Nordic Shipholders

(NORDIC)
ISIN: DK0060083996

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -0,80 -0,40 1,80 1,50 -2,30
Nettoomsætning 24,10 7,80 9,80 17,80 6,50
Nettoresultat -4,70 -1,70 0,40 -1,30 -3,40
Resultat før skat (EBT) -4,70 -1,70 0,40 -1,30 -3,40
Finansielle indtægter 0,10     0,10  
Finansielle omkostninger -4 -1,40 -1,40 -2,80 -1,20

Balance

  20199M 2019Q1 2019H1 2019Q3 2018Y
Egenkapital 7,10 12,30 10,60 7,10 11,80
Egenkapital (aktionærers andel) 7,10 12,30 10,60 7,10 11,80
Aktiekapital 7,40 7,40   7,40 7,40
Passiver i alt (balancesum) 94,40 102,80 101,90 94,40 103,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5,60 9,60 10 5,60 11,70
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 81,70 80,90 81,40 81,70 80,40
Materielle aktiver 78,90 77,30 76,10 78,90 78,60
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 78,90 77,30 76,10 78,90 78,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,50 8,80 9,10 7,50 6,70
Likvide beholdninger 6,40 9,30 5,30 6,40 8,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 15,50 25,50 25,90 15,50 25,30
Aktiver i alt 94,40 102,80 101,90 94,40 103,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle og andre aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger     2,60    

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q2 2019H1 2019Q3 2018Y
EBIT-margin -3,30 -5,10 8,40 -35,40 -54,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         11,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -201,30

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q2 2019Q1 2019H1 2019Q3
EBIT -0,80 -0,40 1,80 1,50 -2,30
Nettoomsætning 24,10 7,80 9,80 17,80 6,50
Nettoresultat -4,70 -1,70 0,40 -1,30 -3,40
Resultat før skat (EBT) -4,70 -1,70 0,40 -1,30 -3,40
Finansielle indtægter 0,10     0,10  
Finansielle omkostninger -4 -1,40 -1,40 -2,80 -1,20