Onxeo

(ONXEO)
ISIN: FR0010095596

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT -5,50 -19,20 -23,20 -25,70
Nettoomsætning 2,10 9,50 4,40 3,50
Nettoresultat -8,80 -59,10 -22,70 -19,40
Resultat før skat (EBT)       -21,80
Finansielle indtægter       1,80
Finansielle omkostninger       -1,20

Balance

  2018H1 2017Y 2015Y
Egenkapital 42,30 49,90 102,80
Egenkapital (aktionærers andel) 42,30 49,90 102,80
Aktiekapital 12,70 12,70 10,10
Passiver i alt (balancesum) 58,30 78,10 129,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,10 18,80 10,60
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 10 9,40 15,80
Immaterielle aktiver 38,70 47,50 86,30
Materielle aktiver 0,30   0,80
Finansielle aktiver 0,20   0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 39,30 48,10 87,50
Vare- og driftsbeholdninger     0,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,90 0,70 1
Likvide beholdninger 11 14,30 28,50
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,10 30,90 41,70
Aktiver i alt 58,30 78,10 129,20
Minoriteter (egenkapital)      

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2015Y
EBIT-margin -202,10 -650,90
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 63,90 79,50
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -118,40  

Resultatopgørelse

  2018H1 2017Y 2016Y 2015Y
EBIT -5,50 -19,20 -23,20 -25,70
Nettoomsætning 2,10 9,50 4,40 3,50
Nettoresultat -8,80 -59,10 -22,70 -19,40
Resultat før skat (EBT)       -21,80
Finansielle indtægter       1,80
Finansielle omkostninger       -1,20