Nordic Shipholders

(NORDIC)
ISIN: DK0060083996

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 1,80 -17,60 -17,80 -7,80 -9,80
Nettoomsætning 9,80 23,10 32,80 6,30 7,80
Nettoresultat 0,40 -20,80 -23,80 -9 -10,90
Resultat før skat (EBT) 0,40 -20,80 -23,80 -9 -10,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,40 -3,20 -6 -1,20 -2

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 12,30 14,80 11,80 14,80 23,80
Egenkapital (aktionærers andel) 12,30 14,80 11,80 14,80 23,80
Aktiekapital 7,40 7,40 7,40 7,40  
Passiver i alt (balancesum) 102,80 96,10 103,90 96,10 105,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 9,60 5,10 11,70 5,10 6,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 80,90 76,20 80,40 76,20 75,30
Materielle aktiver 77,30 85,70 78,60 85,70 92,30
Finansielle aktiver          
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 77,30 85,70 78,60 85,70 92,30
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,80 7,70 6,70 7,70 7,60
Likvide beholdninger 9,30 0,70 8,60 0,70 3,60
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 25,50 10,40 25,30 10,40 12,90
Aktiver i alt 102,80 96,10 103,90 96,10 105,20
Minoriteter (egenkapital)          
Vare- og driftsbeholdninger   2,10   2,10 1,80

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -76,20 -54,30 -123,80 -125,60 -0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   11,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -201,30      

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 1,80 -17,60 -17,80 -7,80 -9,80
Nettoomsætning 9,80 23,10 32,80 6,30 7,80
Nettoresultat 0,40 -20,80 -23,80 -9 -10,90
Resultat før skat (EBT) 0,40 -20,80 -23,80 -9 -10,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -1,40 -3,20 -6 -1,20 -2