Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 32,20 -5,80 2,80 -15,30 0,50
Nettoomsætning 186,40 466,70 635,40 140,40 163,30
Nettoresultat 23,20 -33,10 -34,80 -24,90 -8,90
Resultat før skat (EBT) 23,50 -32 -33,20 -24,50 -8,60
Bruttoresultat 73,90 118 169 27,20 41,90
Finansielle indtægter 1,10 2,90 3,30 0,90 0,50
Finansielle omkostninger -9,80 -29,10 -39,30 -10,10 -9,60

Balance

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
Egenkapital 866,50 858,70 847,20 858,70 882,20
Egenkapital (aktionærers andel) 866,50 858,70   858,70 882,20
Aktiekapital 0,70       0,70
Passiver i alt (balancesum) 1.716,60 1.717,70 1.714,40 1.717,70 1.743,50
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 170,70 156,90 167,10 156,90 156,90
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 679,40 702,10 700,10 702,10 704,50
Materielle aktiver 1.426,30 1.426,80 1.445 1.426,80 1.452,10
Finansielle og andre aktiver 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.426,30 1.426,90 1.145,10 1.426,90 1.452,20
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 78,40 56,60   56,60 71,60
Likvide beholdninger 155,30 163,20 127,40 163,20 159,10
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 290 290,80 269,30 290,80 291,30
Aktiver i alt 1.716,60 1.717,70 1.714,40 1.717,70 1.743,50
Minoriteter (egenkapital)          
Immaterielle aktiver          
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT-margin 17,30 -1,20 0,40 -10,90 0,30
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)     49,40    
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)     -4,30    

Resultatopgørelse

  2019Q1 20189M 2018Y 2018Q3 2018Q2
EBIT 32,20 -5,80 2,80 -15,30 0,50
Nettoomsætning 186,40 466,70 635,40 140,40 163,30
Nettoresultat 23,20 -33,10 -34,80 -24,90 -8,90
Resultat før skat (EBT) 23,50 -32 -33,20 -24,50 -8,60
Bruttoresultat 73,90 118 169 27,20 41,90
Finansielle indtægter 1,10 2,90 3,30 0,90 0,50
Finansielle omkostninger -9,80 -29,10 -39,30 -10,10 -9,60