Newcap Holding

(NEWCAP)
ISIN: DK0010212570

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -6,10 -21,80 -45,80  
Nettoresultat -8,70 -82,80 -50 -4
Resultat før skat (EBT) -9 -28,70 -51,30 2,20
Finansielle indtægter 0,30 0,10 1,70  
Finansielle omkostninger -3,70 -7,10 -7,70  

Balance

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
Egenkapital 276,60 207,60 303,80 367,60
Egenkapital (aktionærers andel) 272,70 203,70 298,70 362,70
Aktiekapital 63 63 63 63
Passiver i alt (balancesum) 529,90 432 527,70 634,30
Kortfristet gæld (Kortfristede forpligtelser) 170,30 224,40 156  
Langfristet gæld (Langfristede forpligtelser) 83   67,90  
Immaterielle aktiver 275,60   299,10  
Materielle aktiver 0,70   0,90  
Finansielle og andre aktiver 36,70   29  
Langfristede aktiver (anlægsaktiver) 312,70   328,90  
Tilgodehavender salg/tjenester (varedebitorer) 92,50   70,40  
Likvide beholdninger 105,60 3,10 118,80  
Kortfristede aktiver (omsætningsaktiver) 217,30 432 198,80  
Aktiver i alt 529,90 432 527,70  
Minoriteter (egenkapital) 3,90 3,90 5,20  

Nøgletal - hovedtal

  2018Y 2017Y 2016Y
Soliditetsgrad (egenkapitalandel) 47,20 56,60 57,20
Forrentning af egenkapital efter skat (ROE) -31,70 -15,30 -1,30

Resultatopgørelse

  2018H1 2018Y 2017Y 2016Y
EBIT -6,10 -21,80 -45,80  
Nettoresultat -8,70 -82,80 -50 -4
Resultat før skat (EBT) -9 -28,70 -51,30 2,20
Finansielle indtægter 0,30 0,10 1,70  
Finansielle omkostninger -3,70 -7,10 -7,70