Torm PLC

(TRMD A)
ISIN: GB00BZ3CNK81

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 14,20 32,20 46,40 -5,80 2,80
Nettoomsætning 166,30 186,40 352,70 466,70 635,40
Nettoresultat 5,20 23,20 28,40 -33,10 -34,80
Resultat før skat (EBT) 5,20 23,50 28,70 -32 -33,20
Bruttoresultat 55 73,90 128,90 118 169
Finansielle indtægter 1,10 1,10 2,20 2,90 3,30
Finansielle omkostninger -10,10 -9,80 -19,90 -29,10 -39,30

Balance

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
Egenkapital -2,90 866,50 -2,90 858,70 847,20
Egenkapital (aktionærers andel) -2,90 866,50 -2,90 858,70  
Aktiekapital 0,70 0,70 0,70    
Passiver i alt (balancesum) 1.718,20 1.716,60 1.718,20 1.717,70 1.714,40
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 174 170,70 174 156,90 167,10
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 679,90 679,40 679,90 702,10 700,10
Immaterielle aktiver          
Materielle aktiver 1.484,20 1.426,30 1.484,20 1.426,80 1.445
Finansielle og andre aktiver 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 1.484,50 1.426,30 1.484,50 1.426,90 1.145,10
Likvide beholdninger 106,40 155,30 106,40 163,20 127,40
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 233,70 290 233,70 290,80 269,30
Aktiver i alt 1.718,20 1.716,60 1.718,20 1.717,70 1.714,40
Minoriteter (egenkapital)          
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer)   78,40   56,60  

Nøgletal - hovedtal

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT-margin 14,20 17,30 13,20 -1,20 0,40
Soliditetsgrad (egenkapitalandel)         49,40
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)         -4,30

Resultatopgørelse

  2019Q2 2019Q1 2019H1 20189M 2018Y
EBIT 14,20 32,20 46,40 -5,80 2,80
Nettoomsætning 166,30 186,40 352,70 466,70 635,40
Nettoresultat 5,20 23,20 28,40 -33,10 -34,80
Resultat før skat (EBT) 5,20 23,50 28,70 -32 -33,20
Bruttoresultat 55 73,90 128,90 118 169
Finansielle indtægter 1,10 1,10 2,20 2,90 3,30
Finansielle omkostninger -10,10 -9,80 -19,90 -29,10 -39,30