Onxeo

(ONXEO)
ISIN: FR0010095596

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 3,40 4,40 3,50 35,30
Nettoresultat -11,60 -22,70 -19,40 2,40
Resultat før skat (EBT) -11,70   -21,80  
Finansielle indtægter 0,60   1,80 0,10
Finansielle omkostninger -0,90   -1,20  
EBIT   -23,20 -25,70 0,50

Balance

  2017H1 2015Y 2014Y
Egenkapital 96,80 102,80  
Egenkapital (aktionærers andel) 96,80 102,80  
Aktiekapital 12,60 10,10  
Passiver i alt (balancesum) 125,50 129,20  
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 11 10,60  
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 17,70 15,80  
Immaterielle aktiver 86,40 86,30 87,90
Materielle aktiver 0,60 0,80  
Finansielle aktiver 0,30 0,30  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 87,40 87,50  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 2,10 1  
Likvide beholdninger 24,50 28,50 57,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 38,10 41,70 5,70
Aktiver i alt 125,50 129,20 152
Minoriteter (egenkapital)      
Vare- og driftsbeholdninger   0,10  

Nøgletal - hovedtal

  2015Y 2014Y
EBIT-margin -650,90 1,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 79,50  

Resultatopgørelse

  2017H1 2016Y 2015Y 2014Y
Nettoomsætning 3,40 4,40 3,50 35,30
Nettoresultat -11,60 -22,70 -19,40 2,40
Resultat før skat (EBT) -11,70   -21,80  
Finansielle indtægter 0,60   1,80 0,10
Finansielle omkostninger -0,90   -1,20  
EBIT   -23,20 -25,70 0,50

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.