Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 39,50 7,40 21,10 75,50 -107,20
Nettoomsætning 657 157 329,80 526,40 680,10
Nettoresultat 2,40 -1,60 3 47,40 -142,50
Resultat før skat (EBT) 3,20 -1,50 3,30 48,20 -141,70
Bruttoresultat 200,20 44,70 99,50 198 241,50
Finansielle indtægter 4,30 0,80 1 2,80 2,80
Finansielle omkostninger -40,60 -9,70 -18,80 -30,10 -37,30

Balance

  2017Y 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
Egenkapital 791,10 787,80 787,80 963,10 780,60
Passiver i alt (balancesum) 1.646,60 1.650,70 1.650,70 1.760,90 1.571,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 156,10 146,60 146,60 152,80 151,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 699,40 716,30 713,30 645 638,90
Materielle aktiver 1.384,80 1.344 1.344 1.578,90 1.389,70
Finansielle aktiver 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.385,10 1.344,30 1.344,30 1.590,60 1.390
Likvide beholdninger 134,20 213,80 213,80 77,40 76
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 254,90 306,40 306,40 170,30 181,30
Aktiver i alt 1.646,60 1.650,70 1.650,70 1.760,90 1.571,30
Egenkapital (aktionærers andel)   787,80 787,80 963,10  
Aktiekapital   0,60 0,60 0,60  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   52,40 52,40 54,60  
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver       11,40  
Vare- og driftsbeholdninger       28,90  

Nøgletal - hovedtal

  2017Y 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
EBIT-margin 6 4,70 6,40 14,30 -15,70
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 48 47,70 47,70   49,70
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) 0,30 -0,80 0,40   -16,20

Resultatopgørelse

  2017Y 2017Q2 2017H1 20169M 2016Y
EBIT 39,50 7,40 21,10 75,50 -107,20
Nettoomsætning 657 157 329,80 526,40 680,10
Nettoresultat 2,40 -1,60 3 47,40 -142,50
Resultat før skat (EBT) 3,20 -1,50 3,30 48,20 -141,70
Bruttoresultat 200,20 44,70 99,50 198 241,50
Finansielle indtægter 4,30 0,80 1 2,80 2,80
Finansielle omkostninger -40,60 -9,70 -18,80 -30,10 -37,30

Søg virksomhed

Søg blandt ca. 1800 børsnoterede virksomheder.