Lær at beskytte dine medarbejdere

  • Stress og bæredygtig ledelse

Fordi stress ofte er et resultat af utilstrækkelig ledelse og relationer

Varighed: To dage
Næste opstart: 2. oktober + 22. oktober

Børsen Uddannelse, Mikado House, København

Tag stress alvorligt – det er dyrt at lade være

430.000 danskere oplever eller har haft stress inde på livet, og stress-relateret sygefravær koster hvert år det danske samfund et tocifret milliardbeløb.

Antallet af stressramte steg 65 pct. fra 2014 til 2018, og mere end halvdelen af alle sygemeldinger skyldes udfordringer i det psykosociale arbejdsmiljø – i mange tilfælde skabt af presset fra arbejdslivet. En længere sygemelding kan hurtigt løbe op i en million kroner.

Det kan, sagt på en anden måde, være en yderst bekostelig affære, hvis din virksomhed ikke forebygger og håndterer stress på rette tidspunkt.

 

Forstå lederens ansvar og muligheder

Efter denne masterclass vil du have fået forståelse for dit ansvar som leder, men også lært hvilke muligheder du har for at håndtere og forebygge stress blandt dine medarbejdere. Du har også fået indsigt i lovgivningen på området, og fået erfaring med at gennemføre de svære samtaler.

Hvem henvender kurset sig til? 

Kurset henvender sig top- og mellemledere, som ønsker at tage ansvar for et bæredygtigt arbejdsmiljø i egen organisation. Kurset henvender sig derudover til TRIO-grupper, arbejdsmiljøledere og HR-ansatte som ønsker indsigt i, hvordan ledelse og organisering kan bidrage til forebyggelse af stress.

 

Det betyder, at du efter de to dage kan:

→   Spotte tegn på stress

→   Kortlægge trivsels- og belastningsfaktorer

→   Støtte medarbejdere i belastningssituationer

→   Balancere krav og ressourcer

→   Skabe et fælles aftabuiserende sprog om stress

 

Afliv myten om at stress skyldes perfektionisme

Med din fornyede evne til at spotte tegn på stress, og særligt dine styrkede evner i at kortlægge stressfaktorer, vil du adskille dig fra den type ledere, der lader som om stress ikke findes – eller kun har noget med den enkeltes perfektionisme eller privatliv at gøre. 

Efter forløbet vil du ikke være i tvivl om dit ansvar som leder, og vi ruster dig med redskaber og øget mod til at løse opgaven.

Mød din underviser, Louise Dinesen

Din underviser i håndtering og forebyggelse af stress, er fagligt ansvarlig indenfor det psykosociale arbejdsmiljø i HR-konsulenthuset Hartmanns. Det betyder, at hun har bred erfaring med håndtering stressudfordringer, kriser og konflikter i organisationer.

Louise Dinesen, chefpsykolog, Hartmanns

Film kommer snart

Indholdet på Stress og bæredygtig ledelse:

→   Hvordan du forebygger stress på din arbejdsplads

→   De typiske stress- og risikofaktorer

→   Den løsningsfokuseret samtale

→   Stress-trappen og de fem faser

→   Lovgivning og regler for sygemelding, både under og efter

→   Håndtering af stress-ramte medarbejdere

→   Ledelse af det psykosociale arbejdsmiljø

→   Sunde arbejdsfælleskaber og kollegastøtte

→   Positive og beskyttende faktorer mod stress

→   Motivation, feedback og kultur

 

Tilmeld dig kurset Stress og bæredygtig ledelse

Har du spørgsmål, som efterlader dig i den sidste tvivl, så kontakt os på 32 14 32 32 eller uddannelse@borsen.dk – eller send os din tilmelding.

Tilmeld dig uddannelsen

Stress og bæredygtig ledelse

Fordi stress ofte er et resultat af utilstrækkelig ledelse og relationer

Varighed: To dage
Datoer: 2. oktober + 22. oktober

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Ekskl. moms

Varighed: To dage
Datoer: 2. oktober + 22. oktober

Børsen Uddannelse
Mikado House
København

12.500 kr.

Eksl. moms