Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 20169M
EBIT 0,50 9,50 39,50 7,40 75,50
Nettoomsætning 163,30 326,30 657 157 526,40
Nettoresultat -8,90 -8,20 2,40 -1,60 47,40
Resultat før skat (EBT) -8,60 -7,50 3,20 -1,50 48,20
Bruttoresultat 41,90 90,70 200,20 44,70 198
Finansielle indtægter 0,50 2 4,30 0,80 2,80
Finansielle omkostninger -9,60 -19 -40,60 -9,70 -30,10

Balance

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 20169M
Egenkapital 882,20 882,20 791,10 787,80 963,10
Egenkapital (aktionærers andel) 882,20 882,20   787,80 963,10
Aktiekapital 0,70 0,70   0,60 0,60
Passiver i alt (balancesum) 1.743,50 1.743,50 1.646,60 1.650,70 1.760,90
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 156,90 156,90 156,10 146,60 152,80
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 704,50 704,50 699,40 716,30 645
Materielle aktiver 1.452,10 1.452,10 1.384,80 1.344 1.578,90
Finansielle aktiver 0,10 0,10 0,30 0,30 0,30
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.452,20 1.452,20 1.385,10 1.344,30 1.590,60
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 71,60 71,60   52,40 54,60
Likvide beholdninger 159,10 159,10 134,20 213,80 77,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 291,30 291,30 254,90 306,40 170,30
Aktiver i alt 1.743,50 1.743,50 1.646,60 1.650,70 1.760,90
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver         11,40
Vare- og driftsbeholdninger         28,90

Nøgletal - hovedtal

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 20169M
EBIT-margin 0,30 2,90 6 4,70 14,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     48 47,70  
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     0,30 -0,80  

Resultatopgørelse

  2018Q2 2018H1 2017Y 2017Q2 20169M
EBIT 0,50 9,50 39,50 7,40 75,50
Nettoomsætning 163,30 326,30 657 157 526,40
Nettoresultat -8,90 -8,20 2,40 -1,60 47,40
Resultat før skat (EBT) -8,60 -7,50 3,20 -1,50 48,20
Bruttoresultat 41,90 90,70 200,20 44,70 198
Finansielle indtægter 0,50 2 4,30 0,80 2,80
Finansielle omkostninger -9,60 -19 -40,60 -9,70 -30,10