Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT 313,90 162,90 55,90 95,10 151
Nettoomsætning 2.713,60 1.092,60 777,20 843,80 1.621
Nettoresultat 229,80 122,30 36,60 70,80 107,40
Resultat før skat (EBT) 298,60 156,80 50,90 90,80 141,70
Bruttoresultat 1.211,60 480,90 349 381,70 730,70
Finansielle indtægter 3     2,90 2,90
Finansielle omkostninger -18,50 -6,30 -5 -7,20 -12,20

Balance

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
Egenkapital 2.636,10 2.636,10 2.494,20 2.456,30 2.492,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.636,10 2.636,10 2.494,20 2.456,30 2.494,20
Aktiekapital 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70
Passiver i alt (balancesum) 5.520 5.520 5.256,20 5.410,70 5.256,20
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.127,10 1.127,10 967,10 1.154 967,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.756,80 1.756,80 1.794,90 1.800,40 1.794,90
Immaterielle aktiver 4.179,10 4.179,10 4.049,70 4.064,50 4.049,70
Materielle aktiver 193,70 193,70 188,90 180,90 188,90
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.436,10 4.436,10 4.301 4.308,30 4.301,80
Vare- og driftsbeholdninger 902,10 902,10 798,70 792,20 798,70
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 12,90 12,90 9,70 8,50 9,70
Likvide beholdninger 66,20 66,20 54,90 1.943 54,90
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.083,90 1.083,90 954,40 1.102,40 954,40
Aktiver i alt 5.520 5.520 5.256,20 5.410,70 5.256,20
Minoriteter (egenkapital)          

Nøgletal - hovedtal

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT-margin 11,60 14,90 7,20 11,30 9,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)          
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)          

Resultatopgørelse

  20199M 2019Q3 2019Q2 2019Q1 2019H1
EBIT 313,90 162,90 55,90 95,10 151
Nettoomsætning 2.713,60 1.092,60 777,20 843,80 1.621
Nettoresultat 229,80 122,30 36,60 70,80 107,40
Resultat før skat (EBT) 298,60 156,80 50,90 90,80 141,70
Bruttoresultat 1.211,60 480,90 349 381,70 730,70
Finansielle indtægter 3     2,90 2,90
Finansielle omkostninger -18,50 -6,30 -5 -7,20 -12,20

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.