Coloplast B

(COLO B)
ISIN: DK0060448595

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Nettoomsætning 4.401 4.321 8.722 12.215 16.449
Bruttoresultat 2.957 2.903 5.860 8.171 11.066
EBIT 1.342 1.297 2.639 3.676 5.091
Resultat før skat (EBT) 1.326 1.287 2.613 3.645 5.009
Nettoresultat 1.021 991 2.012 2.806 3.845
Finansielle indtægter 27 28 55 97 125
Finansielle omkostninger -43 -38 -81 -128 -207
Aktionærers andel af resultat 1.021 991 2.012 2.806 3.845
Finansielle poster (netto) -16 -10 -26 -31 -82
Administrationsomkostninger -195 -182 -377 -490 -653
Produktionsomkostninger -1.444 -1.418 -2.862 -4.044 -5.383
Distributionsomkostninger -1.277 -1.256 -2.533 -3.559 -4.721
EBITDA 1.357 1.455 2.959 4.145 5.716
Forsknings- og udviklingsomkostninger -171 -181 -352 -481 -640
Særlige poster          
EBIT før særlige poster   1.297   3.676 5.091

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital 6.173 5.192 6.173 5.202 6.418
Egenkapital (aktionærers andel) 6.173 5.192 6.173 5.202 6.418
Aktiekapital 216 216 216 216 216
Passiver i alt (balancesum) 12.292 12.113 12.292 12.667 11.769
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 5.453 6.281 5.453 6.800 4.708
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 666 640 666 665 643
Immaterielle aktiver 2.517 2.516 2.517 2.533 2.518
Materielle aktiver 3.179 3.175 3.179 3.151 3.169
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 6.195 6.184 6.195 6.173 6.179
Vare- og driftsbeholdninger 1.869 1.818 1.869 1.679 1.725
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 3.113 2.894 3.113 2.970 2.877
Likvide beholdninger 312 432 312 450 297
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 6.097 5.929 6.097 6.494 5.590
Aktiver i alt 12.292 12.113 12.292 12.667 11.769
Minoriteter (egenkapital)          
Samlet gæld (Forpligtelser i alt) 6.119 6.921 6.119 7.465 5.351
Finansielle aktiver   493   489 492

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 30,50 30 30 30,10 31
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 50   50   55
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 72   70   72
Bruttomargin 67,20 67 67,20 66,90 67,30
EBITDA-margin 30,80 34 34 33,90 34,80

Pengestrøm

  2018Y 2017Y 2016Y
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet -3.430 -1.854 -2.868
Pengestrøm fra investeringsaktivitet -947 -1.619 -603
Pengestrøm fra driften 4.361 3.251 3.028

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.