Nordea Bank

(NDA SE)
ISIN: FI4000297767

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoresultat 681 443 1.124 2.589 3.081

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 32.901 33.316 32.410
Egenkapital (aktionærers andel) 32.901 33.316 32.409
Aktiekapital 4.050 4.050 4.050
Passiver i alt (balancesum) 551.408 581.612 615.659

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2016Y
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 9,70 12,30

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoresultat 681 443 1.124 2.589 3.081