Matas

(MATAS)
ISIN: DK0060497295

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT 95,10 334,20 368,90 34,70 177,30
Nettoomsætning 843,80 2.661,70 3.419,10 757,40 1.062,80
Nettoresultat 70,80 248,60 280,30 31,70 134,20
Resultat før skat (EBT) 90,80 318,70 349,20 30,50 172,10
Bruttoresultat 381,70 1.207,50 1.549,30 341,80 484,20
Finansielle indtægter 2,90 7,40 10,90   2,60
Finansielle omkostninger -7,20 -22,90 -30,60   -7,80

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
Egenkapital 2.456,30 2.588,20 2.620,90 2.620,90 2.588,20
Egenkapital (aktionærers andel) 2.456,30 2.588,20 2.620,90 2.620,90 2.588,20
Aktiekapital 95,70 95,70 95,70 95,70 95,70
Passiver i alt (balancesum) 5.410,70 5.328 5.303,60 5.303,60 5.328
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 1.154 1.047,80 913 913 1.047,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 1.800,40 1.692 1.769,70 1.769,70 1.692
Immaterielle aktiver 4.064,50 4.106,60 4.082,30 4.082,30 4.106,60
Materielle aktiver 180,90 178,40 176 176 178,40
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 4.308,30 4.351,80 4.319,50 4.319,50 4.351,80
Vare- og driftsbeholdninger 792,20 790 749 749 790
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 8,50 14,10 7,10 7,10 14,10
Likvide beholdninger 1.943 52,20 86,40 86,40 52,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 1.102,40 976,20 984,10 984,10 976,20
Aktiver i alt 5.410,70 5.328 5.303,60 5.303,60 5.328
Minoriteter (egenkapital)          
Finansielle aktiver          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT-margin 11,30 12,60 10,80 4,60 16,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     49,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     10,70    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3
EBIT 95,10 334,20 368,90 34,70 177,30
Nettoomsætning 843,80 2.661,70 3.419,10 757,40 1.062,80
Nettoresultat 70,80 248,60 280,30 31,70 134,20
Resultat før skat (EBT) 90,80 318,70 349,20 30,50 172,10
Bruttoresultat 381,70 1.207,50 1.549,30 341,80 484,20
Finansielle indtægter 2,90 7,40 10,90   2,60
Finansielle omkostninger -7,20 -22,90 -30,60   -7,80