Nordic Shipholders

(NORDIC)
ISIN: DK0060083996

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT -17,60 -17,80 -7,80 -9,80  
Nettoomsætning 23,10 32,80 6,30 7,80 9
Nettoresultat -20,80 -23,80 -9 -10,90 -0,90
Resultat før skat (EBT) -20,80 -23,80 -9 -10,90 -0,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -3,20 -6 -1,20 -2 -0,90

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 14,80 11,80 14,80 23,80 34,70
Egenkapital (aktionærers andel) 14,80 11,80 14,80 23,80 34,70
Aktiekapital 7,40 7,40 7,40   7,40
Passiver i alt (balancesum) 96,10 103,90 96,10 105,20 113,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5,10 11,70 5,10 6,10 4,20
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 76,20 80,40 76,20 75,30 75,10
Materielle aktiver 85,70 78,60 85,70 92,30 101,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 85,70 78,60 85,70 92,30 101,20
Vare- og driftsbeholdninger 2,10   2,10 1,80 1,50
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,70 6,70 7,70 7,60 7,50
Likvide beholdninger 0,70 8,60 0,70 3,60 3,70
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 10,40 25,30 10,40 12,90 12,70
Aktiver i alt 96,10 103,90 96,10 105,20 113,90
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin -76,20 -54,30 -123,80 -125,60 -0,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   11,40      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   -201,30      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT -17,60 -17,80 -7,80 -9,80  
Nettoomsætning 23,10 32,80 6,30 7,80 9
Nettoresultat -20,80 -23,80 -9 -10,90 -0,90
Resultat før skat (EBT) -20,80 -23,80 -9 -10,90 -0,90
Finansielle indtægter          
Finansielle omkostninger -3,20 -6 -1,20 -2 -0,90