Ørsted

(ORSTED)
ISIN: DK0060094928

Resultatopgørelse

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Nettoomsætning 19.808 43.906 59.504 15.598 11.869
EBIT 4.137 5.265 16.235 10.970 5.265
Resultat før skat (EBT) 3.830 4.695 15.044 10.349 4.695
Nettoresultat 3.040 10.770 20.199 9.429 10.770
Skat -798 -766 -1.765 -999 -766
Resultat i associerede virksomheder mm. -2 -52 -10 42 -52
Resultat ved virksomhedssalg -10 -125 -139 -14 -125
Nedskrivninger (netto)     -545 -545  
Afskrivninger -1.382 -4.222 -5.739 -1.517 -1.385
Finansielle indtægter 1.353 2.550 4.253   1.158
Finansielle omkostninger -1.648 -2.943 -5.295   1.136
EBITDA 5.519 9.487 22.519 13.032 1.757
Aktionærers andel af resultat 3.049 10.770 19.493   10.770
Finansielle poster (netto) -234 -393 -1.042 -649 -393

Balance

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
Egenkapital 70.823 64.203 71.837 71.837 64.203
Egenkapital (aktionærers andel) 53.861 47.050 54.791 547.921 47.050
Aktiekapital 4.204 4.204 4.202 4.204 4.204
Passiver i alt (balancesum) 147.739 126.190 146.521 146.521 126.190
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 32.244 20.577 29.657 29.657 20.577
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 44.035 40.875 44.397 44.397 40.875
Hybridkapital 13.239 13.248 13.239 13.239 13.248
Immaterielle aktiver 605 707 689 689 707
Materielle aktiver 79.061 77.974 75.845 75.845 77.974
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 84.346 81.954 81.871 81.871 81.954
Vare- og driftsbeholdninger 15.477 3.719 3.853 3.853 3.719
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 9.429 6.554 9.170 9.170 6.554
Likvide beholdninger 3.754 3.308 4.203 4.203 3.308
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 60.738 41.630 62.008 62.008 41.630
Aktiver i alt 147.439 126.190 146.521 146.521 126.190
Minoriteter (egenkapital) 3.723 3.905 3.807 3.807 3.905
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 76.279 61.452 74.054 74.054 61.452
Finansielle aktiver   3.273     3.273

Nøgletal - hovedtal

  2018Q1 20179M 2017Y 2017Q4 2017Q3
EBIT-margin 20,90 43 27,30 70,30 80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 36,50        
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 5,60        
EBITDA-margin 27,90 26 37,80 83,60 43
EBIT-margin (justeret)     27,30 70,30  

Pengestrøm

  2017Q4 2017Q2 2017Q1 2017H1 2016Y
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -5.805 10 -1.026 -1.016 -1.060
Pengestrøm fra driften 3.078 -1.848 888 -960 11.272
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet   -463 -2.766 -3.299 -12.289

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.