Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Nettoomsætning 12.215 16.449 4.225 4.035 3.955
Bruttoresultat 8.171 11.066 2.810 2.695 2.666
EBIT 3.676 5.091 1.269 1.200 1.207
Resultat før skat (EBT) 3.645 5.009 1.233 1.191 1.221
Nettoresultat 2.806 3.845 948 918 940
Finansielle indtægter 97 125 19 37 41
Finansielle omkostninger -128 -207 -55 -46 -27
Distributionsomkostninger -3.559 -4.721 -1.205 -1.180 -1.174
EBITDA 4.145 5.716 1.422 1.357 1.366
Forsknings- og udviklingsomkostninger -481 -640 -160 -163 -158
Aktionærers andel af resultat 2.806 3.845 948 918 940
Finansielle poster (netto) -31 -82 -36 -9 14
Særlige poster          
EBIT før særlige poster 3.676 5.091 1.269 1.200 1.207
Administrationsomkostninger -490 -653 -182 -157 -151
Produktionsomkostninger -4.044 -5.383 -1.415 -1.340 -1.289

Balance

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
Egenkapital 5.202 6.418 5.202 5.376 4.711
Egenkapital (aktionærers andel) 5.202 6.418 5.202 5.376 4.711
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.667 11.769 12.667 12.751 7.482
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6.800 4.708 6.800 6.701 6.826
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 665 643 665 674 656
Immaterielle aktiver 2.533 2.518 2.533 2.495 2.248
Materielle aktiver 3.151 3.169 3.151 3.125 3.134
Finansielle aktiver 489   489    
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.173 6.179 6.173 6.110 5.871
Vare- og driftsbeholdninger 1.679 1.725 1.679 1.679 1.686
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2.970 2.877 2.970 2.894 2.755
Likvide beholdninger 450 297 450 608 505
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.494 5.590 6.494 6.641 6.322
Aktiver i alt 12.667 11.769 12.667 12.751 12.193
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 7.465 5.351 7.465 7.375 7.482

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2 2018Q1
EBIT-margin 30,10 31 30 29,70 30,50
EBITDA-margin 33,90 34,80 33,70 33,60 34,50
Bruttomargin 66,90 67,30 66,50 66,80 67,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   55      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   72      

Pengestrøm

  2018Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.430 -2.868
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -947 -603
Pengestrøm fra driften 4.361 3.028

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.