Sydbank

(SYDB)
ISIN: DK0010311471

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1 2018H1
Aktionærers andel af resultat 950 1.095 285 431 665
Kursreguleringer 361 335 114 246 247
Nedskrivninger på udlån 59 114 4 7 55
Netto rente- og gebyrindtægter 2.820 3.725 904 961 1.916
Netto renteindtægter 1.417 1.868 461 483 956
Nettoresultat 963 1.156 295 431 668
Resultat før skat (EBT) 1.193 1.420 379 511 814

Balance

  2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 11.682 11.926 11.757
Egenkapital (aktionærers andel) 10.922 11.926 11.757
Aktiekapital 677 704 722
Passiver i alt (balancesum) 140.514 138.494 146.686
Indlån 86.277 82.690 80.109
Udlån 67.500 69.560 83.283

Nøgletal - hovedtal

  20189M 2018Y 2018Q4 2018Q3 2018Q1
Egentlig kernekapitalprocent (CET1) 16,10 17,30   16,10 16,60
Kernekapitalprocent (inkl. hybrid kapital) 17,90 19 19 17,90 17
Solvensprocent (kapitalprocent) 21,20 22,40 22,40 21,20 20,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE)   10,20      

Resultatopgørelse

  20189M 2018Y 2018Q3 2018Q1 2018H1
Aktionærers andel af resultat 950 1.095 285 431 665
Kursreguleringer 361 335 114 246 247
Nedskrivninger på udlån 59 114 4 7 55
Netto rente- og gebyrindtægter 2.820 3.725 904 961 1.916
Netto renteindtægter 1.417 1.868 461 483 956
Nettoresultat 963 1.156 295 431 668
Resultat før skat (EBT) 1.193 1.420 379 511 814