Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2018Y
Nettoomsætning 466,70 140,40 163,30 326,30 635,40
Bruttoresultat 118 27,20 41,90 90,70 169
EBIT -5,80 -15,30 0,50 9,50 2,80
Resultat før skat (EBT) -32 -24,50 -8,60 -7,50 -33,20
Nettoresultat -33,10 -24,90 -8,90 -8,20 -34,80
Finansielle indtægter 2,90 0,90 0,50 2 3,30
Finansielle omkostninger -29,10 -10,10 -9,60 -19 -39,30

Balance

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2018Y
Egenkapital 858,70 858,70 882,20 882,20 847,20
Egenkapital (aktionærers andel) 858,70 858,70 882,20 882,20  
Passiver i alt (balancesum) 1.717,70 1.717,70 1.743,50 1.743,50 1.714,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 156,90 156,90 156,90 156,90 167,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 702,10 702,10 704,50 704,50 700,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 1.426,80 1.426,80 1.452,10 1.452,10 1.445
Finansielle aktiver 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.426,90 1.426,90 1.452,20 1.452,20 1.145,10
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 56,60 56,60 71,60 71,60  
Likvide beholdninger 163,20 163,20 159,10 159,10 127,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 290,80 290,80 291,30 291,30 269,30
Aktiver i alt 1.717,70 1.717,70 1.743,50 1.743,50 1.714,40
Minoriteter (egenkapital)          
Aktiekapital     0,70 0,70  
Vare- og driftsbeholdninger          

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2018Y
EBIT-margin -1,20 -10,90 0,30 2,90 0,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         49,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -4,30

Resultatopgørelse

  20189M 2018Q3 2018Q2 2018H1 2018Y
Nettoomsætning 466,70 140,40 163,30 326,30 635,40
Bruttoresultat 118 27,20 41,90 90,70 169
EBIT -5,80 -15,30 0,50 9,50 2,80
Resultat før skat (EBT) -32 -24,50 -8,60 -7,50 -33,20
Nettoresultat -33,10 -24,90 -8,90 -8,20 -34,80
Finansielle indtægter 2,90 0,90 0,50 2 3,30
Finansielle omkostninger -29,10 -10,10 -9,60 -19 -39,30