Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
EBIT -5,80 -15,30 0,50 9,50 39,50
Nettoomsætning 466,70 140,40 163,30 326,30 657
Nettoresultat -33,10 -24,90 -8,90 -8,20 2,40
Resultat før skat (EBT) -32 -24,50 -8,60 -7,50 3,20
Bruttoresultat 118 27,20 41,90 90,70 200,20
Finansielle indtægter 2,90 0,90 0,50 2 4,30
Finansielle omkostninger -29,10 -10,10 -9,60 -19 -40,60

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
Egenkapital 858,70 858,70 882,20 882,20 791,10
Egenkapital (aktionærers andel) 858,70 858,70 882,20 882,20  
Passiver i alt (balancesum) 1.717,70 1.717,70 1.743,50 1.743,50 1.646,60
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 156,90 156,90 156,90 156,90 156,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 702,10 702,10 704,50 704,50 699,40
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 1.426,80 1.426,80 1.452,10 1.452,10 1.384,80
Finansielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.426,90 1.426,90 1.452,20 1.452,20 1.385,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 56,60 56,60 71,60 71,60  
Likvide beholdninger 163,20 163,20 159,10 159,10 134,20
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 290,80 290,80 291,30 291,30 254,90
Aktiver i alt 1.717,70 1.717,70 1.743,50 1.743,50 1.646,60
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital     0,70 0,70  
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
EBIT-margin -1,20 -10,90 0,30 2,90 6
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         48
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         0,30

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2017Y
EBIT -5,80 -15,30 0,50 9,50 39,50
Nettoomsætning 466,70 140,40 163,30 326,30 657
Nettoresultat -33,10 -24,90 -8,90 -8,20 2,40
Resultat før skat (EBT) -32 -24,50 -8,60 -7,50 3,20
Bruttoresultat 118 27,20 41,90 90,70 200,20
Finansielle indtægter 2,90 0,90 0,50 2 4,30
Finansielle omkostninger -29,10 -10,10 -9,60 -19 -40,60