Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Nettoomsætning 4.321 12.215 16.449 4.234 4.225
Bruttoresultat 2.903 8.171 11.066 2.895 2.810
EBIT 1.297 3.676 5.091 1.415 1.269
Resultat før skat (EBT) 1.287 3.645 5.009 1.364 1.233
Nettoresultat 991 2.806 3.845 1.039 948
Finansielle indtægter 28 97 125 28 19
Finansielle omkostninger -38 -128 -207 -79 -55
Distributionsomkostninger -1.256 -3.559 -4.721 -1.162 -1.205
EBITDA 1.455 4.145 5.716 1.571 1.422
Forsknings- og udviklingsomkostninger -181 -481 -640 -159 -160
Aktionærers andel af resultat 991 2.806 3.845 1.039 948
Finansielle poster (netto) -10 -31 -82 -51 -36
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 1.297 3.676 5.091 1.415 1.269
Administrationsomkostninger -182 -490 -653 -163 -182
Produktionsomkostninger -1.418 -4.044 -5.383 -1.339 -1.415

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 5.192 5.202 6.418 6.418 5.202
Egenkapital (aktionærers andel) 5.192 5.202 6.418 6.418 5.202
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.113 12.667 11.769 11.769 12.667
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.281 6.800 4.708 4.708 6.800
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 640 665 643 643 665
Immaterielle aktiver 2.516 2.533 2.518 2.518 2.533
Materielle aktiver 3.175 3.151 3.169 3.169 3.151
Finansielle aktiver 493 489 492 492 489
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.184 6.173 6.179 6.179 6.173
Vare- og driftsbeholdninger 1.818 1.679 1.725 1.725 1.679
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.894 2.970 2.877 2.877 2.970
Likvide beholdninger 432 450 297 297 450
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 5.929 6.494 5.590 5.590 6.494
Aktiver i alt 12.113 12.667 11.769 11.769 12.667
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.921 7.465 5.351 5.351 7.465

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 30 30,10 31 33,40 30
EBITDA-margin 34 33,90 34,80 31,10 33,70
Bruttomargin 67 66,90 67,30 68,40 66,50
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     55    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     72    

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.430 -1.854 -2.868
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -947 -1.619 -603
Pengestrøm fra driften 4.361 3.251 3.028