Nordic Shipholders

(NORDIC)
ISIN: DK0060083996

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 7,80 9,80 17,80 23,10 32,80
EBIT -0,40 1,80 1,50 -17,60 -17,80
Resultat før skat (EBT) -1,70 0,40 -1,30 -20,80 -23,80
Nettoresultat -1,70 0,40 -1,30 -20,80 -23,80
Finansielle indtægter     0,10    
Finansielle omkostninger -1,40 -1,40 -2,80 -3,20 -6

Balance

  2019Q1 2019H1 20189M 2018Y 2018Q3
Egenkapital 12,30 10,60 14,80 11,80 14,80
Egenkapital (aktionærers andel) 12,30 10,60 14,80 11,80 14,80
Aktiekapital 7,40   7,40 7,40 7,40
Passiver i alt (balancesum) 102,80 101,90 96,10 103,90 96,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,60 10 5,10 11,70 5,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 80,90 81,40 76,20 80,40 76,20
Materielle aktiver 77,30 76,10 85,70 78,60 85,70
Finansielle og andre aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 77,30 76,10 85,70 78,60 85,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,80 9,10 7,70 6,70 7,70
Likvide beholdninger 9,30 5,30 0,70 8,60 0,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 25,50 25,90 10,40 25,30 10,40
Aktiver i alt 102,80 101,90 96,10 103,90 96,10
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger   2,60 2,10   2,10

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019H1 20189M 2018Y 2018Q3
EBIT-margin -5,10 8,40 -76,20 -54,30 -123,80
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)       11,40  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)       -201,30  

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 7,80 9,80 17,80 23,10 32,80
EBIT -0,40 1,80 1,50 -17,60 -17,80
Resultat før skat (EBT) -1,70 0,40 -1,30 -20,80 -23,80
Nettoresultat -1,70 0,40 -1,30 -20,80 -23,80
Finansielle indtægter     0,10    
Finansielle omkostninger -1,40 -1,40 -2,80 -3,20 -6