155 -16 -10 -26 181
Nedskrivninger (netto)          
Afskrivninger -4.281 -1.462 -1.382 -2.844 -1.437
Finansielle indtægter 1.641 73 1.353 1.426 215
Finansielle omkostninger -2.876 -577 -1.648 -2.225 -651
EBITDA 10.823 3.079 5.519 8.598 2.225
Aktionærers andel af resultat 4.048 564 3.049 3.613 435
Finansielle poster (netto) -1.235 -504 -234 -799 -436

Balance

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
Egenkapital 68.701 69.744 70.823 69.744 68.701
Egenkapital (aktionærers andel) 52.029 52.884 53.861 52.884 52.029
Aktiekapital 4.204 4.204 4.204 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 150.909 149.149 147.739 149.149 150.909
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 38.800 36.233 32.244 36.233 38.800
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 42.780 42.542 44.035 42.542 42.780
Hybridkapital 13.239 13.239 13.239 13.239 13.239
Immaterielle aktiver 741 603 605 603 741
Materielle aktiver 81.849 80.468 79.061 80.468 81.849
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 88.040 86.665 84.346 86.665 88.040
Vare- og driftsbeholdninger 17.790 14.364 15.477 14.364 17.790
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7.457 7.013 9.429 7.013 7.457
Likvide beholdninger 1.976 2.832 3.754 2.832 1.976
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 60.166 59.814 60.738 59.814 60.166
Aktiver i alt 150.909 149.149 147.439 149.149 150.909
Minoriteter (egenkapital) 3.433 3.621 3.723 3.621 3.433
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 81.580 78.775 76.279 78.775 81.580
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q2 2018Q1 2018H1 2018Q3
EBIT-margin 10,20 8,70 20,90 15 5,30
EBITDA-margin 20,30 16,60 27,90 22,40 14,80
EBIT-margin (justeret)   8,70   15  
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     36,50    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     5,60    

Pengestrøm

  2017Q4 2016Y 2015Y
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.805 -1.060 -12.799
Pengestrøm fra driften 3.078 11.272 13.571
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   -12.289 -1.895

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.