Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
EBIT 313,90 363,30 49,40 162,90 55,90
Nettoomsætning 2.713,60 3.541,30 827,80 1.092,60 777,20
Nettoresultat 229,80 263,10 33,30 122,30 36,60
Resultat før skat (EBT) 298,60 341,90 43,30 156,80 50,90
Bruttoresultat 1.211,60 1.588,80 377,20 480,90 349
Finansielle indtægter 3 3      
Finansielle omkostninger -18,50 -24,60 -6,10 -6,30 -5

Balance

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
Egenkapital 2.636,10 2.669,90 2.669,90 2.636,10 2.494,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.636,10 2.669,90 2.669,90 2.636,10 2.494,20
Aktiekapital 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70
Passiver i alt (balancesum) 5.520 5.538,80 5.538,80 5.520 5.256,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.127,10 979,30 979,30 1.127,10 967,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.756,80 1.889,60 1.889,60 1.756,80 1.794,90
Immaterielle aktiver 4.179,10 4.168 4.168 4.179,10 4.049,70
Materielle aktiver 193,70 194,90 194,90 193,70 188,90
Finansielle aktiver 63,30 44 44 63,30 63,20
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.436,10 4.406,90 4.406,90 4.436,10 4.301,80
Vare- og driftsbeholdninger 902,10 785,50 785,50 902,10 798,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12,90 11,40 11,40 12,90 9,70
Likvide beholdninger 66,20 160,90 160,90 66,20 54,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.083,90 1.131,90 1.131,90 1.083,90 954,40
Aktiver i alt 5.520 5.538,80 5.538,80 5.520 5.256,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
EBIT-margin 11,60 10,30 6 14,90 7,20
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)   48,20      
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   9,90      

Resultatopgørelse

  20199M 2019Y 2019Q4 2019Q3 2019Q2
EBIT 313,90 363,30 49,40 162,90 55,90
Nettoomsætning 2.713,60 3.541,30 827,80 1.092,60 777,20
Nettoresultat 229,80 263,10 33,30 122,30 36,60
Resultat før skat (EBT) 298,60 341,90 43,30 156,80 50,90
Bruttoresultat 1.211,60 1.588,80 377,20 480,90 349
Finansielle indtægter 3 3      
Finansielle omkostninger -18,50 -24,60 -6,10 -6,30 -5

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.