Onxeo

(ONXEO)
ISIN: FR0010095596

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -5,50 -3,50 -19,20 -23,20
Nettoomsætning 2,10 6,10 9,50 4,40
Nettoresultat -8,80 -9,40 -59,10 -22,70

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y
Egenkapital 42,30 45,40 49,90
Egenkapital (aktionærers andel) 42,30 45,40 49,90
Aktiekapital 12,70 13,30 12,70
Passiver i alt (balancesum) 58,30 63,30 78,10
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 6,10 8,40 18,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 10 9,50 9,40
Immaterielle aktiver 38,70 38,60 47,50
Materielle aktiver 0,30 0,30  
Finansielle aktiver 0,20 4  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 39,30 42,90 48,10
Vare- og driftsbeholdninger      
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 7,90 1,50 0,70
Likvide beholdninger 11 11,30 14,30
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 19,10 20,40 30,90
Aktiver i alt 58,30 63,30 78,10
Minoriteter (egenkapital)      

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2017Y
EBIT-margin -57,60 -202,10
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 71,80 63,90
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -19,70 -118,40

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -5,50 -3,50 -19,20 -23,20
Nettoomsætning 2,10 6,10 9,50 4,40
Nettoresultat -8,80 -9,40 -59,10 -22,70