Nordic Shipholders

(NORDIC)
ISIN: DK0060083996

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 7,80 9 16,80 24,40 32,80
EBIT -9,80   -9,80 0,30 -0,20
Resultat før skat (EBT) -10,90 -0,90 11,80 -2,20 -3,60
Nettoresultat -10,90 -0,90 11,80 -2,20 3,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -2 -0,90 -2 -2,50 -3,40

Balance

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Egenkapital 23,80 34,70 23,80 37,20 35,80
Egenkapital (aktionærers andel) 23,80 34,70 23,80 37,20 35,80
Passiver i alt (balancesum) 105,20 113,90 105,20 114,90 114,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,10 4,20 6,10 9,40 5,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 75,30 75,10 75,30 68,40 72,70
Materielle aktiver 92,30 101,20 92,30 104,70 103
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 92,30 101,20 92,30 104,70 103
Vare- og driftsbeholdninger 1,80 1,50 1,80 1  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,60 7,50 7,60 5,80 6,10
Likvide beholdninger 3,60 3,70 3,60 3,50 3,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 12,90 12,70 12,30 10,30 11,40
Aktiver i alt 105,20 113,90 105,20 114,90 114,40
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital   7,40     7,40
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
EBIT-margin -125,60 -0,20 -58,30 0,30 -5,60
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         31,30
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -10

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018Q1 2018H1 20179M 2017Y
Nettoomsætning 7,80 9 16,80 24,40 32,80
EBIT -9,80   -9,80 0,30 -0,20
Resultat før skat (EBT) -10,90 -0,90 11,80 -2,20 -3,60
Nettoresultat -10,90 -0,90 11,80 -2,20 3,60
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -2 -0,90 -2 -2,50 -3,40