Masterclass i cybersecurity

 • Cybersecurity: Sådan sætter du emnet på dagsordenen

  – Kurset, der får jer til at stå stærkt mod it-kriminalitet

Start: 1. februar 2022

Cybercrime er den hurtigst voksende form for kriminalitet i verden

Cybercrime omfatter alle ulovlige handlinger begået på internettet, og ifølge Europol er det nu mere profitabelt for kriminelle end narkotikahandel.

For virksomheder sker de fleste tilfælde af cybercrime i form af angreb på virksomheden med bl.a. malware, spyware, virusser og ransomware, hvor it-kriminelle låser eller stjæler information fra virksomheden, som efterfølgende kan udnyttes.

 

,

Varighed: Èn dag

Næste hold: 1. februar 2022

Børsen Uddannelse
Comwell Portside
Alexandriagade 1
2150 København

 

8.500 kr.

ekskl. moms

Hvem er kurset henvendt til?

Kurset henvender sig til alle, der ønsker at sætte it-sikkerhed højere på dagsordenen – i ledergruppen eller i virksomheden.

Kurset giver dig forudsætningerne for at kunne gøre emnet relevant for dine kolleger på en konkret og forståelig måde, og du vil arbejde med din egen virksomhed som case.

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der ønsker at blive rustet til at kunne diskutere it-sikkerhed på strategisk og ledelsesmæssigt niveau, og ikke til medarbejdere, der allerede arbejder med virksomhedens it-sikkerhed.

Program:

 • Introduktion
 • Hvad en IT-trussel er
  – Cyber-angreb: Hvem gør det? Hvordan gøres det? Hvad gør man det med?
  – Gennemgang af konkrete eksempler og deres konsekvenser
  – Aktuelt trusselsbillede mod danske organisationer
 • Strukturmodel: Effektiv cyber security
  – Hvor starter man? Hvordan budgetterer og investerer man? Hvordan følger man op?
  – Hvad kræver det af organisationen? Hvilken governance skal på plads og hvordan kan den se ud?

Frokost

 • Hovedopgave: Personlig handlingsplan for at få bedre greb om cybersecurity i din organisation
  – Interessenter, tidsplan, eksekvering mv.
 • Idéudveksling og feedback
  – Præsentation af handlingsplaner
 • Afrunding og evaluering

 

Der vil løbende være opgaver og øvelser, individuelt og i plenum.

 

På masterclassen i cybersecurity lærer du: 

At kunne tale om it-sikkerhed konkret og håndgribeligt

At kunne tale med om begreber som malware, spyware, virusser og ransomware i relation til din virksomhed og jeres it-chef/cio

Hvad en it-sikkerhedstrussel oftest vil være, og hvad konsekvenserne af et cyberangreb er

Hvordan du sætter cybersecurity på dagsordenen i din ledergruppe

At få overblik over it-truslen i din virksomhed

Hvordan en fornuftig governance omkring it-sikkerhed er konstrueret, og hvordan I løbende sikrer jer mod it-sikkerhedstrusler i virksomheden

Din virksomhed får en medarbejder, der: 

Har fået et 360 graders indblik i it-sikkerhed for ikke-it-sikkerhedsfolk

Kan tale med om begreber som malware, spyware, virusser og ransomware i relation til virksomheden og jeres it-chef/cio

Ved, hvordan en fornuftig governance vedrørende it-sikkerhed ser ud, og hvordan I skal etablere den i jeres virksomhed

Har en konkret handlingsplan for, hvordan I får bedre greb om it-sikkerheden i jeres virksomhed

Har den fornødne indsigt til at kunne sætte it-sikkerhed på dagsordenen i jeres virksomhed, både i ledergruppen og i relation til it-afdelingen

Mød din underviser, Thomas Mølgaard

Underviseren er Thomas Mølgaard, som har beskæftiget sig med it gennem mange år, de seneste år som chef for Secure Digital Infrastructure i Netdesign.

Netdesign leverer it-rådgivning om netværk og sikkerhed til nogle af Danmarks største virksomheder og offentlige myndigheder og har gjort det gennem mere end 30 år.

 

Thomas Mølgaard,
Chef for Secure Digital Infrastructure i Netdesign

Sæt it-sikkerhed på dagsordenen i din ledergruppe eller virksomhed, og start med at opbygge god governance

Ofte sker kriminaliteten ved, at virksomhedens medarbejdere blot skal klikke én gang forkert, før de har givet eksterne adgang til virksomhedens data.
Men mange ledere har ikke forudsætningerne for at sætte it-sikkerhed på dagsordenen og italesætte it-sikkerhedstruslen i virksomheden og i det daglige arbejde, og mange virksomheder mangler en veletableret governance omkring deres it-sikkerhed.

På denne masterclass får du en grundforståelse af, hvad en it-sikkerhedstrussel ofte er, og hvordan en it-sikkerhedstrussel kan spottes fysisk og digitalt – med virkelige eksempler og historier fra danske virksomheder. Vi vil også berøre konsekvenserne af angrebene og truslerne, både de økonomiske for virksomhederne og de psykologiske for de involverede medarbejdere.

Du vil desuden blive klogere på, hvordan din virksomhed kan få konkret viden om de mest aktuelle trusler, I står over for, og hvad I kan gøre for at undgå dem. En stor del af beskyttelsen opnår en virksomhed bedst ved at sikre de svageste steder først, og du vil lære, hvordan man – ligesom man gør skatte- og regnskabsmæssigt – udfører revision af it-sikkerhed i relation til hardware, software, medarbejdere, samarbejdspartnere og beredskab.

Efter denne masterclass vil du have en konkret plan for, hvordan du bringer it-sikkerheden på dagsordenen i din ledergruppe. Du vil være fagligt rustet til at tage snakken i din ledergruppe, du vil have en plan for din interne interessenthåndtering, du vil have formuleret et beslutningsgrundlag, og du vil have et konkret rammeværk for at påbegynde arbejdet med at optimere it-sikkerheden i din virksomhed.

 

Få kendskab til de vigtigste it-sikkerhedsbegreber, og gå fra kurset med en personlig handlingsplan for at få et højere sikkerhedsniveau

På masterclassen arbejder vi med de mest kendte begreber inden for cybersecurity, og efter uddannelsen ved du, hvordan phishing, social engineering, pen-testing og firewalling hænger sammen. Hvordan virker ransomware. og hvilke muligheder har virksomheden, hvis den bliver ramt? Når en sekretær udsættes for CEO-fraud, hvad er så konsekvensen for medarbejderen? Kan man afværge et DDoS-angreb, og kan vi rydde vores digitale infrastruktur for virus, hvis vi bliver ramt?

Undervisningen er praktisk orienteret, og vi arbejder aktivt med de forskellige begreber, som du bruger til at skabe en handlingsplan for it-sikkerhed i din virksomhed, når du i undervisningen arbejder med din egen case. Ud over at få konkret feedback vil du få mulighed for at præsentere og syreteste dit eget oplæg over for underviser og dine medkursister.

 

I undervisningen vil du arbejde med:

→ It-sikkerhed i direkte relation til din egen ledergruppe eller virksomhed
→ Begreberne med fokus på social engineering, herunder phishing og CEO-fraud
→ Begreberne med mere teknisk afsæt, f.eks. DDoS og ransomware
→ Mulighederne for at stå imod it-sikkerhedstruslen, såsom pen-testing, firewalling, overvågning og incident response
→ I et vist omfang de fysiske it-sikkerhedstrusler, herunder adgangsforhold

Efter kurset vil du være rustet til at kunne sætte it-sikkerhedstruslen på dagsordenen i din ledergruppe eller virksomhed.

Tilmeld dig masterclassen i Cybersecurity

,

Varighed: Én dag

Næste hold: 1. februar 2022

Børsen Uddannelse
Comwell Portside
Alexandriagade 1
2150 København

 

6.800 kr.*/8.500 kr.

Ekskl. moms

*Prisen gælder for Børsen Professionel, Børsen Executive og Børsen Corporate abonnenter.

 

,

Varighed: Én dag

Næste hold: 1. februar 2022

Børsen Uddannelse
Comwell Portside
Alexandriagade 1
2150 København

 

6.800 kr.*/8.500 kr.

Ekskl. moms

*Prisen gælder for Børsen Professionel, Børsen Executive og Børsen Corporate abonnenter.