Få succes med forretningsudvikling

– ET KURSUS, DER LÆRER DIG AT IDENTIFICERE OG RELIASERE VÆKSTMULIGHEDER

Tilmeldingsfrist: 1. november 2022

Målgruppe

Masterclassen i forretningsudvikling henvender sig til dem, der tænker de strategiske tanker og skal eksekvere virksomhedens strategi. Det kan være virksomhedsejere, ledere eller bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, hvor I har ambitioner om udvikling og vækst. I har måske allerede forsøgt jer med forskellige strategier uden at have haft succes med at skabe vækst, eller I har kæmpet med at finde ud af, hvad der virker i praksis.

Målgruppen for masterclassen er endvidere medarbejdere i etablerede virksomheder, som eksempelvis har ambitioner om at internationalisere, gå ind i nye produktområder eller tage nye kanaler i brug. Det kan være en SMV eller en større virksomhed. Kommer du fra en større virksomhed, er kurset mest henvendt til ledere på mellemleder- eller divisionsniveau.

Masterclassen henvender sig ikke til ledere fra den offentlige sektor eller til personer, der kun er interesseret i teori eller i innovation, eksempelvis omkring produkter.

 

,

Varighed:
To dage

Start:
Efterår 2022 (2. og 3. november)

Børsen Uddannelse
AC Hotel Bella Sky Copenhagen
Center Boulevard 5
2300 København

 

12.499 kr.

ekskl. moms

Se hele videoen her

Bliv skarp på din virksomheds vækstmuligheder

På denne uddannelse i vækststrategi og forretningsudvikling lærer du, hvordan du lægger en solid og vækstbaseret forretningsstrategi ud fra den nyeste forskning og konkrete erfaringer fra erhvervslivet og ikke mindst, hvordan strategien realiseres.

Du får redskaberne og indsigterne til at kunne analysere og udforme forretningsstrategien for din virksomhed, og du lærer de metoder, der sikrer, at planerne bliver ført ud i virkeligheden. Et potentiale er fugle på taget og tomme kalorier. Det giver ingen vækst. Udgangspunktet på uddannelsen er fokus på, hvordan strategi- og vækstinitiativer bliver til noget målbart, konkret og profitabelt.

Med udgangspunkt i empirisk data, konkrete og relevante cases samt nyeste forskning bliver du klogere på strategi- og forretningsudvikling, og hvordan det bør gribes an i din virksomhed.

Uddannelsen har et praktisk fokus, der naturligvis også trækker på den seneste teori. Cases og eksempler fra relevante danske og internationale virksomheder inddrages i høj grad i undervisningen, således at du som deltager bliver i stand til selv at kunne arbejde videre med forretningsudviklingen i din virksomhed.

Der præsenteres letanvendelige modeller, moderne redskaber og rammeværk til dit videre arbejde med strategi- og forretningsudvikling i din virksomhed.

 

Program – dag 1

 

 • Hvad er en strategi egentlig – de fem spørgsmål, en god strategi besvarer
 • Typiske faldgruber for strategiarbejdet – og tiltag til at undgå dem
 • Kilder til konkurrenceevne – indefra og i markedet
 • Kilder til differentiering – “blå og røde oceaner”
 • Case: et eksempel på strategiudvikling og -eksekvering med succes. Hvad kan vi lære af den case?

Program – dag 2

 • Vækst og skalering – modeller til inspiration
 • 20 modeller, der giver profitabel vækst
 • Cases: egne eksempler og vækstudvikling for deltagernes virksomheder
 • Typiske barrierer for vækst – elastikmodellen
 • Konkrete tiltag til at overkomme barrierer
 • Afsluttende case: et forløb fra start til slut med konkret anvendelse af modeller og værktøjer, der er gennemgået over de to dage

 

På masterclassen i forretningsudvikling lærer du:

→ Hvordan du lægger en solid og vækstbaseret strategi for din virksomhed, og hvordan denne plan realiseres

→ Hvordan du undgår de typiske faldgruber i arbejdet med strategi- og forretningsudvikling

→ Hvilke metoder du skal benytte til implementering af virksomhedens strategi

→ At anvende modeller og metoder til udvikling af din virksomhed, som du kan arbejde videre med efter uddannelsens afslutning

Din virksomhed får en medarbejder, der:

→ Kan analysere muligheder for vækst og optimering i virksomheden

→ Kan udforme virksomhedens strategi konkret og målbart

→ Har forudsætningerne for en vellykket gennemførelse af virksomhedens strategi

→ Har fået præsenteret letanvendelige modeller, moderne redskaber og rammeværk til det videre arbejde med strategi- og forretningsudvikling i virksomheden

Mød din underviser, Lars Bo Hansen

Lars Bo Hansen har arbejdet med strategi- og forretningsudvikling i mere end 20 år og har udviklet strategier og arbejdet med implementering i en lang række industrier, både nationalt og internationalt.

Lars Bo Hansen er desuden forfatter til flere bøger om strategi, forretningsudvikling og ledelse, herunder “De første 100 dage” (2018), “Mig og Joe” (2016) og “Strategi der virker” (2013). Lars er med andre ord rutineret i at formidle viden.

 

Lars Bo Hansen,
partner, Implement Consulting Group

Derfor kan et kursus i forretningsudvikling betale sig

Ni ud af 10 virksomheder lykkes ikke med at realisere de vækstmål, de har opstillet. Et kursus i forretningsudvikling ruster dig til at nå dine mål med praktisk anvendelige værktøjer og cases fra dansk erhvervsliv.

Langt de fleste virksomheder har vækstmål og ambitioner om at udvikle sig over tid. Derfor er forretningsudvikling også et velkendt begreb for det fleste. Alligevel er det kun ganske få virksomheder, for hvem det lykkes at nå de mål, de sætter sig. Ifølge Lars Bo Hansen, der er partner i konsulenthuset Implement Consulting Group, forfatter til 10 bøger om forretningsudvikling og fast underviser på Børsens kursus i forretningsudvikling, hænger det ofte sammen med manglende fokus på kontekst.

”Det er kontekstafhængigt, hvad der virker, når man arbejder med forretningsudvikling. Jeg ser ofte, at virksomheder falder i den fælde at tro, at det, der har virket for andre, virker for alle. Det gør det måske i nogle tilfælde, men i langt de fleste tilfælde gør det ikke. Du skal nemlig kigge på den kontekst, du befinder dig i, for at kunne vælge den rette tilgang til forretningsudvikling,” siger Lars Bo Hansen, der har mere end 20 års erfaring med strategi og forretningsudvikling. Han forklarer, at man er nødt til at overveje, hvem man er som virksomhed, hvilken type mennesker man har ansat som medarbejdere, og hvilke markeder man opererer i, inden man kan lægge den rette strategi. Og netop hvordan du gør dette, lærer du på kurset i forretningsudvikling.

”Vi kommer et spadestik dybere og kigger på, hvad der virker, og hvad de, der har succes med forretningsudvikling, gør, igennem praktiske cases. Derudover kigger vi selvfølgelig på deltagernes egen situation, og hvad de konkret kan gøre i deres virksomhed eller organisation. Og så gennemgår vi også de faldgruber, der kan være forbundet med forretningsudvikling, da de er meget lette at falde i.”


Den klassiske faldgrube

Selvom Lars Bo Hansen gennemgår faldgruberne for forretningsudvikling på kurset, nævner han her en af de mest gængse faldgruber, han oplever, at virksomheder er tilbøjelige til at falde i. Han ser nemlig ofte, at virksomheder tror, at vækst og forretningsudvikling kommer fra udvikling af nye produkter. Men det er ifølge ham i de fleste tilfælde misforstået.

”Min klare erfaring er, at det sjældent er produkterne, der skaber væksten. I disse år ser vi særligt, at væksten kommer indefra. Det vil sige, at det er virksomhedens kultur, værdier, team, ledelse og energi, der driver væksten. Og det er næsten uafhængigt af, hvilket marked man agerer i,” siger han og supplerer, at han på kurset giver en masse praktiske eksempler på virksomheder og organisationer, der har formået at skabe vækst ad denne vej, og at kurset lærer deltagerne at få hånd om, hvordan de kan overføre det, andre virksomheder har gjort, til egen kontekst.

For Lars Bo Hansen er forretningsudvikling ikke kun vækst i kroner og øre. Han definerer forretningsudvikling som de redskaber og tiltag, en virksomhed gør brug af for at nå et vækstmål.

”Vækstmål kan være mange ting. Er man en formålsdrevet virksomhed, kan et vækstmål eksempelvis være at nedbringe madspild. Og er man drevet af profit, kan et vækstmål være at øge omsætning og vinde nye markedsandele. I begge tilfælde har man brug for forretningsudvikling for at nå målene.”

Invester tid i forretningsudvikling

Du øger dine og din virksomheds chancer for succes og vækst, hvis du har kompetencer og færdigheder inden for forretningsudvikling og dermed ved, hvilke områder I med fordel kan arbejde med i din virksomhed. Invester to dage, og skab realiserbar vækst i virksomheden. Du får undervisning og viden, der let kan omsættes til værdi i din egen virksomhed – med testede modeller og værktøjer, vi ved virker.

Alle deltagere på uddannelsen får Lars Bo Hansens bog ”Mig og Joe” (2016), der handler om strategiarbejdet i Joe & The Juice – en virksomhed, der har opbygget en stærk virksomhedsidentitet og -kultur, og hvor hemmeligheden bag succesen er et konstant krav om at være anderledes, præcis styring, nærhed til det, der virkelig betyder noget, smartness og ikke mindst en ægte og indiskutabel tro på betydningen af motivation.